Trainingen

Pearson Academy is hét trainings- en kenniscentrum voor alle psychologen, orthopedagogen, logopedisten en onderwijsprofessionals. Naast online-, face to face-, live-webinar- en blended trainingen bieden wij ook webinars, themadagen en congressen aan. Onze trainingen met datum zijn ook te vinden op de trainingskalender.

Tonen als Lijst Foto-tabel

Producten 31-38 van 51

per pagina
Van hoog naar laag sorteren
 1. Intelligentie, IQ tests, Taal en Logopedie

  Intelligentie, IQ tests, Taal en Logopedie

  De grootste patiëntengroep voor logopedisten zijn kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Met logopedische diagnostiek worden de spraak- en/of taalontwikkeling van deze kinderen in kaart gebracht. De spraak- en taalontwikkeling kan echter niet los gezien worden van de totale ontwikkeling van een kind. Een belangrijk aspect hierbij is cognitie: wat zijn de intellectuele mogelijkheden van een kind? Wat is intelligentie eigenlijk? Wat weten we over cognitie en taal? Wat wordt er eigenlijk getest als er een intelligentietest wordt afgenomen? Welke verschillen zijn er tussen non verbale en verbale intelligentietesten? En hoe sluit je als logopedist aan bij de gegevens die verkregen worden tijdens intelligentieonderzoek? Tijdens deze training worden bovengenoemde vragen beantwoord en daarnaast worden de meest gangbare intelligentietesten besproken. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 2. Geheugen en Logopedie: Executieve functies

  Geheugen en Logopedie: Executieve functies

  Deze cursusdag geeft een verdieping in de werking van de hersenen bij executieve functies en werkgeheugen. Wat zijn oorzaken en gevolgen van problemen met executieve functies en werkgeheugen en wat kunnen we doen om kinderen met deze problematiek te ondersteunen, te begeleiden en te behandelen om hun functioneren te verbeteren? De dag wordt verrijkt met actuele kennis uit onderzoek en praktische voorbeelden. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 3. Geheugen en Logopedie: Luisteren en Auditieve verwerkingsproblemen

  Geheugen en Logopedie: Luisteren en Auditieve verwerkingsproblemen

  Deze cursusdag gaat over de werking van onze hersenen en het geheugen bij auditieve input. Hoe komt het dat we geluiden en taal kunnen selecteren in een onrustige omgeving? Hoe onthouden we woorden en muziek? Wat is er op dit moment bekend over het verwerken van geluid en taal verwerkt via gehoor in de hersenen? Wat is de relatie tussen geheugen en auditieve verwerkingsproblemen? Bestaat een auditief verwerkingsprobleem eigenlijk wel en wat is het dan precies? Wat kunnen we doen om het auditief geheugen beter te laten werken? Gedurende de dag wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. De kennis is gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 4. Geheugen en Logopedie: Taal

  Geheugen en Logopedie: Taal

  Deze training geeft een verdieping in kennis over de relatie geheugen en taal. Bij taal kunnen produceren en taal kunnen begrijpen zijn onze hersenen en het geheugen van groot belang. Hoe werkt het brein en ons geheugen? Wat gebeurt er wanneer het geheugen niet meer (goed) functioneert ten gevolge van een ziekte of niet-aangeboren hersenletsel? Wat zijn de kenmerken van de taal (receptief en productief) wanneer het geheugen niet meer optimaal werkt en welke ondersteuning kunnen we dan bieden? De training is gebaseerd op actuele kennis uit onderzoek en is verrijkt met veel praktijkvoorbeelden. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 5. Geheugen en Logopedie: dementie

  Geheugen en Logopedie: dementie

  Deze cursusdag geeft een verdieping in kennis over geheugen en taal bij achteruitgang door dementie. Wat gebeurt er wanneer het geheugen achteruit gaat of niet meer (goed) functioneert ten gevolge van een chronische ziekte die achteruitgang tot gevolg heeft? Wat zijn de kenmerken van de taal (receptief en productief) bij dementie en welke ondersteuning kunnen we dan bieden? Wat zijn de gevolgen voor de patiënt met dementie en zijn omgeving? Gedurende de dag wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, casuïstiek en actuele kennis uit onderzoek. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 6. Intelligentiemeting: De WISC-V-NL in de praktijk (online)

  Intelligentiemeting: De WISC-V-NL in de praktijk (online)

  Spreken we nog van een PIQ en VIQ bij intelligentie?Wat is het nut van intelligentiemeting bij kinderen?Welke conclusies mag je verbinden aan een intelligentiemeting?Wat kun je als onderwijsprofessional met de testresultaten? Deze halve dag training gaat over de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen, de WISC-V-NL. Na een inleiding over de laatste inzichten over intelligentiemeting, wordt nader ingegaan op de redenen om een intelligentietest af te nemen en welke rol deze testresultaten spelen in de meest voorkomende onderzoeksvragen. Tijdens deze training komen veel voorbeelden aan bod en wordt er gewerkt met filmmateriaal. Ten slotte gaan we ook in op de rapportage cq verslaglegging en wat dit voor u betekent in de praktijk. Er wordt niet ingegaan op het afnemen en scoren van de test.  Aan het eind van de training weet u hoe u als onderwijsprofessional handelingsgerichte adviezen uiteindelijk vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 7. Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek

  Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek

  Deze training gaat over de diagnostiek van lezen en spellen en is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen bij wie ze problemen met het (leren) lezen en spellen signaleren.  Hoe kun je problemen met lezen en spellen herkennen? Wanneer is er sprake van dyslexie? Wat is de rol van het werkgeheugen hierbij? Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke rol spelen taalvaardigheden bij het lezen en spellen? Na het volgen van deze dag kan je als logopedist relevant onderzoek afnemen op gebied van lezen en spellen, de scores interpreteren en met elkaar in verband brengen, waarbij ook de relevante gegevens op het gebied van de taalontwikkeling kunnen worden meegenomen. Gedurende de trainingsdag wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen aan de hand van geluidsfragmenten en geschreven teksten. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 8. Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Behandeling

  Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Behandeling

  Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke methoden zijn er om lees- en spellingproblemen te behandelen in de verschillende fasen van het lezen? Hoe kun je het lezen en spellen op een effectieve manier stimuleren? Deze training gaat over de behandeling van lees- en spellingproblemen en heeft als doel dat de logopedist die nog weinig ervaring heeft met het behandelen van lees- en spellingproblemen op een evidence based wijze met deze problematiek aan de slag kan. Hierbij wordt theorie afgewisseld met casuïstiek en wordt in de middag gewerkt aan het opstellen van een behandelplan van een casus die de deelnemers zelf meenemen. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
Tonen als Lijst Foto-tabel

Producten 31-38 van 51

per pagina
Van hoog naar laag sorteren