Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen

Probleemgericht én oplossingsgericht

Auteurs: J.M. Cladder. M.W.D. Nijhoff-Huysse & G.A.L.A. Mulder

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen

Probleemgericht én oplossingsgericht

Auteurs: J.M. Cladder. M.W.D. Nijhoff-Huysse & G.A.L.A. Mulder

€ 45,95
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789026522222

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen geeft een goed leesbaar en gedegen overzicht van de stand van zaken binnen de (cognitieve) gedragstherapie. In deze zevende druk is de tekst van 1998 aangepast aan de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en de actuele klinische praktijk. Door veelvuldig gebruik van cases en verbatim therapiegedeeltes gaat de theorie leven en wordt inzichtelijk welke mogelijkheden de verschillende technieken bieden.
Het gedragstherapeutisch proces is herschreven en uitgebreid met richtlijnen voor het schrijven van een N=1-studie, iets wat iedere gedragstherapeut zou moeten kunnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de oplossingsgerichte benadering. Het hoofdstuk operante technieken is verduidelijkt met nieuwe voorbeelden van Kazdin en Patterson.

Deel 2 over toepassingen begint met de mediatietherapie, waarbij de parent management training is aangevuld met onder meer Triple-P en Kids' Skills, en met oplossingsgerichte oudercursussen. Het hoofdstuk over gedragstherapeutische speltherapie is herschreven als kindgerichte schematherapie, met voorbeelden van seksueel misbruik, hechtings-, KOPP- en chronische problematiek, en besluit met een verslag van een oplossingsgerichte speltherapiesessie van de kinderpsychiater Thérèse Steiner. Bij individuele therapie met adolescenten is het letterlijke gesprek van Steve de Shazer met een drugsverslaafde adolescent opgenomen. Het hoofdstuk groepstherapie is aangevuld met het Vrienden-programma, groepen voor kinderen met PDDNOS en ADHD, cognitieve vaardigheidstraining en oplossingsgerichte kindergroepen. Het hoofdstuk over gezinstherapie is aangevuld met de functionele gezinstherapie, de geweldloosverzet-methode en een letterlijk weergegeven oplossingsgericht gezinsgesprek van Insoo Kim Berg met een schoolweigerende puber, een depressieve werkeloze vader en een boze overwerkte moeder. De ontwikkelingen in e-therapy komen onder meer aan bod in het project PratenOnline, voor depressieve en angstige pubers.

Deel 3 over specifieke stoornissen is uitgebreid van 40 naar 51 alfabetisch gerangschikte onderwerpen, waarmee het klachtgerichte aspect van de cognitieve gedragstherapie tot zijn recht komt.
Het Aanhangsel geeft veel praktische hulpmiddelen en besluit met de vertaalde Child Outcome Rating Scale (CORS) en Child Session Rating Scale (CSRS).
Kortom, een onmisbaar boek voor de praktijk!

Hans Cladder, Marja Nijhoff-Huijsse en Guido Mulder zijn allen werkzaam als psychotherapeut.

Hans Cladder is tevens auteur van:
- Oplossingsgerichte korte psychotherapie (ISBN 978 90 265 2230 7 )

ISBN
978 90 265 2222 2

Jaar van uitgifte
2009

Druk
7e

Pagina's
416 pagina’s

A / S / W
W

Doelgroep
Therapeuten, (ortho)pedagogen en leerlingbegeleiders.

Productvragen

Sort by "ASC"/