Beoordeel coping gedrag vanaf nu met de herziene UCL-R

Geheugen en Logopedie: Taal

  • Verdieping in kennis over de relatie geheugen en taal
  • Logopedische behandeling bij taalstoornissen als gevolg van geheugenproblemen
  • Casuïstiek: taalstoornissen bij geheugenproblematiek bij kinderen en bij ouderen


    Voor meer informatie ↓↓
X

Specificaties

Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten, Volwassenen, Ouderen
Type training Op locatie
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Deze training geeft een verdieping in kennis over de relatie geheugen en taal. Bij taal kunnen produceren en taal kunnen begrijpen zijn onze hersenen en het geheugen van groot belang. Hoe werkt het brein en ons geheugen? Wat gebeurt er wanneer het geheugen niet meer (goed) functioneert ten gevolge van een ziekte of niet-aangeboren hersenletsel? Wat zijn de kenmerken van de taal (receptief en productief) wanneer het geheugen niet meer optimaal werkt en welke ondersteuning kunnen we dan bieden?

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • De werking van de hersenen en het zenuwstelsel in relatie tot geheugen en taal bij volwassenen en veroudering van de hersenen;
  • Hersenen, geheugen en taal: pathologie (incl. niet-aangeboren hersenletsel en trauma);
  • Casuïstiek: taalstoornissen bij geheugenproblematiek bij kinderen en bij ouderen;
  • Logopedische behandeling bij taalstoornissen als gevolg van geheugenproblemen;
  • Geheugenproblemen en taal: methoden, materiaal en meer.

De trainingsdag is gebaseerd op actuele kennis uit onderzoek en is verrijkt met veel praktijkvoorbeelden.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe het geheugen werkt in relatie tot taalfuncties, wat taalstoornissen zijn ten gevolge van geheugenproblematiek en hersenschade, wat daarvan de oorzaken, gevolgen en kenmerken zijn van geheugenproblemen. Besproken worden relaties tussen taal- en geheugenfuncties, de rol van het kortetermijngeheugen bij taalverwerking en de tweedeling impliciet-expliciet geheugen bij taalverwerking en taalstoornissen. Daarnaast weten de deelnemers welke behandelingen zij kunnen geven bij het trainen van functies van taal en geheugen.

Trainingstijd
10.00 uur tot 17.00 uur 

Trainer
Ilona Silderhuis 

Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten.

Accreditatie
Accreditatie zal weer worden aangevraagd bij St.ADAP voor logopedisten.

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal;
-Koffie/thee en lunch.

Trainers

Ilona Silderhuis
Ilona Silderhuis
Ilona Silderhuis is in 2002 afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim als logopedist. Direct daarna is zij gestart met haar eigen praktijk. Haar eigen praktijk heeft zich verder ontwikkeld en tegenwoordig heeft zij een team van logopedisten en meerdere locaties verspreid over Nederland. In de loop van de jaren heeft zij vele cursussen en nascholing gevolgd, dit heeft geresulteerd in verschillende specialisaties gericht op de logopedie, maar ook op het gebied van coaching en psychologie. Tevens heeft zij als docent en ontwikkelaar een lange staat van dienst. Vanaf 2002 is zij betrokken geweest bij Hogeschool Windesheim/ Windesheim Flevoland en later als zelfstandig docent en ontwikkelaar ook bij verschillende (post-)HBO opleiders.
7 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.