Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.

CAT-NL | Comprehensive Aphasia Test

De CAT-NL is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt.

Kate Swinburn, Gillian Porter & David Howard Nederlandstalige bewerking: Evy Visch-Brink, Dorien Vandenborre, Hyo Jung de Smet & Peter Mariën
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Doelgroep Adult
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Taal/Spraak
Productline Language and Early Childhood Development
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Afasie, Neuropsychologie, Taal/Spraak Tests

Doel 
De CAT-NL is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast kan de CAT-NL ingezet worden om de richting en de stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven en als evaluatie-instrument.

Doelgroep 
Volwassenen met een verworven afasie, medisch stabiel (vanaf ca. 3–6 weken post onset).

Beschrijving 
De CAT-NL bestaat uit drie onderdelen:

 1. Cognitieve screening (6 subtests): Een screening van enkele geassocieerde niet primair talige cognitieve stoornissen, die bij een afatische patiënt het uitvoeren van de taaltaken kunnen beïnvloeden. De aanwezigheid van deze stoornissen kan zowel van invloed zijn op de afname van de test als op de behandeling en het succes hiervan.
 2. Taaltest: Een algemeen diagnostisch testinstrument in relatie tot het cognitieve taalverwerkingsmodel, beschreven in Ellis & Young. Op basis van de CAT kan men zich een beeld vormen van de modules en de verbindingsroutes die door de afasie zijn aangetast. De Taaltest bestaat uit 2 delen;
  • Taalbegrip (5 subtests), omvat de schalen Begrip van gesproken taal en Begrip van geschreven taal.
  • Taalproductie (16 subtests), omvat de schalen Nazeggen, Benoemen, Lezen en Schrijven.
 3. Vaardigheidsvragenlijst (5 schalen): Een vragenlijst over de invloed van de afasie op het functioneren in het dagelijks leven op het gebied van Spreken, Begrip van gesproken taal, Begrip van geschreven taal, Schrijven en Genieten.

De CAT-NL kan ingezet worden voor:

 • Diagnose van de stoornis en de stoornisgerichte planning van de behandeling.
 • Motivatie voor en leidraad voor verder testonderzoek (indien nodig).
 • Het meten van de ernst van de taalstoornis (o.a. door een vergelijking met andere afasiepatiënten) door gestandaardiseerd testmateriaal te gebruiken.
 • Het voorspellen en volgen van veranderingen in de ernst van de afasie in de tijd.
 • Het selecteren van therapie in relatie tot doelstellingen die zinvol zijn en relevant door de afatische stoornis en de geassocieerde functionele handicap met elkaar in verband te brengen.
 • Het betrekken van de afaticus bij het stellen van een therapiedoel.

Normering
De CAT-NL is genormeerd op afasiepatiënten uit Nederland en Vlaanderen. Er zijn C-scores en afkapwaardes beschikbaar voor de subtests en de schalen.

Afname 
De test wordt afgenomen via de pen-en-papiermethode. De totale afnameduur van de CAT-NL is 60-120 minuten.

Scoring
Standaard vindt scoring plaats op het digitale testplatform van Pearson, Q-Global. Klik hier voor meer informatie. Scoring is hiermee gemakkelijk (snel en nauwkeurig) en de resultaten zijn direct in een overzichtelijke rapportage beschikbaar.

U kunt er ook voor kiezen om de CAT-NL handmatig te scoren. Hiervoor dient het ‘Supplement Handmatige Scoring’ te worden aangeschaft. Let wel: dit supplement is niet inbegrepen bij de complete kit en dient los te worden aangeschaft.

Meer informatie en de mogelijkheid om  u aan te melden voor een account op Q-global vindt u hier.

Voorbeeldrapportage
Bekijk hier het voorbeeldrapport van de CAT-NL.

De complete set bestaat uit: 
CAT-NL Handleiding
CAT-NL Scoreformulier (pak à 25 stuks)
CAT-NL Responsformulier (pak à 25 stuks)
CAT-NL Stimulusboek 1
CAT-NL Stimulusboek 2
CAT-NL Scoremal bij subtest Lijnen delen
CAT-NL Vaardigheidsvragenlijst (pak à 25 stuks)
CAT-NL Antwoordkaart Vaardigheidsvragenlijst

Wanneer u handmating wilt scoren dient u apart het supplement met de titel ‘CAT-NL Supplement Handmatige Scoring (incl. normen)’ aan te schaffen. Dit supplement maakt geen onderdeel uit van de complete set van de CAT-NL. 

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
CAT-NL Basisset
Art.nr. 3834.00
€ 1.036,32
CAT-NL Handleiding
Art.nr. 3834.01
€ 213,36
CAT-NL Scoreformulier (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3834.02
€ 42,66
CAT-NL Responsformulier (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3834.03
€ 30,48
CAT-NL Vaardigheidsvragenlijst (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3834.07
€ 18,29
CAT-NL Supplement Handmatige Scoring (incl. normen)
Art.nr. 3834.11
€ 242,62
CAT-NL Complete Set inclusief supplement handmatige scoring
Art.nr. 3834.30
€ 1.278,94