Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

BAYLEY-III-NL Algemene introductie op de Bayley-III-NL Motoriekschaal

Beschrijving

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie (Bayley-III-NL; Bayley, 2014) is de opvolger van de Bayley Scales of Infant Development-Second EditionNederlandse versie (BSID-II-NL, 1993). De test is geschikt om de vroegkinderlijke ontwikkeling te beoordelen van kinderen van 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen oud.

De Bayley-III-NL bestaat uit de schalen Cognitie, Taal, Motoriek, Sociaal-Emotioneel en Adaptief Gedrag. Naast de BSID-II-NL bestond er ook een BSID-II-NL-M; een uitgave met daarin alleen de motorische schaal. Een dergelijke uitgave is ook bij de Bayley-III-NL beschikbaar; de BayleyIII-NL Motoriekschaal. Hierbij worden alleen de subtests Fijne Motoriek en Grove Motoriek afgenomen. De Motoriekschaal is als aparte kit uitgegeven, zodat kinderfysiotherapeuten snel een goed beeld van de motorische ontwikkeling van een kind kunnen schetsen zonder dat het voor hen nodig is daarbij de andere schalen ook af te nemen. In deze white paper wordt de algemene introductie op de Bayley-III-NL Motoriekschaal besproken.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top