Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de Q-Global en Q-Interactive Platforms (de 'Pearson Platforms'). Deze verklaring bevat informatie over hoe Pearson Benelux B.V. ('Pearson') persoonsgegevens van gebruikers en testbeheerders verzamelt, gebruikt en beschermt, en over hoe Pearson persoonsgegevens verwerkt die worden gegenereerd via assessments op  de Pearson Platforms. Of Pearson verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot uw persoonsgegevens (de persoon die bepaalt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt), of verwerker (degene die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht en met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke) hangt ervan af of u een Pearson-klant en / of testbeheerder bent of een persoon die deelneemt aan een test of beoordeling die wordt beheerd door een testbeheerder.

Ik ben een klant en/of een testbeheerder

Pearson is de verwerkingsverantwoordelijke

Pearson Benelux B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33215170 en het hoofdkantoor is gevestigd aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam, Nederland. U kunt contact opnemen met Pearson met betrekking tot deze privacyverklaring of onze omgang ten aanzien van uw persoonsgegevens op het volgende adres;

Data Privacy Office, Pearson PLC - dataprivacy@pearson.com

Wat voor informatie verzamelt Pearson over mij?

Informatie over uw account

We verzamelen rechtstreeks enkele of alle van de volgende persoonlijke informatie van klanten en / of testbeheerders bij het instellen van uw account; naam, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, "Pearson kwalificatieniveau", inlog-ID en wachtwoord. Onze rechtsgrond  voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens is de levering aan u van diensten die door of namens zijn gekocht op het Pearson Platform. We hebben deze informatie nodig om de diensten onder de overeenkomst met u te kunnen leveren en als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet voorzien van onze diensten.

Browserinformatie

We verzamelen ook automatisch informatie die door uw browser wordt verzonden wanneer u de Pearson Platforms en relevante producten opent. Dit omvat uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de pagina's die u hebt geopend, de toegangsstatus / HTTP-statuscode, het gegevensvolume dat op een bepaald moment is verzonden, de website van waaruit het verzoek is gekomen, uw browser, uw besturingssysteem en interface, evenals de taal en versie van de browsersoftware. De rechtsgrond  voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is om de Pearson Platforms te kunnen exploiteren en u toegang te verlenen tot de producten en diensten waartoe u toegang hebt.

Cookies

We gebruiken cookies (kleine tekstbestanden die door het Pearson Platform naar uw browser worden overgebracht) om patronen van gegevens te identificeren, inhoud te personaliseren en de beveiliging te ondersteunen. De cookies die we gebruiken, worden in meer detail beschreven in onze cookiestatement. Deze vind u aan het einde van deze pagina. Ze verzamelen geen persoonlijke informatie waarmee de  de identiteit van een specifieke persoon herleid kan worden, maar ze kunnen mogelijk uw computer, uw browser en uw internetinstellingen identificeren. U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstellingen op elk gewenst moment wijzigen door de functie "Geen cookies accepteren" te selecteren. Het uitschakelen van essentiële cookies kan er echter wel toe leiden dat u niet langer de volledige functionaliteit van de Pearson Platforms kunt gebruiken.

Google Analytics

Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"), plaatst ook cookies op uw computer, zodat Google ons activiteitsrapporten kan sturen met betrekking tot de Pearson Platforms. Google gebruikt deze gegevens alleen om ons informatie te verstrekken over hoe gebruikers de Pearson Platforms gebruiken en koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard. De informatie die wordt gegenereerd door Google-cookies over uw gebruik van het platform (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. U kunt deze cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren of door de browser plug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Wat doet Pearson met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw accountgegevens voor het inrichten en beheren van uw account, zodat u producten en services die beschikbaar zijn op de Pearson Platforms kunt kopen, openen en gebruiken, om uw recht op het gebruik van producten en diensten die door u dan wel voor uw zijn gekocht te verifiëren en om u ondersteuning en klantenservice te bieden.

Pearson kan uw contactgegevens ook gebruiken voor haar eigen legitieme doeleinden om u te informeren over andere Pearson-diensten die u mogelijk interesseren. U kunt te allen tijde ervoor kiezen om geen verdere marketinginformatie te ontvangen door de link 'afmelden' te volgen aan de voet van een e-mail van Pearson of door Pearson te e-mailen op het volgende adres: info-nl@pearson.com

Hoe lang bewaart Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson zal persoonsgegevens die rechtstreeks van een klant of testbeheerder zijn verzameld, bewaren gedurende de periode dat het account actief is en nadien  gedurende de periode die nodig is om u in staat te stellen gegevens te downloaden en activiteiten uit te voeren die voor ons noodzakelijk zijn om uw account te sluiten. We zullen daarna een beperkte hoeveelheid informatie met betrekking tot uw account behouden zoals vereist is voor controledoeleinden.

Hoe beveiligt Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson en de aan haar gelieerde ondernemingen hosten de persoonlijke informatie die door u is verstrekt en de rapporten die zijn bezorgd aan de testbeheerder op beveiligde servers die worden beheerd door Pearson groepsmaatschappijen of door derden die zijn aangesteld om de Pearson Platforms te beheren. Pearson neemt gepaste operationele en beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de informatie te beveiligen en vereist soortgelijke operationele en beveiligingsmaatregelen van de door Pearson ingeschakelde derden. Verdere details zijn beschikbaar op de Q-global en Q-Interactive websites.

Deelt Pearson mijn persoonsgegevens met derden?

Pearson zal uw informatie niet verkopen of delen met derden, behalve als het nodig is om de Pearson Platforms te bedienen en uw account te beheren. Dit vereist dat wij uw informatie delen met aan ons gelieerde ondernemingen en derde partijen die betrokken zijn bij de werking en het beheer van de Pearson Platforms.

Stuurt Pearson mijn persoonsgegevens naar landen buiten Europa?

Accountinformatie wordt beheerd buiten de EER door NCS Pearson Inc., Pearson gelieerde onderneming in de Verenigde Staten. Pearson is een intragroepsovereenkomst aangegaan met gelieerde ondernemingen buiten de EER op voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die in de standaardbepalingen'-overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die waarborgen bieden voor personen van wie de persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven. Het Pearson Platform en de persoonsgegevens die worden verwerkt, worden gehost door CenturyLink en/of Amazon AWS in Canada, waar de wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Europese Commissie als voldoende wordt beschouwd om de rechten en vrijheden van personen in de Europese Unie te beschermen. Dergelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan Canada op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot gegevensdoorgifte buiten de Europese Unie, en dergelijke doorgiften zullen ook worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U heeft het recht om de persoonlijke informatie in uw account bij te werken en te corrigeren. U heeft ook het recht om van Pearson een beperking van alle persoonlijke informatie die wij van u hebben ontvangen van de verwerking van die gegevens te vragen en om te verzoeken dat we die gegevens verwijderen. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen er administratieve kosten verbonden zijn aan de levering van kopieën van gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft mogelijk ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u een klacht heeft over de manier waarop Pearson uw persoonlijke informatie gebruikt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik doe mee aan een test of assessment die wordt uitgevoerd door een testbeheerder

De testbeheerder is de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke (de persoon die beslist hoe persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt) is de persoon die de test of beoordeling uitvoert op de Pearson Platforms.

Welke informatie krijgt Pearson over mij?

Wanneer u deelneemt aan een test of beoordeling op de Pearson Platforms, ontvangen we van de testbeheerder enkele of alle van de volgende persoonlijke informatie; uniek identificatiemiddel, geboortedatum, geslacht, links- of rechtshandigheid en moedertaal. Afhankelijk van de aard van de uitgevoerde beoordeling kunnen we verdere informatie ontvangen, waaronder maar niet beperkt tot: medische geschiedenis; professionele training en informatie over daarmee verbonden kwesties; werkgelegenheid, professionele loopbaan en informatie over daarmee verband houdende kwesties; gezondheidsproblemen; medicatie gebruik; werkstatus; burgerlijke staat; informatie over familie en familiegeschiedenis.

Hoe ontvangt Pearson mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de aard van de test of beoordeling, wordt deze informatie door u verstrekt aan de testbeheerder die deze invoert op de Pearson Platforms, of wordt deze rechtstreeks op  de Pearson Platforms ingevoerd tijdens de beoordeling, door u of door de test beheerder.

Wat doet Pearson met mijn persoonsgegevens?

Pearson gebruikt de informatie die u tijdens een test of beoordeling hebt verstrekt om de antwoorden op vragen die tijdens de test of beoordeling worden gesteld te evalueren en om ruwe scores en testspecifieke geschaalde of percentielscores binnen het Pearson Platform te berekenen. Vervolgens geven we deze informatie terug aan de testbeheerder in de vorm van rapporten en / of gestructureerde gegevens die scores, indexen enz. bevatten die door het Pearson Platform zijn geproduceerd. We verwerken deze gegevens uitsluitend namens onze klant die de test of beoordeling heeft afgenomen.

We kunnen ook af en toe de aan ons verstrekte antwoorden en andere informatie die tijdens de testimplementaties is verzameld, in geaggregeerde vorm samenvoegen die geen enkele persoon identificeert. Deze geaggregeerde gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan onderzoekers, testontwikkelaars en onze aannemers met het oog op onderzoek, kwaliteitscontrole, operationeel beheer, beveiliging en verkoopbevordering, alsmede om onze producten en diensten te verbeteren, te ontwikkelen en uit te breiden.

Hoe lang bewaart Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson behoudt de informatie die u verstrekt gedurende de tijd dat de testbeheerder een account op de Pearson Platforms behoudt. Pearson zal alle persoonlijk identificeerbare informatie verwijderen bij beëindiging/afsluiting van het account.

Hoe beveiligt Pearson mijn persoonsgegevens?

Pearson en de aan haar gelieerde ondernemingen hosten de persoonlijke informatie die door u is verstrekt en de afgeleide scores en rapporten die aan de testbeheerder zijn bezorgd op beveiligde servers die worden beheerd door Pearson groepsmaatschappijen of door derden die zijn aangesteld om het Pearson Platform te beheren. Pearson neemt gepaste operationele en beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de informatie te beveiligen en vereist soortgelijke operationele en beveiligingsmaatregelen van zijn aannemers. Verdere details zijn beschikbaar op de Q-Global en Q-Interactive websites.

Deelt Pearson mijn persoonsgegevens met derden?

Pearson zal uw informatie niet verkopen of delen met derden, behalve als het nodig is om het Pearson Platform te bedienen en uw account te beheren. Dit vereist dat wij uw informatie delen met aan ons gelieerde ondernemingen en derde partijen die betrokken zijn bij de werking en het beheer van de Pearson Platforms.

Stuurt Pearson mijn persoonsgegevens naar landen buiten Europa?

De Pearson Platforms en de persoonsgegevens die op de Pearson Platforms worden gehost  door CenturyLink & Amazon AWS in Canada waar de privacywetgeving door de Europese Commissie als voldoende wordt gezien om de rechten van de burgers in de Europese Unie te waarborgen. Dergelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan Canada op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot gegevensdoorgifte buiten de Europese Unie, en dergelijke doorgiften zullen ook worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U heeft het recht om de persoonlijke informatie in uw account bij te werken en te corrigeren. U heeft ook het recht om van Pearson een beperking van alle persoonlijke informatie die wij van u hebben ontvangen van de verwerking van die gegevens te vragen en om te verzoeken dat we die gegevens verwijderen. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen er administratieve kosten verbonden zijn aan de levering van kopieën van gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt mogelijk ook recht op dataportabiliteit. Als u een klacht heeft over de manier waarop Pearson uw persoonlijke informatie gebruikt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Q-Global and Q-interactive – Cookie statement.

The following cookie categories are based on the classification presented in the International Chambers of Commerce (ICC) Cookie Guide.

Category 1: Strictly necessary cookies. These cookies are essential to allow us to provide services that you have requested.

Category 1 cookies used by the Pearson Platforms:

Platform

Cookie Name

Expires At

Use

Q-interactive

jsessionID

30 minutes if idle

Used to track user session that is generated on the server when a user logs in

Q-interactive

ticketId

30 minutes

Used to track a forgot username/password worflow.

Q-interactive

_2fa_exp_<user_id>

12 hours

Used in Q-interactive Central to store the information that 2FA had been used and allows the user to bypass the 2nd factor for 12 hours on that device.

Q-interactive

_2fa_rme_<user_id>

12 hours or 30 days if remember my device

Used in Q-interactive Assess to store the information that 2FA had been used and allows the user to bypass the 2nd factor for 12 hours on that device, or 30 days if remember my device was selected.

Q-global

JSESSIONID

Session

Identifies the users session on the server.

Q-global

BIGipServerDIAL-4Online_PearsonClinical.com

Session

Used to manage sessions on our load balanced servers, to ensure user requests are routed consistently to the correct server.

Q-global

_secure_qg_afm_XXXX

12 hours

Used in Q-global to store the information that 2FA had been used and allows the user to bypass the 2nd factor for 12 hours on that device.

 

Category 2: Performance cookies. These cookies collect information about how users use the Pearson Platforms, for instance which pages users go to most often. The information collected by these cookies is aggregated, so these cookies don’t collect information that identifies individual users. The information collected is anonymous and is only used to improve the way Pearson Platforms work.

 

Category 2 cookies used by the Pearson Platforms:

Platform

Cookie Name

Expires At

Use

Q-global and Q-interactive

__utma

2 years from set/update

A Google Analytics cookie used to distinguish users and sessions. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Q-global and Q-interactive

__utmb

30 mins from set/update

A Google Analytics cookie used to determine new sessions/visits. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Q-global and Q-interactive

__utmc

Session

A Google Analytics cookie used to determine whether the user is in a new session/visit.

Q-global and Q-interactive

__utmt

10 minutes

A Google Analytics cookie used to throttle request rate.

Q-global and Q-interactive

__utmz

6 months from set/update

A Google Analytics cookie used to store the traffic source or campaign that explains how the user reached the site. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

 

Category 3: Functionality cookies. These cookies allow us to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more relevant features.

 

Category 3 cookies used by the Pearson Platforms:

Platform

Cookie Name

Expires At

Use

Q-global

country-language

1 year

Used to identify the country language setting of the user.

Q-global

remember

1 year

Used to remember the country-language setting of the user.

 

Category 4: Targeting or advertising cookies. These cookies are used to deliver adverts that are more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advert as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers.

 

Category 4 cookies used by the Pearson Platforms: None

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top