Help je ons verder bij de ontwikkeling van de Bayley-4-NL?

Taaldiagnostiek bij kinderen

Janneke de Waal - Bogers 

X

Kinderen met taalproblemen hebben recht op goede diagnostiek, want dat is de basis voor goede behandeling en begeleiding.

In dit boek beschrijven we het complexe proces van deze diagnostiek. Dit doen we vanuit het theoretisch kader over logopedische diagnostiek en het interpreteren van testgegevens bij het gebruik van de CELF-5-NL. Ook gaan we in op complexere situaties: multidisciplinaire diagnostiek en diagnostiek bij meertalige kinderen. Ten slotte zetten we de stap naar het opstellen van behandeldoelen en leggen we de relatie met onderwijs en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen.

In Taaldiagnostiek bij kinderen maken we de vertaalslag van theorie naar praktijk aan de hand van casuïstiek. We beschrijven op een begrijpelijke manier het proces van diagnostiek bij kinderen met problemen in de taalontwikkeling.

Janneke de Waal-Bogers MBA is logopedist en remedial teacher. Ze geeft trainingen over diagnostiek en behandeling van taalstoornissen bij kinderen en is hoofdredacteur van het vakblad Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. 

"Het boek Taaldiagnostiek bij kinderen is een prettige vertaalslag van de theorie naar de praktijk. De Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen (NVLF, 2017) komt meer tot leven wanneer je dit boek leest. [...] Natuurlijk is er veel aandacht voor de (multidisciplinaire) diagnostiek bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en het interpreteren van de testgegevens. Met praktische voorbeelden en mooie casussen word je aan de hand genomen door alle facetten van het Methodisch Logopedisch Handelen."

Uit: Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, nummer 3 (juli 2022).

Taaldiagnostiek bij kinderen
€ 27,95
€ 27,95
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789043036870