Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Persoonlijkheid

Over persoonlijkheid

Persoonlijkheid kan worden omschreven als het geheel van karaktertrekken die aan een individu worden toegeschreven. Deze eigenschappen zijn stabiel over tijd en bepalen hoe iemand waarneemt, denkt en doet. Iemand met een gezonde persoonlijkheid is in staat om goed te kunnen functioneren in de maatschappij doordat hij of zij zich op een flexibele manier kan aanpassen aan mensen, situaties en omstandigheden.

Pas als iemands karaktertrekken leiden tot sociale en/of functionele beperkingen, spreken we van een persoonlijkheidsstoornis. Ook wanneer er geen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, kan inzicht in bepaalde karaktereigenschappen of mechanismen helpen iemands problemen in kaart te brengen.

Mogelijke psychopathologie kan worden gesignaleerd met de Brief Symptom Inventory (BSI). Met de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) of de Utrechtse Copinglijst (UCL) kunnen iemands copingstijlen in verschillende situaties in kaart worden gebracht. De Prestatie Motivatie Test (PMT) voor volwassenene meet drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn voor de productiviteit en de houding ten opzichte van werk. De PMT-K-2 is een vragenlijst waarmee Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid kunnen worden gemeten bij jonge adolescenten.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top