Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.
Selecteer

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

AVZ-R | Autisme- en Verwante stoornissenschaal-Z-Revisie

De AVZ-R is een test voor de screening van autisme- en verwante contactstoornissen en is bedoeld voor verstandelijk gehandicapten van 2 tot en met 70 jaar.

Dit testmateriaal bevat elementen die niet meer actueel of niet volledig representatief zijn, zoals ouderwetse afbeeldingen, uitdrukkingen of taalgebruik. Wij vragen u als testgebruiker om hiermee rekening te houden bij de afname en inteprretatie van de test, afhankelijk van de doelgroep waarbij de test wordt ingezet.

D.W. Kraijer
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Doelgroep Both
Leeftijd 0-4 jaar (Voorschools), 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten), 18+ jaar (Volwassenen)
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Productline Emotional Health and Well Being
Uitvoer type Manual
Toepassingsgebied Persoonlijkheid en Psychopathologie, Verstandelijke Beperking

• Geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking
• Doelgroep: 2 t/m 70 jaar

Doel
Screening van autisme- en verwante contactstoornissen.

Doelgroep
De AVZ-R is bedoeld voor verstandelijk gehandicapten van 2 tot en met 70 jaar.

Beschrijving
De AVZ-R is een herziene versie van de in 1990 verschenen AVZ, met ongewijzigde uitgangspunten en grenswaarden. De schaal is geconstrueerd als operationalisatie van de DSM-criteria betreffende Pervasive Developmental Disorder voor diep, ernstig, matige en licht zwakzinnigen. De AVZ-R is opgebouwd uit 12, deels samengestelde items met dichotome antwoordmogelijkheid. Elk item is met zorg omschreven en op bruikbaarheid getoetst.

Scoring
Door middel van een weging wordt de bijdrage van elk afzonderlijk item op de AVZ-R-score aangegeven.

Validiteit
AVZ-R is gevalideerd aan de hand van de diagnose die is gesteld door ervaren orthopedagogen, psychologen of artsen op basis van zowel hun klinische classificatie (zoveel mogelijk berustend op de DSM-III-R-criteria) als de daarna verkregen en teruggekoppelde AVZ-classificatie. Van de 614 als niet-pervasief gestoorde gediagnosticeerde proefpersonen werd 94,4% correct geclassificeerd.

Normering
De grensscores tussen de classificatie N (geen PDD), T (twijfel wel/geen PDD) en PDD zijn gebaseerd op de gegevens van 1230 2 tot en met 70 jarigen.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt 10 tot 30 minuten.

Afnamewijze
Pen en papier

Maximaal Opleidingsniveau
VMBO

Jaar van uitgave
1999

Vierde uitgebreide uitgave 2004

Afnameduur
10-30 minuten

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
AVZ-R Handleiding
Art.nr. 3099.01
€ 58,67
AVZ-R Formulieren (pak a 25 st.)
Art.nr. 3099.02
€ 57,55