UCL | Utrechtse Coping Lijst

UCL | Utrechtse Coping Lijst

Auteurs: P.J.G. Schreurs, G. van de Willige, J.F. Brosschot, B. Tellegen & G.M.H. Graus

De vragenlijst meet copinggedrag van adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

UCL | Utrechtse Coping Lijst

UCL | Utrechtse Coping Lijst

Auteurs: P.J.G. Schreurs, G. van de Willige, J.F. Brosschot, B. Tellegen & G.M.H. Graus

De vragenlijst meet copinggedrag van adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 118,82
UCL Handleiding
UCL | Utrechtse Coping Lijst

Auteurs: P.J.G. Schreurs, G. van de Willige, J.F. Brosschot, B. Tellegen & G.M.H. Graus De vragenlijst meet copinggedrag van adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.
Art.nr. 1451.01
€ 75,40
UCL Formulieren (pak a 50 st.)
UCL | Utrechtse Coping Lijst

Auteurs: P.J.G. Schreurs, G. van de Willige, J.F. Brosschot, B. Tellegen & G.M.H. Graus De vragenlijst meet copinggedrag van adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.
Art.nr. 1451.02
€ 85,12
UCL Sleutels, set a 7
UCL | Utrechtse Coping Lijst

Auteurs: P.J.G. Schreurs, G. van de Willige, J.F. Brosschot, B. Tellegen & G.M.H. Graus De vragenlijst meet copinggedrag van adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.
Art.nr. 1451.03
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Manual
Doelgroep
Both
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie
Productline
Emotional Health and Well Being
Kwalificatieniveau
B
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid en Psychopathologie
Leeftijd
12+ jaar (Jongeren/Adolescenten), 18+ jaar (Volwassenen)

• Meten van 7 copingreacties
• Adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar
• Breed inzetbaar

Doel
Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.

Doelgroep
De vragenlijst is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar.

Beschrijving
De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten. Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak.

Scoring
De vragenlijst wordt gescoord met behulp van zeven sleutels of digitaal. Iedere ruwe schaalscore wordt omgezet op een vijf-punts-normeringsschaal lopend van 'zeer laag' tot 'zeer hoog'.

Normering
Er zijn vier normtabellen: NS personeelsleden (N= 1075 mannelijke en 65 vrouwelijke medewerkers); Vrouwelijke verpleegkundigen (N=712); Eindexamenkandidaten uit Oost Groningen (N=865); Studenten (N=55).

Afname
De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen, via de pen-en- papiermethode en digitaal. De afname duurt ca.15 minuten.

Jaar van uitgave
1993

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
ca. 15 min. alle

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
En wat nou als ik de test wil afnemen bij iemand die in geen van de normgroepen past, hoe valide en betrouwbaar is de uitslag van de test dan?
111
Wat is de validiteit en wat is de betrouwbaarheid van de UCL?
129
Hoe kan ik zien hoe een test is beoordeeld door COTAN zonder daarvoor speciaal ingelogd te moeten zijn?
114
Kunt u mij vertellen om welke reden er 44 vragen zijn meegenomen in de subschalen en vraag 20, 28 en 41 niet in een subschaal passen maar wel nog in de lijst staan? Worden deze wel meegenomen in het scoren?
114
Beschikken jullie over recente Vlaamse normen?
269
Er bestaat een verkorte versie van deze vragenlijst met 15 items, bestaat hier normering voor?
267
Is deze test ook geschikt om faalangst te meten?
310