Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

TOS: Empathisch Be/Grip voor Elkaar

Beschrijving

Antje reflecteert in haar lezing over de rol van logopedist in de taalgedrags-diagnostiek bij het neurodiverse kind met TOS: hoe zouden we een diagnostiektraject (nog) cultuur sensitiever vorm kunnen geven zodat de kwetsbaarheid goed wordt geconstateerd zonder het perspectief van kind en naasten uit het oog te verliezen? Antje neemt ons mee in de bespreking van randvoorwaarden, nodigt uit voor reflectie op het eigen taalgedrag en ‘veilige huisjes’ en wat dat kan betekenen voor wederzijds begrip en een faire diagnostiek.

Biografie: Dr. Antje Orgassa is linguïst, enthousiast onderwijzer en toegepast onderzoeker gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen, meertaligheid, adaptieve communicatie en sociale interactie. Ze werkte als hoofddocent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), opleiding logopedie, en als universitair docent bij o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds september 2020 is zij als senior onderzoeker aangesloten bij het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme (HAN). Ze is binnen haar eigen onderneming 'Diversity Rocks: Cultural and Linguistic Consultancy' trainer en bruggenbouwer met het voornemen samen met professionals uit de sectoren gezondheid en educatie te werken aan een beter grip op inclusieve en betekenisvolle communicatie en handelingswijzen.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top