WISC-V-NL Verdiepingstraining live-webinar (online)

De verdiepingstraining is opgezet als een intervisiebijeenkomst waarbij ingebrachte (of eigen) casussen de basis vormen van de trainingsdag. Door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant. 

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

NB: Deze training faciliteren we ook als face to face training op locatie.  

WISC-V-NL Verdiepingstraining live-webinar (online)

De verdiepingstraining is opgezet als een intervisiebijeenkomst waarbij ingebrachte (of eigen) casussen de basis vormen van de trainingsdag. Door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant. 

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

NB: Deze training faciliteren we ook als face to face training op locatie.  

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 295,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining live-webinar (online) - 12 november 2021
Locatie: ONLINE
Datum: 12 nov. 2021 09:30
Duur: totaal 7:00 uren
Art.nr. E3602.13/course:360047_487965
€ 295,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining live-webinar (online) - 15 februari 2022
Datum: 15 feb. 2022 09:30
Duur: totaal 7:00 uren
Art.nr. E3602.13/course:360047_599977
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Type training
Online live-webinar
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied
Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten, Neuropsychologie, Ontwikkeling
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

De verdiepingstraining is opgezet als een intervisiebijeenkomst waarbij ingebrachte (of eigen) casussen de basis vormen van de trainingsdag. Door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant. 

Hoe interpreteer je opvallend lage of hoge scores? Een opvallend lage score op Werkgeheugen bijvoorbeeld, welke gevolgen kan dat hebben voor het onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op Informatieverwerkingssnelheid, wat betekent dat voor het functioneren van het kind in het algemeen? Welke adviezen kun je formulieren of welk aanvullend onderzoek zou je kunnen gaan doen naar een vaardigheid waarop een kind uitvalt op de WISC-V-NL? Je hebt de WISC-V-NL afgenomen en weet nu de IQ score en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw van dat IQ, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk en welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar? 

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 
– Valkuilen in de afname en scoring van de WISC-V-NL;
– Wanneer is er sprake van een harmonisch of een disharmonisch profiel?;
– Hoe kun je als gedragsdeskundige een verschil tussen Indexscores interpreteren en beschrijven in je rapportage?;
– Hoe kun je de scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen?;
– Wat zijn de do’s and don’ts in het interpreteren van de resultaten van de WISC-V-NL?

Leerdoelen
De training vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WISC-V-NL. Tevens krijg je handvatten om hier een gedegen rapportage van te maken. 

Tijdsduur
09.30 uur tot 16.30 uur  

Trainers
Selma Ruiter, Alissa Sikkenk, Jeannette Rosbach, Heleen van der Vlugt of Lindsay Vanhecke. 

Doelgroep
De training is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WISC-V-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld.

Accreditatie
NIP Eerstelijnspsychologen ELP herregistratie - 9 punten

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
K&J/OG herregistratie 6 punten
K&J/OG opleiding:
diagnostiek 2 punten
behandeling 0,5 punten
overige taken 0,5 punten

Dit geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

Inbegrepen in de training
-Digtiaal trainingsmateriaal.

Tip
Volg de Verdiepingstraining wanneer u al ruime ervaring hebt opgedaan met het instrument en de WISC-V-NL minimaal 15 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Bent u al een expert op het gebied van intelligentiediagnostiek en de WISC-V-NL in het bijzonder en heeft u specifieke vragen over interpretatie en verslaglegging van de testresultaten dan raden wij u de WISC-V-NL Intervisiedag aan.

Let op: bovenstaande is een advies. Het is aan u om te bepalen welke training het meest aansluit op uw trainingsbehoeften en het meest leerzaam is voor u. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op.

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!