De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

De DGT-vaardigheden

Handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie
Marsha M. Linehan

Nederlandse bewerking: L.M.C. (Wies) van den Bosch

X

Marsha Linehan publiceerde haar eerste skills manual in 1993. In de ruim twintig jaar die verstreken zijn meerdere behandelprogramma’s ontwikkeld en op werkzaamheid getoetst. Borderlineproblematiek blijkt behandelbaar en behandelen is niet meer iets wat voorbehouden is aan een groepje therapeuten met reddersfantasieën. Marsha Linehan heeft met haar dialectische gedragstherapie (DGT) in grote mate bijgedragen aan deze verandering. Zij heeft ingezien dat bij de behandeling van borderline (persoonlijkheids)problematiek samenwerking met de cliënten onontbeerlijk is. Deze trainingshandleiding is daar het onuitwisbaar bewijs van.

De DGT-vaardigheden. Handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie geeft cliënt en therapeut een volledig overzicht over hoe de werkelijkheid te accepteren en te veranderen, waarbij zowel validatieprincipes als gedragstherapeutisch beïnvloeden van gedrag geleerd wordt. Het werk is naast Dialectische gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Theorie en behandeling van Linehan te gebruiken, in onderdelen en als totaal. Vaardigheidstrainers kunnen vaardigheden in algemene termen bespreken of meer de diepte ingaan als dat nodig is. Cliënten kunnen het als zelfhulpboek gebruiken of als aanvulling op de behandelprogramma’s die inmiddels bestaan. Ook als het niet om DGT gaat.

Deze volledig vernieuwde handleiding geeft niet alleen aan welke vaardigheden op cognitief, intermenselijk en emotioneel gebied de cliënt kunnen helpen een volwaardig leven op te bouwen. Uitgebreid wordt ingegaan op hoe frustratietolerantie verhoogd kan worden en hoe met crises om te gaan. Daarnaast wordt aanpak van verslaving besproken, van veranderen van nachtmerries tot opbouwen van een sociaal netwerk. Theorie wordt afgewisseld met leerwijzers en oefenbladen. En soms wordt een quiz ingezet om de leer- en leesbaarheid te vergroten.

Dat bij ieder onderdeel ook vermeld staat wat de meest relevante onderzoeksgegevens zijn, maakt de handleiding tot een onmisbaar boek voor iedereen die met borderlineproblematiek omgaat, professioneel of vanuit persoonlijke ervaring.

Nieuw in deze editie

  • Meer dan 225 leerwijzers en huiswerkbladen (online en in boekvorm beschikbaar)
  • Iedere module is uitgebreid met aanvullende vaardigheden
  • Er zijn meerdere alternatieve werkbladen voor maatwerk per cliënt
  • De trainersinstructies zijn uitgebreid met klinische voorbeelden
  • Curricula voor groepsvaardigheidstrainingen met verschillende doelgroepen en lengte, zoals adolescenten en cliënten met middelenmisbruik 

Bij de handleiding zijn tevens werkboeken uitgebracht:

De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen. Werkboeken (6e druk, ISBN 978 90 265 2281 9) - vier delen

‘Of ze DGT nu wel of niet als hun voornaamste therapievorm inzetten, ggz-professionals zullen de nieuwe editie van Linehans vaardigheidstraining en de begeleidende leerwijzers en huiswerkbladen van grote waarde achten. De mindfulness-, interpersoonlijke-effectiviteits-, emotieregulatie-, en frustratietolerantievaardigheden zijn onbetaalbaar voor hen die er hard aan werken complexe problemen te boven te komen. DGT biedt een bijzonder effectieve manier om deze vaardigheden aan te leren. Ik beveel het werkboek met leerwijzers en huiswerkbladen en de begeleidende handleiding voor trainers van harte aan.’
Judith S. Beck, PhD, president, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, USA

‘Wat prachtig en zeer uitgebreid is deze langverwachte nieuwe druk geworden! Een duizelingwekkende hoeveelheid oude en nieuwe vaardigheden, verbeterde huiswerkbladen, uitgebreide trainersinstructies, en op maat te snijden trainingschema's consulteren cliënt en therapeut in nieuwe toepassingen van de aloude DGT.’
Han Berghuis, Klinisch psycholoog, Pro Persona - Centrum voor Psychotherapie, Lunteren

‘Voor de DGT-behandelaar van (suïcidale) borderlinepatiënten is dit het standaardwerk. Alles staat er in. Hoe het moet, de uitgangspunten, de reacties, de oefeningen. Ook voor de onderzoeker van psychotherapie is het compleet: wat de behandeling inhoudt en welke mechanismen voor verandering zorgen, zodat dit gecontroleerd kan worden onderzocht. Beter is er niet. Suicidaal gedrag en borderline persoonlijkheidsstoornissen hebben beide te maken met disregulatie van emoties: beiden zijn een reactie op ondraaglijk emotioneel lijden als gevolg van een ernstige disregulatie van het affectieve systeem. Het zelfbeeld is ernstig beschadigd en dat kwelt zichzelf vele uren per dag. Dit standaardwerk helpt patiënten zich minder te kwellen.’
Ad Kerkhof, hoogleraar Klinische Psychologie, Psychopathologie en Suicidepreventie
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

ISBN
978 90 265 2280 2

Druk
6e druk 2016

Omvang
592 pagina’s

De DGT-vaardigheden
€ 68,50
€ 68,50
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789026522802