Help je ons verder bij de ontwikkeling van de Bayley-4-NL?

Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek 5e editie 2022

In deze geactualiseerde vijfde editie blijven de kern en de doelstelling van dit boek ongewijzigd: een beschrijving van de diverse aspecten van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek, met ruim aandacht voor de integratie en theoriegestuurde interpretatie van diagnostische gegevens.

E.H.M. Eurelings-Bontekoe en W.M. Snellen
X

Sinds het verschijnen van de eerste editie heeft Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek zich steeds in een grote belangstelling mogen verheugen. Vele vormen van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek passeren de revue, waaronder die met persoonlijkheidsvragenlijsten, projectieve technieken en semi-gestructureerde interviews. Steeds toegelicht aan de hand van casuïstiek. Daarnaast worden de theoretische modellen die van belang zijn bij de toepassing van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek uitgebreid besproken.

In deze vijfde editie zijn drie nieuwe hoofdstukken opgenomen. Het eerste nieuwe hoofdstuk beschrijft een inhoudelijke, formele en procesmatige analyse van TAT-narratieven, die behulpzaam kan zijn bij het opsporen van tekenen van ASS, formele denkstoornissen en traumatisering. Het tweede nieuwe hoofdstuk heeft betrekking op een belangrijk onderdeel van de diagnostische cyclus en houdt een pleidooi voor een stapsgewijze bottom-upwijze van diagnosticeren, waarin hypothesen genereren voorafgaat aan hypothesetoetsing. Ten slotte is in het derde nieuwe hoofdstuk aandacht voor het onderkennen van en betekenis geven aan strijdigheden en inconsistenties in het diagnostisch materiaal.

Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek is geschreven voor masterstudenten klinische psychologie, voor clinici-practici zoals gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten, en voor allen die daarvoor in opleiding zijn.

Liesbeth Eurelings-Bontekoe en Wim Snellen zijn zeer ervaren clinici en experts op het gebied van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. De door hen uitgenodigde medeauteurs zijn erkende specialisten in verschillende sectoren van de ggz.


ISBN 9789043037655
518 pp.
Jaar van uitgave: 2022
Editie nr. 5
S-boek

Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek 5e editie 2022
€ 69,50
€ 69,50
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789043037655