De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar | Ontwikkeling, testgebruik en casuïstiek

Auteurs: Petra Hurks, Matty van der Meulen, Selma Ruiter en Jos Hendriksen

X

De psychodiagnostiek biedt een systematische, professionele procedure, die de psychodiagnosticus helpt in zijn zoektocht om onderbouwd vragen van ouders/opvoeders over de ontwikkeling van hun kind te beantwoorden. Door psychologische tests af te nemen en de opvoeders te interviewen, verzamelt de psychodiagnosticus informatie over de ontwikkeling van een kind op verschillende domeinen, zoals de motoriek, de taal, het sociale gedrag of het denken. Het gaat daarbij nooit om alleen het kind, maar om de ontwikkeling binnen zijn naaste omgeving, het gezin, de familie en de leeftijdsgenootjes op de opvang of op school.

Het doel van de psychodiagnostiek is een integratief beeld van het kind te verkrijgen om aan de hand daarvan een advies of een behandelplan te kunnen opstellen. Dit boek richt zich op het jonge kind van 0 tot 6 jaar. Het vraagt speciale vaardigheden om met kinderen van deze leeftijd te kunnen werken. De psychodiagnosticus moet kunnen omgaan met jonge kinderen met hun specifieke kenmerken, zoals angst voor vreemden, een korte taakspanne en onvoldoende taakgerichtheid. Daarnaast zijn goede en actuele kennis van en inzicht in de theorieën en modellen over de ontwikkeling van het jonge kind vereist. Het boek biedt informatie en technieken ter ondersteuning van het complexe proces van de individuele psychodiagnostiek bij jonge kinderen. Het is een praktische handleiding bij de selectie, afname en interpretatie van psychodiagnostische instrumenten in de hulpverlening, specifiek voor jonge kinderen. Het boek is handelingsgericht, het benadrukt het belang van advisering en is ruim voorzien van praktijkvoorbeelden.

Dr. Petra Hurks, is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Psychologie en Neuroscience (FPN) aan de Universiteit Maastricht. Dr. Matty van der Meulen was verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dr Selma Ruiter is als gedragswetenschapper verbonden aan De Kinderacademie Groningen. Dr Jos Hendriksen is als klinisch (neuro)psycholoog verbonden aan Kempenhaeghe the Heeze en het Laurentiusziekenhuis te Roermond. 


Recensies:

'Het valt op hoe degelijk ieder hoofdstuk in elkaar zit en hoeveel belangwekkende informatie het verschaft.'
Gerda Westerink, redactie nieuwsbrief VVP (Vereniging voor Psychodiagnostisch Werkenden)


ISBN
978 90 430 3582 8

Prijs (incl. BTW)
€32,95

Jaar van uitgave 
2019

Pagina's
242

S-boek

Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, Klinisch (neuro)psychologen, orthopedagogen, fysio- en ergotherapeuten, jeugdartsen, kinderartsen, kinderneurologen

Studenten WO/HBO (toegepaste)psychologie en orthopedagogiek

Studenten postmaster onderwijs op het gebied van de sociale wetenschappen, zoals de opleidingen tot gezondheidszorg psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en schoolpsycholoog 


Psychodiagnostiek van nul tot zes jaar | Ontwikkeling, testgebruik en casuïstiek
€ 36,95
€ 36,95
Op voorraad
Art.nr.
9789043035941