Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Angst

Anxiety_image_928_x_224_1

Zo kunnen we angst overwinnen

Iedereen is weleens bang, maar wanneer de angst zo heftig wordt dat het iemands dagelijks leven verstoort, spreekt men van een angststoornis. Hieronder rekenen we fobieën, gegeneraliseerde angst, paniekstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis en trauma gerelateerde stoornis. Duidelijke klachten zijn onder andere buitensporige gevoelens van angst, overmatig piekeren en grote zorgen zonder de aanwezigheid van direct gevaar zijn in dat geval aanwezig. Ook komen concentratieproblemen, prikkelbaarheid en moeite met het controleren van vervelende gedachten voor. Toch is een (beginnende) angststoornis niet altijd duidelijk zichtbaar. Op deze pagina vind je de beste tests, screeners en actuele informatie gericht op de identificatie en behandeling van angstklachten bij kinderen en volwassenen.


Over angst


Factsheet: Angst en Depressie

In Nederland heeft 28% van de volwassenen ooit in het leven een stemmingsstoornis gehad en 29% heeft ooit een angststoornis gehad. In deze factsheet lees je meer over deze cijfers en de risico's voor de gezondheid en lees je daarna meer over onze producten die helpen bij vroegtijdige signalering.


img

BAI-NL, Meet angst(symptomen) bij volwassenen

Voor de preventie en behandeling van angststoornissen is het belangrijk om de eerste symptomen tijdig te signaleren. Regelmatige controles met een screener als de BAI, kunnen hierbij ondersteuning bieden. Deze korte zelfrapportage vragenlijst geeft een snel beeld van de beleving van angst bij cliënten vanaf 17 jaar.
img

BYI-2-NL, Meet angst(symptomen) bij jongeren

Ook onder jongeren komen angststoornissen steeds vaker voor. Om bij hen snel een beeld te krijgen van angstsymptomen kan de BYI-2-NL worden ingezet. De BYI-2-NL meet daarnaast ook depressie, zelfbeeld, boosheid en verstorend gedrag.

img

BSI & BSI 18, Meet veelvoorkomende psychische klachten bij volwassenen

Angst- en depressieve stoornissen treden vaak samen op. Met de BSI kun je symptomen van deze en andere stoornissen tegelijkertijd in kaart brengen. Er is ook een verkorte versie, de BSI-18, welke screent op angstklachten, depressieve klachten en lichamelijke klachten.

img

MMPI-3-NL, coming soon

Geeft een volledig beeld van persoonlijkheid en psychopathologie. Momenteel is de MMPI-3 volop in ontwikkeling. De MMPI-3 is de opvolger van de MMPI-2-RF en sluit nog beter aan op moderne inzichten over psychopathologie zoals het HiTOP-Model.
Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top