De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Intelligentie, IQ tests, Taal en Logopedie

 • Uitleg van de meest gangbare intelligentietesten
 • Gegevens vanuit een intelligentieonderzoek combineren met uw logopedische diagnostische gegevens
 • Bij de training is het handboek Intelligentietheorie en testgebruik inbegrepen

   X

   Specificaties

   Leeftijd Voorschools, Basisschool, Jongeren/Adolescenten
   Type training Op locatie
   Hoofdcategorie Taal/Spraak
   Toepassingsgebied Intelligentie, Taal/Spraak

   De grootste patiëntengroep voor logopedisten zijn kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Met logopedische diagnostiek worden de spraak- en/of taalontwikkeling van deze kinderen in kaart gebracht. De spraak- en taalontwikkeling kan echter niet los gezien worden van de totale ontwikkeling van een kind. Een belangrijk aspect hierbij is cognitie: wat zijn de intellectuele mogelijkheden van een kind?

   Wat is intelligentie eigenlijk? Wat weten we over cognitie en taal? Wat wordt er eigenlijk getest als er een intelligentietest wordt afgenomen? Welke verschillen zijn er tussen non verbale en verbale intelligentietesten? En hoe sluit je als logopedist aan bij de gegevens die verkregen worden tijdens intelligentieonderzoek? Tijdens deze training worden bovengenoemde vragen beantwoord en daarnaast worden de meest gangbare intelligentietesten besproken. 

   Inhoud training
   Kinderen met spraak- en/of taalproblemen worden door een psycholoog of orthopedagoog gezien en er wordt een intelligentietest afgenomen. Samenwerking tussen logopedist en orthopedagoog of psycholoog is zelfs noodzakelijk om een specifieke taalontwikkelingsstoornis vast te kunnen stellen. De training is verdeeld over twee dagen waarbij op zowel diagnostiek als behandeling wordt ingegaan.

   De onderwerpen van de dag 1: 

   -Wat is intelligentie?
   -Wat zeggen intelligentietests over taal?
   -Wat zegt taal over intelligentie?
   -Bespreken diverse intelligentietests
   -Diagnostiek bij taalproblematiek bij kinderen

   De onderwerpen van dag 2:

   - Vervolg taal en intelligentie, recente inzichten die relevant zijn voor de logopedische diagnostiek
   - Van diagnostiek naar behandeling
   - Interpretatie testscores met betrekking tot taal(ontwikkeling)
   - Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen
   - Samenwerking met andere disciplines 

   Tussen de beide trainingsdagen maken de deelnemers twee opdrachten.

   Leerdoelen
   Tijdens de training worden onder andere de meest gangbare intelligentietesten besproken. Uiteindelijk kunt u hierdoor de gegevens die vanuit een intelligentieonderzoek zijn verkregen combineren met uw logopedische diagnostische gegevens om zo een volledig beeld te kunnen schetsen van de taalontwikkeling van een kind.

   Tijdsduur 
   10.00 uur tot 17.00 uur 

   Trainers
   Janneke de Waal en Marjolein Coppens 

   Doelgroep
   De training is bedoeld voor logopedisten. Remedial teachers zijn uiteraard ook welkom.

   Accreditatie
   Deze training is via St.ADAP geaccrediteerd met 16 punten voor logopedisten.

   Inbegrepen in de training
   -Digitaal trainingsmateriaal
   -Handboek intelligentietheorie en testgebruik 
   -Koffie/thee en lunch

   Trainers

   Marjolein Coppens
   Marjolein Coppens
   Dr. Marjolein Coppens (PhD) studeerde Klinische Gezondheidswetenschappen (logopediewetenschap en klinische linguïstiek) aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Medische Wetenschappen voor de afdeling Medische Psychologie. Zij volgde de postacademische opleiding Ethiek in de (gezondheids)zorg, de ECHA-opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid en de opleiding eHealth in de gezondheidszorg. Ook studeerde zij Onderwijswetenschappen (specialisatie leerstoornissen), Gezondheidspsychologie en Mental Health Science. Naast werkervaring in de praktijk als logopedist, klinisch linguïst en onderwijsadviseur, heeft Marjolein ook jarenlang ervaring als docent hbo, post-hbo en wo, als onderwijsontwikkelaar en als wetenschappelijk onderzoeker.
   1 Trainingen
   Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.