Trainingen

Pearson Academy is hét trainings- en kenniscentrum voor alle psychologen, orthopedagogen, logopedisten en onderwijsprofessionals. Naast online-, face to face-, live-webinar- en blended trainingen bieden wij ook webinars, themadagen en congressen aan. Onze trainingen met datum zijn ook te vinden op de trainingskalender.

Tonen als Lijst Foto-tabel

Producten 41-48 van 51

per pagina
Van hoog naar laag sorteren
 1. Psycho-educatie bij kinderen met TOS (online zelfstudie)

  Psycho-educatie bij kinderen met TOS (online zelfstudie)

  Psycho-educatie zorgt ervoor dat een patiënt stoornisinzicht krijgt en dat het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de patiënt wordt hersteld of versterkt. Psycho-educatie is ook bij TOS een belangrijk onderdeel van de begeleiding en behandeling van kinderen met TOS. Het is echter belangrijk om dit weloverwogen te doen. Je kunt niet altijd psycho-educatie inzetten en je kunt niet alle materialen die hiervoor beschikbaar zijn zomaar gebruiken. Tijdens deze training leert u waarom psycho-educatie bij kinderen met TOS belangrijk is en weet u welke overwegingen u dient te maken zodat u psycho-educatie effectief kunt inzetten. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 2. Werken met de Sensory Profile-NL

  Werken met de Sensory Profile-NL

  De Sensory Profile is een uitgebreide oudervragenlijst die belangrijke informatie vastlegt over de sensorische informatieverwerking van een kind. De training ‘Werken met de Sensory Profile-NL’ leert aan de hand van casussen en een uitgebreide theoretische onderbouwing hoe u deze vragenlijst optimaal kunt gebruiken en correct kunt interpreteren. De training levert een aantal handvatten voor een optimaal gebruik van de Sensory Profile-NL. De achterliggende theorie over sensorische informatieverwerking van Winnie Dunn wordt uitgebreid behandeld en diverse casussen worden besproken. Hierbij komen nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de sensorische informatieverwerking aan de orde. Dit screeningsinstrument biedt veel verschillende niveaus van interpretatie, waardoor een gedifferentieerd beeld van de prikkelverwerking ontstaat. Ook is er aandacht voor het afwegen van de resultaten ten behoeve van nadere diagnostiek en behandeling. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 3. Update TOS (online)

  Update TOS (online)

  De grootste patiëntengroep van logopedisten zijn kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar taalontwikkelingsstoornissen. Er is veel nieuwe kennis verzameld en oude inzichten zijn herzien. Tijdens deze training worden alle recente inzichten met u doorgenomen. De richtlijn TOS vormt de basis van de update. Tijdens deze update ligt de nadruk vooral op de vertaalslag naar de praktijk. Gedurende deze halve dag training gaat u door middel van verschillende werkvormen actief met dit onderwerp aan de slag en oefent u aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 4. Beery VMI

  Beery VMI

  De Beery VMI (The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, 6th Edition) is een test om de integratie van visuele en motorische vaardigheden te beoordelen met aanvullende tests voor visuele perceptie en motorische coördinatie. De Beery VMI developmental test of Visual perception (VP) is een onderzoek naar de visuele perceptie, zonder dat ook een motorische respons gegeven moet worden. De Beery VMI developmental test of Motor Coordination (MC) is een observatiemiddel om de motorische vaardigheden te beoordelen, zonder dat daarbij beroep wordt gedaan op de visuele perceptie. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina. NB: Tevens bestaat de mogelijkheid om een workshop te volgen over de SOS2-NL, een screeningsinstrument om schrijfproblemen te signaleren. Deze kan vooraf aan de Beery VMI workshop worden gevolgd of apart.
  Op voorraad
 5. SOS2-NL

  SOS2-NL

  De SOS is aanvankelijk ontwikkeld als screeningsinstrument voor leerkrachten met als doel: op eenvoudige wijze schrijfproblemen te signaleren bij kinderen uit de groepen 4 en 5 van het basisonderwijs. De huidige versie, de SOS-2-NL, is een grondige revisie van de SOS met toevoeging van een nieuw item (lettervorm). De SOS-2-NL is bruikbaar voor kinderen in de basisschool van eind groep 3 tot en met groep 8 die aan elkaar schrijven of los schrijven. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina. NB: Tevens bestaat de mogelijkheid om een workshop te volgen over de Beery VMI, een test om de integratie van visuele en motorische vaardigheden te beoordelen. Deze kan achteraf aan de SOS2-NL workshop worden gevolgd of apart. 
  Op voorraad
 6. RAKIT-2 Basistraining

  RAKIT-2 Basistraining

  Vindt u de afname van de RAKIT-2 soms lastig? Heeft u nog geen tijd gehad om zich te verdiepen in de handleiding? Volgt deze korte gebruikerstraining en u kunt direct aan de slag met het instrument.  De RAKIT-2 is een herziening van de RAKIT, een geheel in Nederland ontwikkelde kinderintelligentietest. De testbatterij bestaat uit dezelfde 12 subtests als de vorige versie. De items zijn gemoderniseerd en er zijn makkelijkere en moeilijkere items toegevoegd. Dit om specifiek bij kinderen met benedengemiddelde IQ’s betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de cognitieve capaciteiten. De IQ-range is om deze reden dan ook uitgebreid naar een IQ van 40. De RAKIT-2 is voor kinderen vanaf 4 tot en met 12,5 jaar, de gehele basisschoolleeftijd. Tijdens de training zal oefenen met de afname, scoring en (basale) interpretatie tegen de achtergrond van verantwoord testgebruik centraal staan. De subtests worden qua meetpretentie, toepassing en gebruik besproken, waarbij de valkuilen in afname en scoring worden toegelicht. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 7. Psychodiagnostiek en gespreksvoering bij migrantenkinderen

  Psychodiagnostiek en gespreksvoering bij migrantenkinderen

  Hoe kan ik de cognitieve capaciteiten meten van een kind dat niet in Nederland is geboren? Welke invloed hebben culturele verschillen op psychodiagnostiek? Hoe weet ik wat een kind aan onderwijs heeft gevolgd in het land van herkomst? Het onderzoeken van een kind met een andere culturele achtergrond levert soms problemen op in de communicatie, in de keuze van testmateriaal en in de interpretatie van hetgeen je ziet. Tijdens deze praktische trainingsdag gaan we in op (on)mogelijkheden van psychodiagnostiek bij kinderen met een migrantenachtergrond. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.
  Op voorraad
 8. Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen

  Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen

  Binnen het vakgebied van logopedie zien we steeds meer kinderen die in meer dan één taal zijn opgegroeid of de Nederlands taal niet vanaf de geboorte aangeboden hebben gekregen. Dit betekent dat er in alle stappen van de diagnostiek rekening gehouden dient te worden met een afwijkende taalontwikkeling, andere culturele achtergronden en ruis in de communicatie. Voor de beoordeling van taalvaardigheid is De Clinical Evaluation of Language Fundamentals, CELF-4-NL/CELF-5-NL een complete test voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar. Wat betekent het voor de interpretatie van de testresultaten als een kind meertalig is? In hoeverre moeten andere talen worden onderzocht en voorkom je een over- of onder diagnose? Met welke andere factoren moet rekening worden gehouden? In de training ga je kritisch reflecteren over de inzet van de CELF-4-NL of CELF-5-NL bij de diagnostiek van meertalige kinderen waarbij het onderzoeksprotocol wordt toegepast. Je leert om de resultaten te vertalen naar SMART doelen en deze te verwerken in een behandelplan.
  Op voorraad
Tonen als Lijst Foto-tabel

Producten 41-48 van 51

per pagina
Van hoog naar laag sorteren