Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Onderzoek bij vermoeden van een Depressie bij kind en jeugd

Beschrijving

In deze whitepaper focust Prof. Dr. Caroline Braet op meer dan 20 jaar ervaring in haar onderzoek naar depressieve klachten bij kind en jeugd en de consequenties hiervoor voor de diagnostiek. Daarbij besteedt ze vooral aandacht aan het getrapte model waarbij een screeningsfase vooraf gaat aan een ruimer diagnostisch onderzoek dat volgens de principes van handelingsgericht werken dient te verlopen. Alhoewel de prevalentie van depressie steeds meer toeneemt, zijn de symptomen niet steeds herkenbaar en wordt het syndroom helaas teveel onder-gediagnosticeerd. Meer aandacht voor screening van depressieve klachten en hier gepast advies aan koppelen is aangewezen.


Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top