Status afasietherapie

Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk

Philine Berns en Sandra Wielaert (red.)

Winnaar van de Branco van Dantzigprijs 2015

X

Status afasietherapie. Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk bevat dertien unieke beschrijvingen van de logopedische interventie bij cliënten met afasie, geschreven door logopedisten en klinisch linguïsten die werkzaam zijn in de klinische praktijk. De uitgave is een vervolg op Status afasietherapie. Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk uit 2003. De casuïstiek is gestoeld op de principes van Evidence Based Practice, en geeft inzicht in de keuzes die behandelaren maken in hun dagelijks klinisch handelen. In deze uitgave is de Internationale Classificatie van Functioneren (ICF) als kader gebruikt. Alle domeinen van het ICF zijn terug te vinden in de gepresenteerde casuïstiek op een continuüm van functiegerichte benadering, gericht op leren leven met afasie, van taalherstel tot participatiegerichte benadering. Twee van de beschrijvingen betreffen respectievelijk de interventie van Primair Progressieve Afasie en kinderafasie. Het boek nodigt logopedisten uit tot kritische reflectie ten aanzien van het eigen handelen en is uitstekend materiaal voor het onderwijs.

Status afasietherapie. Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk is winnaar van de Branco van Dantzigprijs 2015. Uit het juryrapport:

"Het boek biedt de logopedist informatie die niet makkelijk op een andere manier te verkrijgen is”

“De inhoud sluit goed aan bij de ingeslagen weg binnen de logopedie van kijken naar de patiënt op participatieniveau”

Philine Berns, MSc, is logopedist/afasietherapeut en doceert aan de Hogeschool Rotterdam. Sandra Wielaert, MPhil, is logopedist/onderzoeker en is verbonden aan het afasieteam Rijndam en de afdeling Neuro Rehabilitation Research van Rijndam in Rotterdam.

Van dezelfde auteurs:
Status afasietherapie
Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk
Sandra Wielaert en Philine Berns (red.)
ISBN 978 90 265 1710 5

ISBN
978 90 265 2267 3

Jaar van uitgave
2014

Druk
1e druk

Omvang
288 pagina’s

A / S / W
W

€ 40,50
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789026522673