Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!
Mental_Health_1140_x_322_NL_AKT14256

Mentale gezondheid voor iedereen

Onze wereld veranderd snel, en we weten dat een groeiend aantal mensen van alle leeftijden worstelt met mentale problemen. Angst, depressie en negatieve stress zijn de afgelopen jaren toegenomen, en daarmee de behoefte aan ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid.

Het is ons doel om professionals te voorzien van de meest betrouwbare tools en screeners die ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van mentale gezondheidsproblemen.

We updaten deze pagina regelmatig met relevante content en ons meest actuele aanbod, zodat we samen bijdragen aan het welzijn van de cliënten waarmee je werkt in de dagelijkse praktijk.

Een focus op Angst

Een focus op ADHD

Ontdek meer over...

girl-walking-upstairs-with-phone

Angst

Maak kennis met alle tests en content rondom angst.


girl-at-school-writing

Depressie

Maak kennis met alle tests en content rondom depressie.


girl-waves-to-class-in-online-lesson

ADHD

Maak kennis met alle tests en content rondom AD(H)D.

382x198_91

Gedrag

Maak kennis met alle tests en content rondom gedrag.

Toonaangevende tests

Omdat de behoefte aan ondersteuning op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg groeit, willen we ervoor zorgen dat je over de meest betrouwbare hulpmiddelen beschikt. Deze tests kunnen gedurende de gehele behandelingscyclus worden gebruikt, van het identificeren van problemen tot het meten van de resultaten, en in verschillende omgevingen.

De Utrechtse Coping Lijst (UCL) is een zelfrapportagevragenlijst om in kaart te brengen hoe mensen omgaan met problemen of stressvolle gebeurtenissen​. De UCL-R bevat 47 items die worden beantwoord met een vierpuntsschaal: Zelden of nooit/Soms/Vaak/Zeer vaak.

Wanneer zet je de UCL-R in?

Inzicht in de copingstijl(en) van een cliënt, stelt professionals in staat hierop een behandeling aan te passen en behandelsucces te maximaliseren. Ook op de werkvloer is het waardevol om te weten hoe een potentiële nieuwe collega reageert op stress of problemen. Dit maakt de UCL-R zeer relevant in selectieprocedures. Daarnaast wordt de UCL vaak ingezet bij persoonlijkheidsonderzoek.

De Beck's vragenlijsten zijn er in verschillende varianten voor diverse doelgroepen. Hieronder vind je de verschillende vragenlijsten:

Beck Depression Inventory

De BDI-2-NL-R is een uit 21 items bestaande zelf-rapportage vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie bij volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder.

Beck Depression Inventory - Fastscreen

Het instrument bestaat uit zeven items, afkomstig uit de 21 items tellende Beck Depression Inventory. De BDI-FS is ontwikkeld om depressieve symptomen te meten bij patiënten wier somatische- en gedragssymptomen mogelijk ook toe te schrijven zijn aan problemen op biologisch of medisch vlak, ofwel gerelateerd zijn aan alcohol- of middelenmisbruik.

Beck Anxiety Inventory

De BAI-NL is een korte zelfrapportage vragenlijst bestaande uit 21 items. Deze kan worden ingezet als screener voor het meten van angst(symptomen).

Beck Youth Inventories

Meet bij kinderen en jongeren (7-18 jaar) de beleving op de gebieden: zelfbeeldangstdepressieboosheid en verstorend gedrag. Gemakkelijk af te nemen in 5-10 minuten per vragenlijst. Voor ongeveer 2 euro neem je 5 vragenlijsten los van elkaar of samen af.

De Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) is al gedurende meerdere decennia één van de meest gebruikte vragenlijsten voor meting van psychopathologie en persoonlijkheidskenmerken

In 2024 komt de MMPI-3-ML uit. Tot die tijd kun je meer informatie over de MMPI vinden op deze pagina

Met de nieuwe Sensory Profile 2, Nederlandstalige bewerking (SP-2-NL) breng je de sensorische informatieverwerking van kinderen eenvoudig in kaart. De vragenlijst meet hoe goed een kind sensorische informatie kan verwerken in alledaagse situaties.

Wanneer zet je de SP-2-NL in?

De SP2 kan worden ingezet door mensen uit veel verschillende beroepsgroepen. Hulpverleners zoals ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en artsen kunnen deze test gebruiken om een beeld te krijgen van het functioneren van een kind thuis, op school en in de buurt, en om sterke en belemmerende punten vast te stellen, zodat zij een basis kunnen leggen voor interventie.

Wetenschappelijk onderzoekers kunnen het instrument in hun protocollen opnemen als een functionele maat voor de sensorische responsiviteit. Onderzoekers in de toegepaste wetenschappen kunnen het instrument gebruiken om gegevens te verzamelen over het effect van sensorische informatieverwerking op de participatie in dagelijkse activiteiten.

De TEA-Ch is een testbatterij voor kinderen tussen de 6 en de 16 jaar om aandachtsproblemen en aandachtsstoornissen in kaart te brengen. De TEA-Ch kan een goede aanvulling zijn op, of vervanger zijn van, bestaande aandachtstests zoals de Bourdon-Vos en de STROOP.

Factsheet Depressie & Angst

Brochure: diagnostiek rondom ADHD

girl-at-school-writing

Mentale gezondheid bij kinderen

Alle informatie om de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te ondersteunen.


woman-looking-out-the-window

Mentale gezondheid bij volwassenen

Alle informatie om de geestelijke gezondheid van volwassenen te ondersteunen.


top