De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Vademecum Dialectische gedragstherapie

Blijven zoeken naar balans

Auteurs: Steven Meijer & Wies van den Bosch

X

Het Vademecum Dialectische gedragstherapie – blijven zoeken naar balans is de volledig herziene uitgave van het eerdere Zoeken naar balans, verschenen in 2002. Er is voor de huidige ondertitel gekozen omdat het werken met cliënten met een ernstige borderlineproblematiek nooit zal leiden tot een comfortabel evenwicht. Therapeuten zullen altijd blijven zoeken naar het vinden van het evenwicht om het vervolgens te moeten verstoren. Dit is immers het voortdurende proces van dialectiek.

De auteurs hebben de zoektocht naar een betere toepassing van dialectische gedragstherapie (dgt) voortgezet. Ze zijn blijven zoeken naar een verdere uitwerking van de dgt-concepten die door Linehan zijn geformuleerd, naar een geavanceerdere toepassing van dgt-behandelinterventies en naar een concretere illustratie van deze aspecten. De lijst van besproken begrippen is uitgebreid. Vrijwel alle begrippen die zich daarvoor lenen, zijn geïllustreerd met voorbeelden. Nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen zijn toegevoegd. In deze herziene uitgave wordt nog meer stilgestaan bij de effectiviteit van dgt, het vormgeven van de consultatieteambespreking en het toepassen van gedragstherapeutische analyses en interventies.

Dit boek is voortgekomen uit het jarenlang opdoen van ervaring met dgt in het werken met borderlinecliënten. Ook uit het onderrichten en begeleiden van dgt-consultatieteams alsmede het superviseren van individueel dgt-therapeuten werd belangrijke input verkregen. De auteurs hebben richting kunnen geven aan de ontwikkeling van dgt in Nederland. Bij dit alles is het nauwe collegiale contact met Linehan en de medewerkers van haar kliniek door de jaren heen een bron van inspiratie gebleken.

Dit boek is bedoeld voor beginnende, maar ook voor ervaren dgt-therapeuten. Cliënten die in dgt-behandeling zijn of overwegen dgt te volgen kunnen dit boek eveneens ter hand nemen.

Steven Meijer en Wies van den Bosch zijn tevens (mede-)redacteur van:
- Handboek Dialectische Gedragstherapie ( ISBN 978 90 265 1808 9 )

ISBN
978 90 265 2235 2

Jaar van uitgifte
2010

Druk
2e druk

Pagina's
320 pagina’s

A / S / W
W

Doelgroep
therapeuten dialectische gedragstherapie

NUR
777

Vademecum Dialectische gedragstherapie
€ 37,50
€ 37,50
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789026522352