De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Intelligentie Diagnostiek bij Klinische Groepen – ADHD & ASS (online zelfstudie)

  • Ga dieper in op de inzet en resultaten van intelligentietests bij kinderen met ADHD en/of ASS onder begeleiding van expert Selma Ruiter
  • Leer over aanvullende observatiemogelijkheden en krijg advies over het interpreteren van testresultaten en verslaglegging
  • Oefen met casussen en maak de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk
  X

  Specificaties

  Type training Online zelfstudie
  Hoofdcategorie Klinische Psychologie
  Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten

  Doe je wel eens onderzoek bij kinderen met (een vermoeden op) ADHD en/of ASS en zet je daarbij intelligentietests in? Welke observaties zijn belangrijk bij onderzoek naar ADHD en/of ASS? Welke rol spelen verwerkingssnelheid en werkgeheugen binnen de diagnostiek bij deze twee typen aandoeningen? Wat betekenen de resultaten voor de (onderwijs)praktijk? Deze en meer vragen worden beantwoord in deze e-learning.

  Extra voordeel van meer kennis: schaf deze e-learning als bundel aan, en ontvang 50% korting op de tweede e-learning uit de combinatie.

  Hoewel de basis hetzelfde is, verbreed je jouw expertise over intelligentiediagnostiek bij klinische groepen het meest optimaal door meerdere e-learnings uit deze reeks te volgen. Elk van hen focust zich namelijk specifiek op een andere klinische groep. 


  Leer alles over opvallende patronen bij kinderen met ADHD en/of ASS en hoe je dit terugziet in de indexscores van bijvoorbeeld de WISC-V. Leer hoe je hiermee om moet gaan bij de interpretatie en in de (onderwijs)praktijk. Je krijgt concrete tips over observatiemogelijkheden en voor de verslaglegging. Aan de hand van realistische casussen maak je de vertaalslag naar de praktijk. Deze e-learning is gebaseerd op actuele literatuur en op de klinische ervaring van expert Selma Ruiter.

  Deze e-learning is interactief en op eigen tijd en tempo te volgen.

  Onderwerpen
  In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De structuur van intelligentietests in relatie tot het CHC model
  • Profiel-analyse van IQ test in het algemeen
  • Scoreprofielen van kinderen met ADHD en met ASS
  • Belangrijke observaties met betrekking tot de executieve functies
  • Vertaalslag naar de dagelijkse onderwijspraktijk
  • Tips over aanvullende observatiemogelijkheden
  • Tips en adviezen met betrekking tot de interpretatie en verslaglegging

  De module wordt afgesloten met een toets in de vorm van meerkeuzevragen.

  Leerdoelen:

  • Kennis opdoen uit (recent) wetenschappelijk onderzoek over de rol van executieve functies bij kinderen met ADHD en/of ASS
  • Kennis opdoen aan de hand van praktijksituaties
  • Weten wat je wel en niet uit de profielanalyse kunt halen
  • Aanreiken aanvullende observatiemogelijkheden
  • Aanreiken algemene tips en adviezen over interpretatie en verslaglegging

  Accreditatie

  ID nummer 468213Accreditatiepunten
  NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist

  Herregistratie - 3 punten
  Opleiding - diagnostiek - 3 punten
  Opleiding - extra literatuurstudie - 2 punten

  NIP Eerstelijnspsychologen (EL)ELP herregistratie - 3 punten 
  Registerplein Psychodiagnostisch werkenden - 8,5 punten 


  *Accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG gelden ook voor basis (ortho)pedagogen.

  *Accreditatie geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij het SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

  Prijs inclusief 

  • Toegang tot de online leeromgeving 
  • Digitaal trainingsmateriaal 
  • Na aankoopdatum 3 maanden toegang tot de training 
  • Toegang tot extra webinars en whitepapers 
  • Geaccrediteerd digitaal certificaat   

   De training is van toepassing voor Psychologen, Orthopedagogen, Gedragswetenschappers en Psychodiagnostisch werkenden.

   Startdatum
   Op elk moment in eigen tijd en op eigen tempo te volgen

   Trainingsduur
   Ca. 3 uur e-learning
   De e-learning is rijkelijk gevuld met extra literatuur. Houd rekening met:
   - ca 7,5 uur aan verplichte literatuur
   - ca 15,5 uur aan aanbevolen literatuur.

   Trainer
   De e-learning is ontwikkeld door Selma Ruiter.

   Tip
   Deze e-learning over ADHD & ASS is een eerste module van een vijfdelige serie over Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen en is ontwikkeld door Selma Ruiter. Andere modules in deze reeks zijn Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen – Laagbegaafdheid, Hoogbegaafdheid en kinderen van migranten.

   Onze trainingen voldoen altijd aan: 
   - Exclusieve kennis over de meetinstrumenten 
   - De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen 
   - Direct toepasbaar in de praktijk   
   - Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied 
   - Sprekende praktijkcasussen 

   Trainers

   Selma Ruiter
   Selma Ruiter
   Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
   17 Trainingen
   Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

   Gegroepeerde productitems
   Productnaam Excl. BTW
   Intelligentie Diagnostiek bij Klinische Groepen – ADHD & ASS (online zelfstudie) - e-learning
   Art.nr. course:1016426_1067230 / E3610.00-0-
   € 179,00
   Intelligentiediagnostiek ADHD/ASS + Hoogbegaafdheid
   Art.nr. bundle_1016426_1067230_1116715_1170388 -0-
   Speciale prijs € 253,50 Normale prijs € 328,00
   Intelligentiediagnostiek ADHD/ASS + Laagbegaafdheid
   Art.nr. bundle_1016426_1067230_1212174_1267993 -0-
   Speciale prijs € 253,50 Normale prijs € 328,00
   Intelligentiediagnostiek ADHD/ASS + (kinderen van) migranten
   Art.nr. bundle_1016426_1067230_1495508_1558623 -0-
   Speciale prijs € 253,50 Normale prijs € 328,00