Intelligentie, IQ tests, Taal en Logopedie

De grootste patiëntengroep voor logopedisten zijn kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Met logopedische diagnostiek worden de spraak- en/of taalontwikkeling van deze kinderen in kaart gebracht. De spraak- en taalontwikkeling kan echter niet los gezien worden van de totale ontwikkeling van een kind. Een belangrijk aspect hierbij is cognitie: wat zijn de intellectuele mogelijkheden van een kind?

Wat is intelligentie eigenlijk? Wat weten we over cognitie en taal? Wat wordt er eigenlijk getest als er een intelligentietest wordt afgenomen? Welke verschillen zijn er tussen non verbale en verbale intelligentietesten? En hoe sluit je als logopedist aan bij de gegevens die verkregen worden tijdens intelligentieonderzoek? Tijdens deze training worden bovengenoemde vragen beantwoord en daarnaast worden de meest gangbare intelligentietesten besproken.

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

X

Specificaties

Leeftijd 0-4 jaar (Voorschools), 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)
Type training Face to face
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Intelligentie, Taal, Taal/Spraak Tests, Taal/Spraak Therapie

De grootste patiëntengroep voor logopedisten zijn kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Met logopedische diagnostiek worden de spraak- en/of taalontwikkeling van deze kinderen in kaart gebracht. De spraak- en taalontwikkeling kan echter niet los gezien worden van de totale ontwikkeling van een kind. Een belangrijk aspect hierbij is cognitie: wat zijn de intellectuele mogelijkheden van een kind?

Wat is intelligentie eigenlijk? Wat weten we over cognitie en taal? Wat wordt er eigenlijk getest als er een intelligentietest wordt afgenomen? Welke verschillen zijn er tussen non verbale en verbale intelligentietesten? En hoe sluit je als logopedist aan bij de gegevens die verkregen worden tijdens intelligentieonderzoek? Tijdens deze training worden bovengenoemde vragen beantwoord en daarnaast worden de meest gangbare intelligentietesten besproken. 

Inhoud training
Kinderen met spraak- en/of taalproblemen worden door een psycholoog of orthopedagoog gezien en er wordt een intelligentietest afgenomen. Samenwerking tussen logopedist en orthopedagoog of psycholoog is zelfs noodzakelijk om een specifieke taalontwikkelingsstoornis vast te kunnen stellen. De training is verdeeld over twee dagen waarbij op zowel diagnostiek als behandeling wordt ingegaan.

De onderwerpen van de dag 1: 

-Wat is intelligentie?
-Wat zeggen intelligentietests over taal?
-Wat zegt taal over intelligentie?
-Bespreken diverse intelligentietests
-Diagnostiek bij taalproblematiek bij kinderen

De onderwerpen van dag 2:

- Vervolg taal en intelligentie, recente inzichten die relevant zijn voor de logopedische diagnostiek
- Van diagnostiek naar behandeling
- Interpretatie testscores met betrekking tot taal(ontwikkeling)
- Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen
- Samenwerking met andere disciplines 

Tussen de beide trainingsdagen maken de deelnemers twee opdrachten.

Leerdoelen
Tijdens de training worden onder andere de meest gangbare intelligentietesten besproken. Uiteindelijk kunt u hierdoor de gegevens die vanuit een intelligentieonderzoek zijn verkregen combineren met uw logopedische diagnostische gegevens om zo een volledig beeld te kunnen schetsen van de taalontwikkeling van een kind.

Tijdsduur 
10.00 uur tot 17.00 uur 

Trainers
Janneke de Waal en Marjolein Coppens 

Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten. Remedial teachers zijn uiteraard ook welkom.

Accreditatie
Deze training is via St.ADAP geaccrediteerd met 16 punten voor logopedisten.

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal;
-Koffie/thee en lunch.

Trainers

Marjolein Coppens
Marjolein Coppens
Dr. Marjolein Coppens (PhD) studeerde Klinische Gezondheidswetenschappen (logopediewetenschap en klinische linguïstiek) aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Medische Wetenschappen voor de afdeling Medische Psychologie. Zij volgde de postacademische opleiding Ethiek in de (gezondheids)zorg, de ECHA-opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid en de opleiding eHealth in de gezondheidszorg. Ook studeerde zij Onderwijswetenschappen (specialisatie leerstoornissen), Gezondheidspsychologie en Mental Health Science. Naast werkervaring in de praktijk als logopedist, klinisch linguïst en onderwijsadviseur, heeft Marjolein ook jarenlang ervaring als docent hbo, post-hbo en wo, als onderwijsontwikkelaar en als wetenschappelijk onderzoeker.
1 Trainingen
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Intelligentie, IQ tests, Taal en Logopedie - 21 april en 19 mei 2022
€ 610,00
Intelligentie, IQ tests, Taal en Logopedie - 4 en 18 februari 2022
€ 610,00