Support & FAQ's


Gebruikershandleidingen

 1. Uw iPad voorbereiden op Q-interactive

 2. Aan de slag - Central & Assess openen

 3. Een overzicht van de Central-omgeving

 4. Vertrouwd raken met de Assess-app

 5. Resultaten bekijken, rapporten genereren en administratieve functies

 6. Troubleshooting Q-interactive

 7. Q-interactive Beheerdershandleiding

 8. Q-interactive Tips & Tricks

Overzicht Q-interactive

Q-interactive is een instrument voor professionals die zich bezighouden met de afname van psychologische, neuropsychologische en andere diagnostische tests. Met dit digitale platform krijgt u meer tijd om u te focussen op uw cliënt. Met twee iPads kunt u 24 uur per dag klinische tests kiezen, afnemen en scoren terwijl u tegelijkertijd nuances in gedrag van cliënten kunt vastleggen die cruciaal zijn voor een geslaagde testafname en behandeling.

Q-interactive is ontworpen voor de professional die gebruikmaakt van interactieve testafnames. Q-interactive is een systeem dat zowel op internet als op iPads draait. Het geeft u de flexibiliteit cliënten aan te maken en te beheren en uw eigen testbatterijen te maken, af te nemen en te scoren. Q-Global daarentegen is het platform voor scoren en rapporteren van pen en papier afgenomen tests en afname van vragenlijsten via de computer.

Hoe word ik een Q-interactive gebruiker

Als uw organisatie nog geen Q-interactive licentie heeft, kunt u zich aanmelden via deze pagina. Wanneer uw organisatie al een licentie heeft, kunt u als gebruiker worden toegevoegd door dit formulier in te vullen.

U dient te beschikken over de vereiste hardware om Q-interactive volledig te kunnen gebruiken. De technische vereisten kunt u hier bekijken.

Als uw organisatie nog geen Q-interactive licentie heeft, dient u bij het aanmelden aan te geven in welke sector u werkzaam bent. Dit wordt vervolgens gekoppeld aan uw account. Op basis van deze sector wordt bepaald welke tests u kunt afnemen. Deze sector kan later nog aangepast worden.

Wanneer u als gebruiker wordt toegevoegd aan een bestaand account, krijgt u automatisch dezelfde rechten als andere gebruikers binnen uw organisatie.

Prijsmodel

Het prijsmodel voor Q-interactive is gebaseerd op een jaarlijkse gebruikerslicentie en op het aantal afgenomen subtests. Een Q-interactive licentie is niet gebonden aan een specifieke test, maar biedt een gebruiker toegang tot al onze digitale tests. Vervolgens betaalt u per gebruikte subtest. Dit maakt flexibel gebruik, afgestemd op uw voorkeuren, mogelijk.

Een Q-interactivelicentie is altijd een jaar geldig. Na een jaar kan de licentie worden verlengd. Per gebruiker kunt u een account aan uw licentie toevoegen. Meer gebruikers per organisatie kunnen een lagere prijs per gebruiker betekenen.

Wat betreft de subtestprijs zijn er twee mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen achteraf te betalen voor wat u heeft gebruikt (pay-as-you-go) of u kunt ervoor kiezen vooraf te betalen (prepaid). Bij laatstgenoemde zijn bepaalde kortingen mogelijk. Zo betaalt u bij het aanschaffen van meerdere subtests tegelijk een lagere subtestprijs. U kunt de subtests op elk gewenst moment gebruiken, zolang u maar over een Q-interactivelicentie beschikt.

Over het algemeen zullen de jaarlijkse kosten veel gelijkmatiger zijn dan bij de papieren versie. Klik hier om de huidige prijzen te bekijken.

Dit is inbegrepen in uw jaarlijkse licentie:

• Toegang tot alle beschikbare Nederlandse testbatterijen op Q-interactive

• Toegang tot de oefenmodus, waarmee u onbeperkt gratis tests kunt afnemen

• Continue updates met verbeteringen en nieuwe functionaliteiten

• Q-interactieve ondersteuning, inclusief zelfhulpgidsen, webinars en gebruikerstips

• Technische ondersteuning

• Veilige gegevensopslag op Pearson-servers

Het is altijd mogelijk om uw bestaande Q-interactive licentie uit te breiden met extra gebruikers. Dit kan op ieder moment in het jaar. Als u uw licentie wilt uitbreiden met extra gebruikers dan zullen wij ervoor zorgen dat het maximaal aantal gebruikers van de al bestaande licentie uitgebreid wordt. De begin- en einddatum van de licentie blijven hetzelfde. Voor de extra gebruikers zullen de eerste jaarlijkse licentiekosten naar rato (aantal maanden tot einddatum licentie) gefactureerd worden. Op het moment dat de licentie verlengd wordt, een jaar na de startdatum, zullen de jaarlijkse licentiekosten gefactureerd gaan worden op basis van het nieuwe totaal aantal gebruikers, waarbij afhankelijk van dit totaal aantal gebruikers eventueel een lagere prijs per gebruiker (vanaf 5 gebruikers betaalt u nog maar €120 exclusief BTW per gebruiker per jaar i.p.v. €150) gehanteerd zal gaan worden. Kijk hier voor meer informatie over de licentieprijzen. Als u extra gebruikers wilt toevoegen dan kunt u dat hier doen.

Elke test bestaat uit een aantal subtests. In de WISC-V-NL is de volgorde: 1. Blokpatroon, 2. Overeenkomsten, 3. Cijferreeksen, enzovoort. Nieuw in de digitale test is dat u in plaats van te betalen voor een compleet scoreformulier met alle 14 subtests, u nu alleen betaalt voor de subtests die u daadwerkelijk inzet.

Ja. Een licentie op Q-interactive is niet gebonden aan een specifieke test, maar biedt toegang tot alle beschikbare Nederlandse testbatterijen op Q-interactive. De prijs is onafhankelijk van de gebruikte testbatterij en u betaalt alleen voor het deel dat u daadwerkelijk gebruikt. Dus, als u bijvoorbeeld 5 subtests van WISC-V-NL en 3 subtests van de NEPSY-II-NL selecteert, betaalt u voor 8 subtests en niet voor 2 complete vragenlijsten.

Ja, niet-afgenomen subtests worden overgedragen naar de daaropvolgende jaren zolang u uw licentie verlengt. Als een licentie niet binnen twee jaar na de vervaldatum wordt vernieuwd, worden de subtests die aan die licentie zijn gekoppeld verwijderd

Internet en Bluetooth

De computer of tablet van de testleider moet in eerste instantie aangesloten zijn op het internet, zodat de testbatterij die voor de cliënt is klaargezet in Q-interactive Central kan worden gesynchroniseerd en gedownload in Q-interactive Assess. Nadat deze synchronisatie heeft plaatsgevonden, kunnen de tablets offline gebruikt worden zonder verbinding met het internet. De gegevens die tijdens een offline afname worden verzameld, worden lokaal opgeslagen (op het apparaat) totdat het apparaat wordt verbonden met het internet en vervolgens wordt gesynchroniseerd met Q-interactive Central. Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van Q-interactive een beveiligde internetverbinding gebruikt.

Indien u zich in een omgeving bevindt met een beveiligde wifi-verbinding, kan Q-interactive verbonden blijven met het internet en worden uw gegevens, tijdens de afname, zowel plaatselijk als op Q-interactive Central opgeslagen.

Let op: voor optimale werking raden wij u aan om tijdens de testafname wifi uit te schakelen op de cliënt-iPad.

Bluetooth is een draadloze technologie waarmee uw tablets met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen uitwisselen. Wij gebruiken Bluetooth om stimuli voor testitems (afbeeldingsbestanden) van het scherm van de testleider naar het scherm van de cliënt te sturen en om de antwoordkeuze van de cliënt te ontvangen wanneer deze een antwoord op het scherm kiest.

Bluetooth hoeft niet met het internet verbonden te zijn om te werken. Het is ingebouwd in de tablets en hoeft slechts ingeschakeld te worden via de instellingen van beide tablets. Bluetooth moet gedurende de gehele afname ingeschakeld blijven. Indien de Bluetooth-verbinding per ongeluk wordt uitgeschakeld, wordt een melding getoond op het apparaat van de testleider om aan te geven dat het is uitgeschakeld. Als Bluetooth weer wordt ingeschakeld geeft het apparaat van de testleider dit ook weer aan met een melding.

Als Bluetooth ingeschakeld is op beide iPads dan zullen de iPads vanzelf connectie maken op het moment dat u een testafname start. Dit zal ook weergegeven worden met een melding bovenin beeld op de testleider-iPad.

Bij het gebruik van Bluetooth loopt uw batterij sneller leeg. Zorg er dus voor dat u de tablets na elke afname oplaadt of dat u deze op het stopcontact aansluit als u ziet dat de batterij bijna leeg is. Als u uw tablet aansluit op een stopcontact werkt deze net als anders. U moet er alleen voor zorgen dat u dichtbij een stopcontact zit of dat u een verlengsnoer tot uw beschikking heeft.

Als uw iPad is verbonden met internet, vindt synchronisatie van de iPad met Central automatisch plaats tijdens uw afname. Synchronisatie kan ook handmatig worden uitgevoerd door op de knop "Sync" in Assess te tikken. Zodra de afname is voltooid, vindt er een laatste synchronisatie plaats waarbij alle gegevens worden overgedragen van Assess naar Central. Als uw iPad niet is verbonden met internet, worden gegevens lokaal opgeslagen op de iPad en gesynchroniseerd met Central wanneer uw iPad opnieuw wordt verbonden met internet.

Internetverbinding is niet nodig wanneer u een Q-interactive testbatterij afneemt. Als u uw verbinding verliest, kunt u doorgaan met uw afname en vervolgens opnieuw verbinding maken met internet wanneer u klaar bent.

Apparatuur

U als testleider kunt cliëntprofielen aanmaken, testbatterijen kiezen en aanpassen en gescoorde gegevens bekijken via een beveiligd webportaal (Central). De afname vindt plaats aan de hand van twee tablets die gegevens uitwisselen via een Bluetooth-verbinding. U gebruikt één tablet om instructies te geven, antwoorden op te slaan, te scoren, aantekeningen te maken en visuele stimuli te beheren. Uw cliënt gebruikt de andere tablet om de stimuli te bekijken en te antwoorden. De volgende apparatuur is dus nodig bij het gebruik van Q-interactive:

 • Twee Apple iPads

Voor optimaal gebruik van Q-interactive raden wij het gebruik aan van:

 • Eén stylus voor capacitief scherm

 • Stevige hoezen om de iPads te beschermen

Deze iPads en toebehoren worden niet door Pearson geleverd, maar dient u los aan te schaffen. Hoewel een pc met toegang tot het internet via een standaardbrowser (bv. Google Chrome, Safari of Firefox) niet strikt noodzakelijk is voor het gebruik van Q-interactive, kan dit toch handig zijn voor het bestellen van subtests en het exporteren van gegevens (Central). Mocht u geen pc tot uw beschikking hebben, kunt u ook de internetbrowser van uw iPad gebruiken om toegang tot Central te krijgen.

Zodra er nieuwe versies van de apparatuur uitkomen, zal het Q-interactive-team compatibiliteitstests uitvoeren. Wij streven ernaar Q-interactive compatibel te maken met de digitale apparatuur die het meest door onze klanten wordt gebruikt. Kijk hier voor de meest recente informatie.

Ja, u kunt uw eigen iPad gebruiken. U kunt de Q-interactive Assess-app vanuit de App Store downloaden naar uw iPad. Hier kunt u vervolgens inloggen met uw verkregen Q-interactive account. Daarnaast heeft u ook een tweede iPad nodig, waarop de cliënt de testitems kan inzien.

Q-interactive is op dit moment niet beschikbaar voor Android-tablets. Wanneer de Android-technologie zich verder ontwikkelt zullen ook de mogelijkheden voor Q-interactive op Android-tablets worden onderzocht.

Wij hebben gesprekken gehad met testleiders waarin zij aangaven dat een pc of laptop in hun optiek tijdens de afname van een testbatterij een barrière zou opwerpen tussen de testleider en de cliënt. Het gebruik van tablets nam deze zorg weg en is getest in equivalentieonderzoeken. Afname op een pc of laptop is dan ook niet mogelijk.

iPad Mini’s en iPad Pro’s worden op dit moment alleen ondersteund voor de tablet die gebruikt wordt door de testleider voor het scoren. Deze modellen worden niet ondersteund voor de tablet die gebruikt wordt voor de cliënt, aangezien de schermgrootte hierbij verschilt. Kijk hier voor de geschikte iPadmodellen.

Administratief

Vanwege juridische vereisten wordt u elke zes maanden bij het inloggen gevraagd deze voorwaarden opnieuw te accepteren. Het bericht wordt ook getoond als er veranderingen zijn gemaakt aan de voorwaarden. Om de voorwaarden te accepteren scrolt u naar de onderkant van het scherm en tikt u op het vak accepteren en daarna op verzenden.

Ja, u kunt vanaf uw tablet, laptop of pc gemakkelijk in Q-interactive Central (qiactive.com) een cliëntprofiel en/of een testbatterij aanmaken. Voor het aanmaken van een cliëntprofiel of testbatterij heeft u een internetverbinding nodig waar u met uw laptop, pc of tablet gebruik van kunt maken.

Nee, audiobestanden kunnen op dit moment niet worden opgeslagen. Daarom is het van belang om voordat u een voltooide afname overbrengt van uw iPad naar de beveiligde database van Pearson, het audiobestand af te luisteren en de benodigde gegevens vast te leggen. Als de afname wordt overgebracht naar de versleutelde database van Pearson worden de audiobestanden verwijderd van de iPad en zijn deze niet meer beschikbaar.

Log in op Q-interactive Central via Qiactive.com en tik op het tabblad Cliënten. Om naar een cliëntprofiel te gaan kunt u omlaag scrollen door de lijst met cliënten of via de functie “Zoek naar:” een bepaalde cliënt opzoeken. Klik op de naam van de cliënt om naar zijn/haar profiel te gaan.

Iedere testleider kan testafnamegegevens verwijderen uit de Assess-app (iPad). Alleen een gebruiker met de beheerdersrol kan cliëntprofielen definitief verwijderen uit Central. Iedere organisatie dient een gebruiker met de beheerdersrol te hebben.

Als uw account over beheerdersrechten beschikt, kunt u andere gebruikers met beheerdersrechten toevoegen.

De applicatie synchroniseert tijdens afname, als het apparaat is verbonden met een netwerk, op de achtergrond periodiek gegevens van de iPad met de internetapplicatieserver. U kunt ook handmatig synchroniseren vanuit het hoofdscherm, als u bijvoorbeeld extra (sub)tests wilt downloaden die zijn klaargezet in de webapplicatie. Verwijderen wordt gebruikt als een testafname is afgerond en het scoren is voltooid; u gebruikt dan 'Verwijder' om afnamegegevens te synchroniseren en de testafname en de bijbehorende bestanden permanent van de iPad te verwijderen.

Nadat u een subtest heeft afgerond, kunt u naar de antwoorden van de cliënt gaan door te tikken op het Zijbalkpictogram, dat eruit ziet als een lijst en te vinden is aan de linkerkant van de bovenste navigatiebalk. Als u heeft getikt op het Zijbalkpictogram, ziet u de antwoorden van uw cliënt op elk van de afgenomen subtests.

Voordat een subtest wordt stopgezet verschijnt een waarschuwingsbericht waarin u gevraagd wordt deze handeling te bevestigen. Indien u besluit de subtest niet stop te zetten kunt u deze functie annuleren door op de “X” te tikken in de rechterbovenhoek van het waarschuwingsbericht. Als u de subtest echter heeft stopgezet kunt u deze niet meer terughalen.

Wij hebben onze klanten actief betrokken bij het ontwerpproces van Q-interactive en de voorgestelde richtlijnen voor afname. Een van de doelstellingen voor het ontwikkelen van Q-interactive was een ontwerp dat de cliënt tijdens een assessmentsessie niet zou hinderen of afleiden. Tijdens het bètatesten hebben wij geëxperimenteerd met zowel een toetsenbord als een stylus en besloten dat het gebruik van een stylus voor het vastleggen van de antwoorden van de cliënt minder storend was voor de cliënt, dan een testleider die een toetsenbord gebruikt.

Beveiliging

De cloud is een populaire term die refereert aan een database die zich achter een applicatieserver bevindt. Over het algemeen bestaat een cloud uit een netwerk van servers op afstand die op het internet worden gehost, waarop gegevens worden beheerd en verwerkt, in plaats van op een lokale server of een pc. De gegevens van Q-interactive worden, via een beveiligde verbinding, van de iPad-applicatie overgebracht naar onze applicatieserver en opgeslagen in een versleutelde database met de beste gegevensbeveiliging die op dit gebied bestaat.

Op dit moment worden persoonsgegevens opgeslagen op de beveiligde server van Pearson. Onder persoonsgegevens valt ook alle informatie die u verstrekt bij het invullen van het cliëntenprofielformulier. Elke overdracht tussen de internetapplicatie en de iPad vindt plaats via een beveiligde verbinding.

Omdat uw gegevens op de beveiligde server van Pearson zijn opgeslagen kunt u deze 24 uur per dag, vanaf elke locatie, ophalen of uploaden. Dit is een gemakkelijke, flexibele manier om uw testafnames te beheren, waarbij u de vrijheid heeft deze overal en altijd te gebruiken. Voor het samenstellen van een testbatterij hoeft niet meer in uw praktijk aanwezig te zijn.

Ja. U kunt het beleid hier bekijken. Het privacybeleid legt uit hoe persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden behandeld.

De gegevens van cliënten worden opgeslagen op de servers van Pearson in Canada. De belangrijkste servers staan in Ontario, in de buurt van Toronto. De back-upservers staan in British Columbia, in de buurt van Vancouver.

De gegevens worden opgeslagen in Canada vanwege de aard van de Canadese wetgeving, die wereldwijd een goede naam heeft op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In tegenstelling tot de VS wordt Canada door de Europese Unie erkend als een land dat voldoet aan de beveiligingsvereisten die de Europese Unie stelt voor de bescherming van persoonsgegevens.

Tijdens de afname van een testbatterij worden de gegevens opgeslagen op de iPad, in een versleutelde map. De applicatie synchroniseert gegevens uit deze map periodiek met de internetapplicatie via een beveiligde verbinding, zodat deze kunnen worden opgeslagen in de versleutelde database van Pearson. De cliëntengegevens in het systeem worden beschermd door middel van fysieke beveiliging en administratieve beveiligingen.

Cliëntengegevens worden opgeslagen op servers in beveiligde datacentra in Canada, in een database die is versleuteld met de meest geavanceerde beveiligde versleuteling binnen de branche.

Tijdens het versturen van de gegevens, of wanneer de gegevens zijn opgeslagen, worden deze versleuteld met de Secure Socket Layer (SSL)-technologie die binnen de branche als de standaard geldt.

De toegang van klanten tot het systeem en de gegevens is beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun wachtwoorden en voor het regelmatig wijzigen van hun wachtwoorden. Ook dienen wachtwoorden gewijzigd te worden wanneer men zich zorgen maakt dat de beveiliging mogelijk is gecompromitteerd.

Persoonsgegevens, waaronder gegevens van proefpersonen, worden in het systeem versleuteld. De versleuteling wordt gebruikt om te voorkomen dat een ongeautoriseerd persoon de gegevens kan bekijken of gebruiken.

Het IT-personeel van Pearson heeft geen toegang tot persoonsgegevens van cliënten. In het onwaarschijnlijke geval dat toegang tot de persoonsgegevens nodig is voor het oplossen van een probleem, wordt gebruik gemaakt van speciale procedures waarmee de vertrouwelijkheid wordt bewaard. Wij hebben dan bijvoorbeeld uitdrukkelijk toestemming nodig van de klant of autorisatie voor de vrijgave van gegevens van de klant, zodat het IT-personeel van Pearson de gegevens kan decoderen. IT-personeel heeft geen toegang tot of controle over de coderingssleutels. De coderingssleutels worden veilig bewaard en beschermd met fysieke en administratieve beveiligingen in Canada. Canada voldoet aan de beveiligingsvereisten die de Europese Unie stelt voor de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen niet door Pearson worden gebruikt voor onderzoek, tenzij met vooraf uitdrukkelijk door u verstrekte schriftelijke toestemming. Pearson kan statistisch verzamelde ruwe gegevens van testantwoorden in een niet persoonlijk identificeerbare vorm en andere niet-identificeerbare informatie die wordt verzameld tijdens het testproces, gebruiken voor onderzoek, kwaliteitscontrole, zakelijk beheer, beveiliging en marketingdoeleinden en voor het uitbreiden, ontwikkelen en verbeteren van de tests en testprocedures. Deze niet-identificeerbare ruwe gegevens kunnen worden verstrekt aan onderzoekers, testontwikkelaars en contractanten van Pearson.

Testafname en Scoring

Bij sommige tests (zoals de WAIS-IV) kunt u een subtest vervangen in het tabblad Resultaten, waar u heen kunt gaan vanuit het beginscherm van Q-interactive Assess. Tijdens het bekijken van de indexscores voor een test selecteert u het tandwielpictogram naast de indexscore die de mislukte subtest bevat. In de melding die verschijnt kiest u ‘Toestaan vervanging en schatten’ en selecteert u de subtest die u wilt gebruiken om de indexscore uit af te leiden. Houdt u er rekening mee dat subtests niet meer vervangen kunnen worden als de test eenmaal is overgebracht naar Q-interactive Central. Voor andere vragenlijsten (zoals de WISC-V) kunt u subtests vervangen bij het genereren van het rapport in Central.

Dit is mogelijk. In het tabblad Batterij, waar u heen kunt gaan vanuit het beginscherm van Q-interactive Assess, ziet u de knop “Bewerk Batterij”. Als u hierop tikt dan kunt u subtests toevoegen en verwijderen. Ook is het mogelijk hier de volgorde van de subtests in een batterij aan te passen. Dit is alleen mogelijk met subtests die nog niet gestart zijn. Subtests toevoegen of verwijderen in Assess is ook mogelijk zonder internetverbinding.

Een van de belangrijkste doelstellingen voor Q-interactive was dat er een schakel moest zijn met het zeer uitgebreide eerdere onderzoek naar de validiteit van de testinstrumenten die via Q-interactive worden aangeboden. Hiervoor moeten de scores op de voor digitale afname bewerkte tests vergelijkbaar zijn met de scores op de papieren versies. De items zijn daarom exact hetzelfde gehouden.

Met Q-interactive is het mogelijk om zogenaamde oefenafnames te doen. In Q-interactive Central kunt u een oefenafname klaarzetten en versturen naar de iPads. Met de Assess-app op de iPads kunt u vervolgens hele testbatterijen doornemen en uitproberen zonder dat u betaalt per subtest. Het enige verschil met een echte afname is dat u na een oefenafname geen rapportage met scores krijgt.

Ja, net als bij de papieren tests zijn er voor de subtests demonstratie- en oefenitems beschikbaar in Q-interactive, om de taak te leren.

Ja, Q-interactive geeft u de mogelijkheid te starten bij het geschikte item voor mensen die mogelijk een verstandelijke beperking hebben of bij het standaard beginpunt. Ook heeft u de mogelijkheid verder te gaan met het afnemen van items nadat aan de betreffende afbreekregel is voldaan. Het systeem berekent echter, zelfs wanneer deze opties zijn gekozen, de totale ruwe score voor de subtest zodat de scoringsregels voor standaardisatie worden toegepast.

Er zijn twee redenen waarom Pearson het afraadt interpretatie van scores aan te passen aan de manier van afnemen. De eerste reden is dat afnamestijleffecten in de equivalentieonderzoeken in Amerika over het algemeen klein en niet statistisch significant zijn (wat betekent dat zij veroorzaakt zouden kunnen zijn door een steekproeffout) en zij vallen allemaal ruim onder de standaardmeetfout van de subtests. De statistische maat voor effectgrootte geeft aan hoe groot het afnamestijleffect is in eenheden van standaarddeviatie. Het doel van het onderzoeksprogramma van Q-interactive was een afnamestijleffect van 0,2 of lager voor subtests, oftewel niet meer dan een vijfde van een standaarddeviatie, of drie vijfde van een punt op de Wechsler subtestschaal.

Voor de WAIS-IV (US) is er slechts één subtest (Onvolledige Tekeningen, een aanvullende subtest) die een statistisch significant afnamestijleffect vertoont van slechts een halve geschaalde scorepunt (met lagere scores bij Q-interactive dan bij de standaardafname).

Een tweede reden waarom wij het niet aanraden scores aan te passen, is dat de afnamestijleffecten op individuele subtests niet veel invloed hebben op de indexscores. Voor de WAIS-IV (US) zijn de TIQ-scores met Q-interactive en met standaard afnames nagenoeg identiek (0,1 indexscorepunt lager met Q-interactive). Voor de indexscores zijn de afnamestijleffecten voor de WAIS-IV als volgt: Verbaal begrip, -1,4 indexscorepunten; Perceptueel redeneren, 0,6 punten; Werkgeheugen, -0,9 punten; en Verwerkingssnelheid, 1,5 punten. (De positieve waarden geven aan dat de scores met Q-interactive over het algemeen hoger zijn.)

Uit de onderzoeken kwamen geen grotere afnamestijleffecten naar voren voor jongere of oudere proefpersonen, of voor proefpersonen met meer of minder intellectuele capaciteiten. 

Hier vindt u alle Amerikaanse equivalentieonderzoeken.

Om toegang te krijgen tot een afgenomen testbatterij logt u in op Q-interactive Central via Qiactive.com en tikt u op het tabblad Afnames. Hier kunt u naar testbatterijen gaan die staan in “Voorbereiding”, “Wachten op het afleveren op de iPad”, “Afname en scoring” en “Rapporteren en exporteren”.

Ook kunt u vanuit ditzelfde scherm naar gearchiveerde testafnames gaan. Tik hiervoor links in beeld op “Gearchiveerde afnames”.

Voor sommige subtests zijn testvoorwerpen nodig, zoals de blokken voor Blokpatronen, of antwoordenboekjes. Indien u het fysieke testpakket in uw bezit heeft kunt u voor deze subtests uw eigen materiaal gebruiken of u kunt deze testvoorwerpen aanschaffen via onze webshop.

Het is op dit moment niet mogelijk om lokale normatieve gegevens te uploaden naar Q-interactive. Wij hebben echter vastgesteld dat digitale testafnames zich hier goed voor zouden kunnen lenen en doen hier onderzoek naar.

Antwoorden op items kunnen door de testleider met de hand worden geschreven en worden dan digitaal vastgelegd. De testleider kijkt de geschreven tekst na en scoort deze aan de hand van dezelfde criteria als vermeld in de instructies voor de papieren test.

Voor alle subtests worden automatisch de ruwe en geschaalde scores berekend.

Voor de WISC-III, WISC-V, WAIS-IV en WMS-IV: Indexscores, index vergelijkingsscores en sterktes en zwaktes van de subtest zijn beschikbaar in Q-interactive Assess als herverdeling en vervanging. Subtest-, index- en indexvergelijkingsscores worden overgebracht naar Q-interactive Central. Geschaalde scores, ruwe scores, samengestelde/indexscore (bv. VBI (index verbaal begrip), PRI (index perceptueel redeneren)), subtestvergelijkingen en TIQ (totaal IQ) op Assess en Central voor de WISC-III, WISC-V, WAIS-IV en WMS-IV.

Voor D-KEFS en NEPSY-II: alle primaire scores zullen beschikbaar zijn in Q-interactive Assess en Central en een aantal aanvullende scores alleen in Q-interactive Assess.