Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Disclaimer / Privacy Statement

In onderhavige disclaimer / privacy statement wordt verstaan onder:

  • Internetdiensten en websites: Iedere internetdienst en/of website die de uitgever aan u ter beschikkingstelt;
  • De uitgever: Pearson Benelux B.V.;
  • Gebruik(en): Onder meer inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, invullen (van formulieren), verzenden, bewaren, doorzenden, gebruik maken van diensten, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen);
  • U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de internetdiensten en websites gebruikt;
  • De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten;
  • Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 

Het onderstaande is van toepassing op de internetdiensten en websites. De verantwoordelijke voor de internetdiensten en websites is Pearson Benelux B.V. (= de uitgever), Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam. Pearson Benelux B.V. is bereikbaar via info-nl@pearson.com. De uitgever houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De uitgever respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat de uitgever uw gegevens overeenkomstig onderhavige disclaimer / privacy statement gebruikt. In het kader van de dienstverlening legt de uitgever gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een product bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de uitgever. Hierbij gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten. De uitgever gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst en worden niet op internet gepubliceerd. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de uitgever. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. De uitgever maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Vragen over het privacybeleid van de website kunnen per e­mail via info-nl@pearson.com worden gesteld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Google gebruikt deze niet-openbare informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de internetdiensten en websites regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de internetdiensten en websites of met de onmogelijkheid de internetdiensten en websites te kunnen raadplegen. Noch is uitgever aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist invullen van registratiegegevens en het als gevolg daarvan onjuist toekennen van een beroepskwalificatie en daaraan gekoppelde gebruiksrechten. De uitgever mag de internetdiensten en websites naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de internetdiensten en websites of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites berusten bij de uitgever c.q. de derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites. U erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van de uitgever en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites. U mag de inhoud van de internetdiensten en websites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken en het is u niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt de uitgever geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. De uitgever behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onderhavige disclaimer / privacy statement.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top