Interpretatie WAIS-IV-NL (online)

Hoe heeft het theoretisch uitgangspunt van het CHC model geleid tot de structuur en de interpretatie van de testresultaten van de WAIS-IV-NL

Interpretatie WAIS-IV-NL (online)

Hoe heeft het theoretisch uitgangspunt van het CHC model geleid tot de structuur en de interpretatie van de testresultaten van de WAIS-IV-NL
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 65,00
Interpretatie WAIS-IV-NL (online) - E-learning
Duur: totaal 1:08 uren
Art.nr. E3544.03/course:324261_347747
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

De Wechsler-intelligentieschalen zijn wereldwijd en ook in Nederland, zowel in de neuropsychologie als de klinische psychologie, de meest gebruikte intelligentietests.
De psychometrische eigenschappen zijn voldoende tot goed en hebben een relevante aanvulling bij klinische toepassing.

De eerste tests van David Wechsler waren erg pragmatisch van aard, zonder theoretische onderbouwing.
Bij de WAIS-IV vormt het inmiddels breed geaccepteerde Cattell-Horn-Carroll (of CHC-)model van intelligentie het theoretisch uitgangspunt voor de testontwikkeling en interpretatie.
Hierdoor staat het meten van het fluïde redeneervermogen en het werkgeheugen meer centraal.

In deze module zal worden toegelicht op welke wijze deze theoretische aanpassingen hebben geleid tot de structuur van de WAIS-IV en welke consequenties dit heeft voor de interpretatie van de resultaten.
Stap voor stap zal het interpretatieproces worden doorgelopen en dit zal worden geïllustreerd aan de hand van een casus uit de klinische praktijk.

Aanvullende literatuur
- De technische handleiding van de WAIS-IV-NL;
- Hendriks, WAIS-IV-NL in Resing, 2015;
- Lichtenberger, E.O. & Kaufman, A.S. (2013). Essentials of WAIS-IV Assessment (2nd edition). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.;
- Weiss, Saklofske, Coalson, Raiford 2010 WAIS-IV; clinical use and interpretation. Academic Press.

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!