Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

WAIS-IV-NL Afname van WAIS-IV-NL in klinische groepen: bruikbaarheid en beperkingen

Beschrijving

De WAIS-IV-NL is een diagnostisch instrument dat veelal ingezet zal worden bij personen met een vermoeden van een klinische stoornis of beperking. Bij deze personen kan echter bepaalde problematiek spelen die de afname en de betrouwbaarheid van de WAIS-IV-NL beïnvloedt.

In deze whitepaper wordt eerst ingegaan op de mogelijkheid tot het afwijken van de gestandaardiseerde afname en het aanpassen ervan ten behoeve van gebruik bij cliënten met speciale behoeften. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van het inzetten van de WAIS-IV-NL bij cliënten met een taalprobleem en bij dove en slechthorende cliënten. Tot slot worden de onderzoeksresultaten besproken met betrekking tot de groepen licht verstandelijk beperkten, personen met Alzheimer en personen met dyslexie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de klinische relevantie van de WAIS-IV-NL.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top