Zelfredzaamheid

Over zelfredzaamheid

Deze term hangt nauw samen met het begrip zelfstandigheid. Met het laatste wordt vooral het probleemoplossend vermogen bedoeld, terwijl zelfredzaamheid meer gaat over het voor zichzelf kunnen zorgen, het dagelijks functioneren. Beide vallen onder de adaptieve vaardigheden, oftewel leeftijdsadequate competenties die iemand verwerft tijdens allerlei ontwikkelingsfases.

Belemmeringen in de ontplooiing kunnen veroorzaakt worden door incidentele omstandigheden of door een ontwikkelingsstoornis zoals autisme (ASS) of AD(H)D. Problemen met het aanpassingsvermogen zijn met name vaak zichtbaar bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Pearson heeft de Sociale Redzaamheidsschaal voor Verstandelijk Gehandicapten (SRZ/SRZ-I). Met dit instrument meet je de sociale redzaamheid bij kinderen (4 tot en met 18 jaar). Voor adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking, maar van hoger niveau, gebruik je de SRZ-P.

Gerelateerde onderwerpen Zelfredzaamheid

dementie licht verstandelijke beperking PEDI-CAT Vineland-3-NL

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.