ZALC | Zinnenaanvullijst Curium

P.M. Westenberg, M.J. Drewes, B.M. Siebelink, Ph.D.A. Treffers, J. Jonckheer & A.W. Goedhart

Nederlandstalige bewerking van de Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT).

Voor het meten van psychosociale en sociaal emotionele ontwikkelingsverschillen van  jongeren (8 t/m 25 jaar).

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

 

ZALC | Zinnenaanvullijst Curium

P.M. Westenberg, M.J. Drewes, B.M. Siebelink, Ph.D.A. Treffers, J. Jonckheer & A.W. Goedhart

Nederlandstalige bewerking van de Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT).

Voor het meten van psychosociale en sociaal emotionele ontwikkelingsverschillen van  jongeren (8 t/m 25 jaar).

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

 

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 431,95
ZALC Complete Set
Art.nr. 3573.00
€ 164,54
ZALC Handleiding
Art.nr. 3573.01
€ 53,79
ZALC Aanvullijsten 8-12; Meisjes (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3573.02
€ 53,79
ZALC Aanvullijsten 8-12; Jongens (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3573.03
€ 53,79
ZALC Aanvullijsten 13-18; Meisjes (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3573.04
€ 53,79
ZALC Aanvullijsten 13-18; Jongens (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3573.05
€ 53,79
ZALC Aanvullijsten 19-25; Meisjes (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3573.06
€ 53,79
ZALC Aanvullijsten 19-25; Jongens (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3573.07
€ 69,94
ZALC Scoreformulieren (pak a 50 st)
Art.nr. 3573.08
€ 123,41
ZALC Scorehandleiding
Art.nr. 3573.09
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Emotional Health and Well Being
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie
Doelgroep
Both
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid en Psychopathologie
Kwalificatieniveau
B
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Meet de psycho-sociale of sociaal emotionele ontwikkeling
• Verschillende versies voor verschillende leeftijdsgroepen en aparte versies voor jongens en meisjes / mannen en vrouwen
• Gebruikt door psychologen, psychiaters en (ortho) pedagogen

Doel
Meten van de ego-ontwikkeling.

Doelgroep
Kinderen en jongeren van 8 tot en met 25 jaar.

Beschrijving
De ZALC is de Nederlandstalige bewerking van Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT). Het is een zinnenaanvullijst waarmee de psycho-sociale of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (8 t/m 25 jaar) kan worden gemeten. Op basis van 32 'itemscores' wordt één 'totaalscore' berekend, die indicatief is voor eht ego-ontwikkelingsstadium van het kind of de jongere. De ZALC maakt onderscheid tussen vijf ego-stadia: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk. Op basis van een vergelijking met leeftijdsgegevens kan een indruk worden verkregen van de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten. Er zijn zes verschillende versies van de ZALC: een versie voor 8-12-jarigen, 13-18-jarigen en 19-25-jarigen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte versie voor meisjes/vrouwen en jongens/mannen.

Scoring
De ZALC kan worden gescoord door de uitingen van de cliënt aan de hand van de scorehandleidingen in te delen naar de egostadia (itemscores) en deze scores vervolgens om te zetten in een totaalprotocolscore.

Normering
Gebaseerd op een steekproef van een groep ‘normale’ kinderen en jongeren tussen 8 en 25 jaar (N=2315), en een poliklinische groep kinderen en jongeren tussen 8 en 25 jaar met voornamelijk emotionele stoornissen of met gedragsproblemen (N=1156).

Afname
Individueel en groepsgewijs via de pen-en-papiermethode. De afname duurt 15 tot 45 minuten.

Jaartal van uitgifte
2000

De complete set bestaat uit:
ZALC Handleiding
ZALC Aanvullijsten 8-12;meisjes (pak a 25 st)
ZALC Aanvullijsten  8-12;jongens (pak a 25 st)
ZALC Aanvullijsten 13-18;meisjes (pak a 25 st)
ZALC Aanvullijsten 13-18;jongens (pak a 25 st)
ZALC Aanvullijsten 19-25;meisjes (pak a 25 st.)
ZALC Aanvullijsten 19-25;jongens (pak a 25 st.)
ZALC Scoreformulieren (pak a 50 st)
ZALC Scorehandleiding
ZALC Drieluikmap leeg (hier kunnen de handleiding en scorehandleiding worden ingestoken)

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
15-45 min. alle

Productvragen

Tijdens mijn onderzoeken bij mensen met een verstandelijke beperking ben ik geneigd een jongere versie (bijv. 8-12 jaar) van de ZALC te gebruiken omdat de oudere versie een aantal moeilijke woorden bevat. Mag dit? ik kan dit niet terugvinden in de handleiding.
113