Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Gedrag

Behaviour_image_928_x_224

Beoordeel gedrag in uiteenlopende contexten

Gedrag en sociaal-emotionele vaardigheden spelen een belangrijke rol in onze relaties met anderen en prestaties op school of werk. Er zijn dan ook talloze redenen die het beoordelen van gedrag in uiteenlopende contexten relevant maken. Op deze pagina maak je kennis met het actuele aanbod van tests en content, gericht op het in kaart brengen van gedrag in verschillende situaties en bij cliënten van alle leeftijden.


Probleemgedrag en sensorische informatieverwerking

img

BYI-2-NL, Meet verstorend gedrag bij kinderen en jongeren

De BYI-2-NL bestaat uit 5 zelfrapportagevragenlijsten die verstorend gedrag en boosheid, maar ook depressie, angst en zelfbeeld in kaart brengen bij kinderen en jongeren van 7-18 jaar.
img

Vineland-3-NL, Brengt adaptieve vaardigheden in kaart

Met de Vineland-3-NL kun je onderzoeken hoe kinderen en volwassenen functioneren op de domeinen Communicatie, Dagelijkse vaardigheden en Sociale vaardigheden en relaties. Ook is het mogelijk om probleemgedrag (ongewenst gedrag) in kaart te brengen. Met de informatie kun je de mate van zelfstandigheid bepalen en een sterkte- en zwakteanalyse opstellen.
img

Sensory Profile 2 NL, Brengt patronen van sensorische informatieverwerking in kaart

De manier waarop kinderen prikkels verwerken heeft invloed op hun gedrag en hun participatie op school en in het gezin. De SP-2-NL brengt in kaart wat de sensorische prikkelverwerkingsprofielen van kinderen zijn. De SP-2-NL geeft ook een maat voor gedrag, sociaal-emotionele reacties en aandacht in relatie tot sensorische informatieverwerking.
img

UCL-R, Meet copinggedrag

Met de UCL-R kun je in kaart brengen welke copingstrategieën jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen hanteren om om te gaan met moeilijke situaties en gebeurtenissen. De UCL-R kan bijvoorbeeld worden ingezet bij het voorspellen en evalueren van behandelsucces, maar ook binnen persoonlijkheidsonderzoek.
img

MMPI-3-NL, coming soon

Geeft een volledig beeld van psychopathologie en persoonlijkheidstrekken. Momenteel is de ontwikkeling van de nieuwe MMPI-3 in volle gang. De MMPI-3 is de opvolger van de MMPI-2-RF en sluit nog beter aan op moderne inzichten over psychopathologie.
Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top