RAVEN-NL Starterspakket SPM

Let op: de nieuwe Raven's, de Raven's 2 NL is beschikbaar via de volgende link www.pearsonclinical.nl/ravens2


RAVEN-NL Starterspakket SPM

Auteurs: J.C. Raven,
De Nederlandse vertaling van de handleiding van de Standaard versie

Test voor het indiceren van algemene cognitieve capaciteiten bij personen van 6 tot 60+. 

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

RAVEN-NL Starterspakket SPM

Let op: de nieuwe Raven's, de Raven's 2 NL is beschikbaar via de volgende link www.pearsonclinical.nl/ravens2


RAVEN-NL Starterspakket SPM

Auteurs: J.C. Raven,
De Nederlandse vertaling van de handleiding van de Standaard versie

Test voor het indiceren van algemene cognitieve capaciteiten bij personen van 6 tot 60+. 

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 374,82
RAVEN-NL Starterspakket SPM
Art.nr. 4135.00
€ 113,79
RAVEN-NL Handleiding SPM
Art.nr. 4135.01
€ 40,16
RAVEN-SPM Test Booklet
Art.nr. 4135.02
€ 77,64
RAVEN-SPM Antwoordformulieren (per 10 stuks)
RAVEN SPM antwoordformulieren (per 10 stuks)
Art.nr. 4135.03
€ 132,53
Raven SPM-NL Handleiding verkorte versie
Art.nr. 3858.01
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Talent and Career Readiness
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Doelgroep
Both
Toepassingsgebied
Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten
Kwalificatieniveau
A

• RAVEN is in meerdere talen beschikbaar
• Springt in op actuele multiculturele marktvragen
• Geeft een indicatie van algemene cognitieve capaciteiten
• Relatief korte afnametijd
• Bevat o.a. 5 testboekjes

Doel
RAVEN meet cognitieve capaciteiten zonder gebruik te maken van taal. Er wordt vooral gekeken naar aanlegfactoren, maar ook naar aangeleerde vaardigheden. De test is voor verschillende niveaus beschikbaar.

Doelgroep
De test (standaard versie) is bedoeld voor mensen in de leeftijd vanaf ongeveer 6 jaar tot 60+. RAVEN kan worden ingezet om voorspellingen te doen over de haalbaarheid van een bepaalde opleiding of functie. De test kan gebruikt worden door medewerkers in het onderwijs (ROC’s, hogescholen en universiteiten), werving- en selectiebureaus en reïntegratiebedrijven.

Beschrijving
RAVEN is een figurale test met meerkeuzevragen. Het aantal antwoordalternatieven is steeds gelijk. De test is geschikt voor zowel autochtonen als voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Bij de ontwikkeling is de afhankelijkheid van cultureel bepaalde vaardigheden zoveel mogelijk gereduceerd. De instructie van RAVEN is beschreven in eenvoudig taalgebruik en mondeling te geven. Tevens zijn er oefenopgaven opgenomen.

Normering
De normering is gebaseerd op internationaal normonderzoek. Specifieke normgroepen zijn mogelijk met andere versies van RAVEN (APM en CPM).

Afname
De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen en de afname geschiedt volgens de pen-en-papiermethode. De afnameduur bedraagt ongeveer 40 minuten (richttijd).

Jaar van uitgave
2006

De complete set bestaat uit:
RAVEN-NL Handleiding SPM
RAVEN-SPM Test Booklet (per 5 stuks)
RAVEN-SPM antwoordformulieren (per 10 stuks)

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
ca. 40 min. alle

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Wij hebben de SPM Raven versie 1985. Met de set's A,B,C,D en E. Op de site staat de versie 2006. Zijn de items anders dan die uit 1985? Of is dit gewoon hetzelfde gebleven?
17
Raven is in meerdere talen beschikbaar. Welke talen?
127
Wat zit er meer in het RAVEN-NL Starterspakket SPM dan de Handleiding, Test Booklet en tien antwoordformulieren?
Uit welk jaar zijn de normen?
Zijn er alleen internationale of ook Nederlandse normen?
Als er Nederlandse normen zijn: vanuit welk jaar?
Hoe beoordeelt de COTAN de validiteit, betrouwbaarheid en normering?
447