Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Migranten

Over migranten

Het vaststellen van GGZ-problematiek of het taal- of intelligentieniveau bij nieuwkomers of personen met een migratieachtergrond is vaak moeizaam. De oorzaak ligt deels bij een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Dit verhindert vroegtijdige signalering en heeft invloed op het afnemen van allerlei tests.

Als u snel het begrip van gesproken woorden van een instromend kind of volwassene (3 tot en met 90 jaar) wilt inschatten, maak dan gebruik van de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III-NL). Woordbegrip heeft een hoge samenhang met begrijpend lezen en is een goede voorspeller van de algemene taalvaardigheid. Daarnaast heeft taalbegrip een hoge samenhang met intelligentie.

Als u non-verbaal de intelligentie van kinderen en adolescenten in kaart wilt brengen, dan kunt u de Wechsler Non Verbal test (WNV-NL) afnemen. Ter oriëntatie op deze testbatterij kunt u onze gratis webinar over deze test volgen. Download ook de whitepaper 'Intelligentiemeting bij nieuwkomers'.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top