Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.

Bayley-III-NL | Motoriek Schaal

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-NL (Bayley-III-NL), de opvolger van de BSID-II-NL, is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen en om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te identificeren.

Bewerkers: A.L. van Baar, L.J.P. Steenis, M.Verhoeven, D. J. Hessen; Universiteit Utrecht
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Doelgroep Children
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Productline Language and Early Childhood Development
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Motorische ontwikkeling, Ontwikkeling

Doel 
De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-NL (Bayley-III-NL), de opvolger van de BSID-II-NL, is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen en om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te identificeren. De Motoriek Schaal van de Bayley-III-NL is specifiek bedoeld om de ontwikkelingen van de motoriek van het kind te bekijken. Met behulp van deze schaal kunnen fysiotherapeuten in kaart brengen hoe een kind zich ontwikkelt op motorisch gebied en hun bevindingen gebruiken om een behandelings-/begeleidingsplan op te stellen.

Doelgroep
De Bayley-III-NL Motoriek Schaal is in te zetten bij kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen. Het instrument is bedoeld om de vroegkinderlijke ontwikkeling op motorisch gebied in kaart te brengen bij deze doelgroep.

Beschrijving
De Motoriekschaal is onderverdeeld in een subtest Fijne Motoriek en een subtest Grove Motoriek. De items van de BSID-II Motorische Schaal en Mentale Schaal die volgens experts primair de fijne of grove motoriek beoordelen, zijn verplaatst naar de juiste subtest van de Motoriekschaal in de Bayley-III-NL. Nieuwe items zijn toegevoegd om de verdeling van de items over het leeftijdsbereik te verbeteren en de inhoud van de Motoriekschaal meer in overeenstemming te laten zijn met de kennis op het gebied van de motorische ontwikkeling (bijvoorbeeld verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de motoriek). 

De items van de subtest Fijne Motoriek meten het reiken en grijpen, de perceptueel-motorische integratie, de motorische planning en de snelheid. De items meten het vermogen tot visueel volgen, reiken, grijpen en manipuleren van voorwerpen. Bovendien meten de items functionele handvaardigheden en de reactie op tactiele informatie. 

De subtest Grove Motoriek beoordeelt primair de bewegingen van de ledematen en de romp. De items meten de statische positionering (bijvoorbeeld zitten en staan), de dynamische beweging (inclusief voortbewegen en coördinatie), het evenwicht en de motorische planning. De Bayley-III-NL Motoriek Schaal beoogt zo een gedifferentieerd beeld van de motorische ontwikkeling van het kind te geven.

Normering
Voor de normering van de Bayley-III-NL zijn 1953 Nederlandse en 1192 Vlaamse kinderen getest in 17 verschillende leeftijdsgroepen. Deze vormen representatieve afspiegelingen van de Nederlandse en Vlaamse bevolking wat betreft geslacht, herkomst, opleiding moeder en regio en per leeftijdsgroep is 10% kinderen met een klinische afwijking geïncludeerd. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit.

Afname
Voor kinderen tot 6 maanden oud is voor het afnemen van de Fijne en Grove Motoriek ongeveer 10 minuten nodig en voor kinderen van 6 tot en met 12 maanden oud zal de afnameduur ongeveer 20 minuten zijn. De totale afnameduur voor kinderen vanaf 13 maanden is ongeveer 30 minuten.

Scoring
Met de Bayley-III-NL Motoriekschaal kan de ontwikkeling van jonge kinderen beoordeeld worden op het ontwikkelingsdomein Motoriek, welke is onderverdeeld in Fijne en Grove Motoriek. De Bayley-III-NL geeft geschaalde scores voor de Fijne Motoriek en Grove Motoriek en een indexscore voor de Motoriek als totaal. Verder worden hier betrouwbaarheidsintervallen en percentielscores bij aangegeven. Ook kunnen er groeiscores van meerdere afname uitgezet worden in een groeigrafiek, zodat de ontwikkeling van het kind gevolgd kan worden. Als laatste kan er voor de Grove en Fijne Motoriek ook een ontwikkelingsleeftijdsequivalent bepaald worden, zodat een inschatting gemaakt kan worden van de achterstand van het kind.

Scoring vindt plaats op het digitale testplatform van Pearson, Q-Global. Klik hier voor meer informatie. Op dit platform zijn dagnormen beschikbaar voor de precieze leeftijd van het kind en krijgt het kind in geval van prematuriteit 2 scores (1 behorende bij zijn chronologische leeftijd en 1 behorende bij zijn gecorrigeerde leeftijd). 

Scoring is hiermee gemakkelijk (snel en nauwkeurig) en de resultaten zijn direct in een overzichtelijke rapportage beschikbaar.  

Meer informatie en de mogelijkheid om  u aan te melden voor een account op Q-global vindt u hier.

De complete set bestaat uit:
Bayley-III-NL Handleiding Motoriekschaal
Bayley-III-NL Scoreformulieren (25 stuks)
Bayley-III-NL Materialenset
Bayley-III-NL Tas

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Bayley-III-NL Motor Basisset
Art.nr. 3866.00
€ 792,47
Bayley-III-NL Motor Scoreformulier (25 stuks)
Art.nr. 3866.02
€ 60,96
Bayley-III-NL Motor Handleiding
Art.nr. 3866.01
€ 121,92
Bayley-III-NL Motor Aanvulset
Art.nr. 3866.41
€ 396,24