Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Taal en taalontwikkeling

Over taal en taalontwikkeling

Al vanaf de geboorte communiceert een kind met zijn omgeving. Het leren van de moedertaal is een natuurlijk proces dat voor de meeste kinderen moeiteloos verloopt. Blijft de taalontwikkeling achter vergeleken met leeftijdsgenoten, dan spreekt men van een taalachterstand. Dit kan veroorzaakt worden door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of door onvoldoende blootstelling aan kwalitatief taalaanbod uit de omgeving (taalontwikkelingsachterstand (TOA)).

Wil je de vroege taalontwikkeling meten? Voor de allerjongsten (15-27 maanden) heeft Pearson de Lexilijst Nederlands en de Lexilijst Begrip, twee oudervragenlijsten. Aan de hand van de eerste woorden die kinderen zeggen en begrijpen ga je na of hun taalontwikkeling overeenkomt met leeftijdgenootjes.

Vanaf 2 jaar en 3 maanden kan de receptieve woordenschat ook getest worden met de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III-NL).

Daarnaast heeft Pearson voor logopedisten de CELF-5-NL en de CELF-Preschool-2-NL. Met deze brede instrumenten stel je taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten (van 3 tot en met 18 jaar) vast.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top