Bestellingen die voor 15 december aanstaande om 12.00 geplaatst zijn, worden voor 31 december 2023 uitgeleverd en gefactureerd (mits voorradig en behoudens onvoorziene omstandigheden).

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen

Probleemgericht én oplossingsgericht

Auteurs: J.M. Cladder. M.W.D. Nijhoff-Huysse & G.A.L.A. Mulder

X

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen geeft een goed leesbaar en gedegen overzicht van de stand van zaken binnen de (cognitieve) gedragstherapie. In deze 8e editie is de tekst aangepast aan de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en de actuele klinische praktijk. Door veelvuldig gebruik van cases en verbatim therapiesessies gaat de theorie leven en wordt inzichtelijk welke mogelijkheden de verschillende technieken bieden. Het gedragstherapeutisch proces is herschreven en uitgebreid met richtlijnen voor het schrijven van een N=1-studie, iets wat iedere gedragstherapeut zou moeten kunnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de oplossingsgerichte benadering.

Deze nieuwe editie bespreekt achtereenvolgens technieken, trajecten, therapieën en specifieke stoornissen. De parent management training is aangevuld met onder meer Triple-P en Kids' Skills, en met oplossingsgerichte oudercursussen. Het hoofdstuk over het klassieke traject is onderverdeeld in specialistische therapie en het gedragstherapeutisch proces, met voorbeelden van seksueel misbruik, hechtings-, KOPP- en chronische problematiek, en met een verslag van een oplossingsgerichte speltherapiesessie van de kinderpsychiater Thérèse Steiner.

Bij individuele therapie met adolescenten is het letterlijke gesprek van Steve de Shazer met een drugsverslaafde adolescent opgenomen. Het themagroepstherapie is aangevuld met het Vrienden-programma, groepen voor kinderen met PDDNOS en ADHD, cognitieve vaardigheidstraining en oplossingsgerichte kindergroepen. De paragrafen over gezinstherapie zijn aangevuld met de functionele gezinstherapie, de geweldloosverzetmethode en een letterlijk weergegeven oplossingsgericht gezinsgesprek van Insoo Kim Berg met een schoolweigerende puber, een depressieve werkeloze vader en een boze overwerkte moeder.

De ontwikkelingen in e-therapy komen onder meer aan bod in het project PratenOnline, voor depressieve en angstige pubers.

Hoofdstuk 10 over specifieke stoornissen is uitgebreid en geactualiseerd, waardoor het klachtgerichte aspect van de cognitieve gedragstherapie tot zijn recht komt. De Bijlagen geven veel praktische hulpmiddelen zoals het gedragsveranderingsprotoco en de vertaalde Child Outcome Rating Scale (CORS) en Child Session Rating Scale (CSRS). Kortom, een onmisbaar boek voor de praktijk!

Nieuw in deze editie
In de 8e editie is de gehele tekst geactualiseerd, waarbij de DSM-5-terminologie volledig is geïntegreerd.
Daarnaast is ook de structuur van het boek aangepast. De hoofdstukken zijn opnieuw ingedeeld. Zo worden achtereenvolgens de mogelijke technieken en beschikbare trajecten besproken. En tot slot is er aandacht voor specifieke therapieën en stoornissen.

Ook is bij de technieken de tweedeling operant/niet-operant vervangen door de driedeling operant, klassiek en cognitief.
Ten slotte is er een website beschikbaar bij deze editie, waarop de bijlagen staan opgenomen en gemakkelijk te downloaden zijn, zoals hand-outs en formulieren. De URL van deze website kunt u voor in het boek vinden.

ISBN
978 90 430 3675 7

Jaar van uitgifte
2019

Druk
8e

Pagina's
360 pagina’s

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten orthopedagogiek en kinder- en jeugdtherapie, maar ook voor professionals in deze vakgebieden.

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen
€ 50,95
€ 50,95
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 978 90 430 3675 7