Beoordeel coping gedrag vanaf nu met de herziene UCL-R

Bayley-III-NL Motoriekschalen training

 • Leer op voorgeschreven en goede wijze de Bayley-III-NL-Motoriekschalen afnemen onder begeleiding van Selma Ruiter
 • Leer wat de aanknopingsgebieden van de testresultaten bieden voor een behandelings- of begeleidingsplan
 • Intensief oefenen met materiaal en afname door meescoren met videobeelden en door oefenen met casussen op papier
X

Specificaties

Leeftijd Voorschools
Type training Op locatie
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Motoriek, Motorische ontwikkeling, Neuropsychologie, Ontwikkeling

De Bayley Ontwikkelingsschalen vormen een internationaal veelvuldig gebruikt en geprezen testinstrument, waarmee de algemene ontwikkeling van jonge kinderen kan worden beoordeeld. De Bayley-III-NL Motor is de opvolger van de Bayley Scales of Infant Development II – Nederlandse versie (BSID-II-NL-M).


Inhoud
Tijdens deze training wordt naast een algemene inleiding alle aandacht besteed aan de inhoud, afname en interpretatie van de Fijne Motoriek en Grove Motoriek subtests waarmee het ontwikkelingsniveau op deze gebieden kan worden vastgesteld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van filmmateriaal. Daarnaast wordt ingegaan op de aanknopingspunten die de testresultaten bieden voor een behandelings- of begeleidingsplan. Ook wordt er uitgebreid geoefend met de test waarbij casuïstiek en interpretatie aan bod zullen komen.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Opzet en theoretische achtergrond van het instrument
 • Gebruiksdoel en werkwijze van de Bayley-III-NL Motoriekschalen
 • Belangrijkste verschillen met de BSID-II-NL-M
 • Bespreking van de test-items, instructie en instap-, drempel- en afbreekregels
 • Intensieve oefening met materiaal en afname door meescoren met videobeelden en door te oefenen met casussen op papier
 • Casuïstiek en interpretatie

Leerdoelen
Na afloop van de training ben je in staat op voorgeschreven en goede wijze de Bayley-III-NL-Motoriekschalen af te nemen met als doel een betrouwbaar en valide beeld te krijgen van de motorische ontwikkeling van een jong kind.

Accreditatie

ID nummer 440050Accreditatiepunten 
St. ADAPErgotherapeuten en Oefentherapeuten - 6 punten
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregistervakinhoudelijk algemeen - 6 punten
Accreditatiebureau fysiotherapievakinhoudelijk algemeen - 6 punten
kinderfysiotherapie - 6 puntenPrijs inclusief

 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Digitaal trainingsmateriaal
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers
 • Geaccrediteerd digitaal certificaat  
 • Koffie/thee en een goed verzorgde lunch

De training is bedoeld voor (kinder)fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten en kinderergotherapeuten.

Studieduur  
10.00 - 17.00 uur (inclusief koffie/thee en goed verzorgde lunch)

Trainer
Selma Ruiter

Onze trainingen voldoen altijd aan:

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten 
 • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Direct toepasbaar in de praktijk   
 • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied 
 • Sprekende praktijkcasussen

Trainers

Selma Ruiter
Selma Ruiter
Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
17 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.