Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Persoonlijkheidsdiagnostiek Anno Nu

Maak kennis met de MMPI™-3 | Verwacht in 2024 

De MMPI-3 is de meest actuele test voor persoonlijkheidskenmerken en psychopathologie. Voortbouwend op de sterke punten uit de MMPI-2/2-RF, en de meest recente visie op psychopathologie biedt de MMPI-3 een psychometrisch up-to-date standaard voor een uitgebreide en betrouwbare beoordeling. 

Online symposium nieuwe inzichten in Persoonlijkheidsdiagnostiek met de MMPI™-3

Nieuwe inzichten in persoonlijkheidsdiagnostiek met de MMPI™-3 - Online symposium

Op 28 maart 2024 vindt van 12.30 - 16.45 uur het Online symposium Nieuwe inzichten in persoonlijkheidsdiagnostiek met de MMPI™-3 plaats. 

Dit geaccrediteerde digitale event staat geheel in het teken van actuele trends en inzichten op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek. Hierin kan de nieuwe MMPI™-3 uiteraard niet ontbreken. Deelname betekent het bijwonen van een eerste sneak preview van de test,

en biedt de gelegenheid om live antwoord te krijgen op jouw vragen over het instrument, van niemand minder dan Paul van der Heijden: expert op het gebied van Persoonlijkheidsdiagnostiek en bewerker van de MMPI.

Hieronder lees je meer over het algemene dagprogramma, de achtergrond van de sprekers en de inhoud van hun presentaties. Klik op het plusje voor meer informatie over de dag of de experts.

Wil jij deze eerste kennismaking met de nieuwste Nederlandstalige
versie van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory niet missen? Klik op onderstaande button om jouw ticket te bestellen en verzeker jezelf van deelname. 

SprekerTopic
DagvoorzitterDigitale inloop & ontvangst
Paul van der Heijden

MMPI™-3: de nieuwe standaard in de persoonlijkheidsdiagnostiek?

Gina Rossi

MMPI™-3  up-to-date evidence-based omnibus instrument voor meten van persoonlijkheid(spathologie) en psychopathologie.

Merel BraakMMPI™-3 sneak preview + Q&A
Jan Henk Kamphuis & Hilde De SaegerKlinische toepassing aan de hand van actuele casuistiek - Hoe draagt de MMPI™-3 bij aan een beter begrip van clienten?
Paul van der HeijdenAntwoord op jouw vragen over de MMPI™-3 
DagvoorzitterPanel discussie met inbreng van deelnemers

Sprekers en sessies

Programma

Ontdek tijdens dit online event op 28 maart aanstaande alles over de nieuwe MMPI™-3. Vier klinisch-onderzoekers presenteren de achtergrond, wetenschappelijke bevindingen en interpretatie van de test aan de hand van een casus uit de praktijk.

Prof. dr. Paul van der Heijden (Radboud Universiteit Nijmegen) maakt aan de hand van vergelijkingen met eerdere versies van de MMPI de verbeteringen en nieuwe eigenschappen van de MMPI™-3 zichtbaar.

Prof. dr. Gina Rossi (Vrije Universiteit Brussel) gaat verder in op de kenmerken van de normgroep en diverse reverentiegroepen (waaronder klinisch), en bespreekt de relaties tussen de MMPI™-3 en hedendaagse wetenschappelijke modellen voor persoonlijkheid en psychopathologie.

Merel Braak, R&D Manager bij Pearson Clinical en betrokken bij de Nederlandse bewerking van de MMPI™-3, presenteert het nieuwe scorerapport en laat zien hoe de nieuwe manier van afname en scoren in deze versie werkt via het digitale testplatform Q-global.

Prof. dr. Jan Henk Kamphuis (Universiteit van Amsterdam) en dr. Hilde De Saeger een actuele praktijkcasus over de inzet van de MMPI™-3 binnen therapeutisch psychologisch onderzoek.We sluiten af met een interessante paneldiscussie, waarin je uiteraard ook zelf vragen kunt stellen, over de toegevoegde waarde van de MMPI™-3, afgezet tegen zijn voorgangers.

Nieuwe inzichten in persoonlijkheidsdiagnostiek met de MMPI™-3 - Online symposium

SPREKERS BIO:

Paul van der Heijden (Prof. dr. ) is geregistreerd klinisch psycholoog en als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoekinteresse richt zich op de diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie en de psychodiagnostische besluitvorming. Hij is werkzaam als clinicus, senior wetenschappelijk onderzoeker en praktijkopleider bij het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie van Reinier van Arkel GGZ te ’s-Hertogenbosch en daarnaast is hij samen met dr. Marc Hendriks oprichter van Captum. Ook is Paul betrokken bij de (vertaling) van de MMPI-3 die in 2023 in Nederland en België wordt gepubliceerd en verzorgt Paul verschillende trainingen bij Pearson Clinical.

Meer over de sessie ''MMPI™-3: de nieuwe standaard in de persoonlijkheidsdiagnostiek?''

In deze bijdrage zal Paul van der Heijden ingaan op de verbeteringen in de MMPI™-3 in het licht van de rijke geschiedenis van de MMPI. Aan de orde komen onder andere de vernieuwde en vereenvoudigde items, een groot aantal nieuwe schalen en de nieuwe normgroep. Er zal veel aandacht zijn voor de nieuwe structuur van de MMPI™-3 en de aansluiting bij hedendaagse modellen van persoonlijkheid en psychopathologie zoals het alternatieve model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPS) in DSM-5 en de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP). Ten slotte zullen de deelnemers worden meegenomen in de betekenis van de schalen en enkele aandachtspunten bij de interpretatie.


SPREKERS BIO:

Jan Henk Kamphuis is hoogleraar Klinische Psychologie aan de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij tevens voorzitter van de afdeling. Jan Henk Kamphuis is gediplomeerd psychotherapeut en fellow van de Society for Personality Assessment en heeft verschillende artikelen gepubliceerd over innovaties in klinische beoordeling en angststoornissen. Daarnaast heeft hij een aanstelling als senior onderzoeker/therapeut bij de Viersprong voor persoonlijkheidsstoornissen. Aan de UvA doceert Jan Henk klinische persoonlijkheidsbeoordeling aan de bachelor, graduats- en postdoctoraal niveau.

Meer over de sessie ''Klinische toepassing aan de hand van actuele casuistiek'' 

Hilde de Saeger en Jan Henk Kamphuis laten aan de hand van twee casussen zien wat de meerwaarde van de MMPI-3 is bij het begrijpen van de klachten en problemen van clienten. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan 1) Hoe deze bevindingen kunnen worden teruggekoppeld binnen het framework van een therapeutisch psychologisch onderzoek  (Therapeutic Assessment, Finn, 1996, 2007; De Seager et al, 2014; Kamphuis & Finn, 2018), en 2) de heuristische waarde van de nieuwe schalen in de MMPI-3, in verhouding tot de MMPI-2-RF. De test versterkt onze empathie en de mogelijkheden om psychodiagnostiek te bedrijven op een manier die een positief verschil maakt in het leven van individuele cliënten.


SPREKERS BIO:


Hilde de Saeger, klinisch psycholoog-psychotherapeut, studeerde klinische kinder- en jeugd psychologie naast theoretische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hilde werkt inmiddels al een aantal jaar bij de Viersprong, op verschillende afdelingen en in verschillende functies, waar zij altijd verbonden is geweest aan de afdeling intake en diagnostiek. In belangrijke mate heeft zij ook bijgedragen aan de groei van de afdeling diagnostiek, waar Hilde op dit moment als hoofdbehandelaar Diagnostiek werkzaam is.

Meer over de sessie ''Klinische toepassing aan de hand van actuele casuistiek'' 

Hilde de Saeger en Jan Henk Kamphuis laten aan de hand van twee casussen zien wat de meerwaarde van de MMPI-3 is bij het begrijpen van de klachten en problemen van clienten. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan 1) Hoe deze bevindingen kunnen worden teruggekoppeld binnen het framework van een therapeutisch psychologisch onderzoek  (Therapeutic Assessment, Finn, 1996, 2007; De Seager et al, 2014; Kamphuis & Finn, 2018), en 2) de heuristische waarde van de nieuwe schalen in de MMPI-3, in verhouding tot de MMPI-2-RF. De test versterkt onze empathie en de mogelijkheden om psychodiagnostiek te bedrijven op een manier die een positief verschil maakt in het leven van individuele cliënten.

Haar klinische werkzaamheden hebben overigens met allerlei vormen van diagnostiek te maken, van eerder classificerende diagnostiek, over procesdiagnostiek tot het doen van Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Hilde doet niet alleen deze onderzoeken zelf maar geeft supervisie en werkbegeleiding aan beginnende collega’s, gevorderde collega’s in opleiding zowel intern als extern. Daarnaast geeft Hilde in binnen en buitenland trainingen in diagnostiek en Therapeutische Psychologisch Onderzoek (TPO) in het bijzonder. Ook is Hilde lid van nationale en internationale beroepsverenigingen, zo is zij een van de board member bij Therapeutic Assessment Institute (TAI) en bij het European Centre for Therapeutic Assesment een van de board members. In deze functie werkt zij mee aan het verder ontwikkelen van Therapeutic Assessment, aan kennisoverdracht (zowel nationaal als internationaal) en aan de kwaliteitsbewaking van TPO. Ook heeft Hilde zich altijd ingelaten met wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijk als medeonderzoeker tot uiteindelijk een eigen promotieonderzoek met als titel Therapeutic Assessment in Clients with Personality Disorders dat ze in 2019 aan de Universiteit van Amsterdam afrondde. Tot slot, Hilde is auteur en mede auteur van diverse wetenschappelijke artikels mbt diagnostiek.


SPREKERS BIO:

Gina Rossi is hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze doceert er onder meer het vak psychodiagnostiek volwassenen en is coördinator van interuniversitaire postacademische opleidingen, zoals  de Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek – optie Volwassenen, waar ze hoofd is van de VUB-onderzoeksgroep Persoonlijkheid en Psychopathologie. Haar belangrijkste onderzoekslijn richt zich op conceptualisering, beoordeling en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en psychopathologie gedurende de volwassen levensduur en ze is gespecialiseerd in geropsychologie. Haar expertise wordt internationaal erkend (bijv. associate editor van "Assessment" en consulting editor van "Journal of Personality Assessment"). Ze promoot een onderzoeks- en onderwijsleerstoel "Klinische Geropsychologie" (Mondriaan Nederland – VUB), is voorzitter van de VUB-UG Research Alliance groep "Psychopathologie en informatieverwerking bij oudere volwassenen" en co-promotor van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma "De Gerontopole Brussel". Een overzicht van haar publicaties vind je op ‪Gina Rossi - ‪Google Scholar.

Meer over de sessie ''MMPI™-3  up-to-date evidence-based omnibus instrument voor meten van persoonlijkheid(spathologie) en psychopathologie''

Gina Rossi zal tijdens deze presentatie toelichten hoe de MMPI-3 een evidence-based omnibus instrument voor persoonlijkheid en psychopathologie is door te focussen op correlaties van de MMPI-3 schalen met relevante externe maten voor persoonlijkheid en psychopathologie. Vervolgens wordt ingezoomd op persoonlijkheidsstoornissen. DSM-5 hanteert nog steeds een categorische benadering als standaard, dus wordt eerst weergeven hoe MMPI-3 schalen logische associaties vertonen met maten voor specifieke DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen. Vervolgens wordt klinisch meten van persoonlijkheidspathologie met de MMPI-3 benaderd vanuit recente dimensionale persoonlijkheidsmodellen zoals het DSM-5 alternatieve model voor persoonlijkheidsstoornissen en het ICD-11 model voor persoonlijkheidstoornissen. Hierbij wordt onder meer aandacht gegeven aan hoe MMPI-3 schalen maladaptieve persoonlijkheidstrekken en persoonlijkheidsdisfunctioneren capteren. Op basis van de empirische evidentie besluiten we dat de MMPI-3 een goed instrument is om door clinici ingezet te worden voor het meten van maladaptieve persoonlijkheidstrekken vanuit een dimensionaal perspectief.


De MMPI™-3 bij de identificatie van mentale problemen

De structuur van de MMPI™-3 vanuit het HiTOP-Model

Whitepaper: HiTOP als nieuwe gouden standaard?

Literatuuroverzicht MMPI-3 | bronnen, boeken & artikelen

Paul van der Heijden over nieuwe inzichten in Persoonlijkheidsdiagnostiek en de MMPI™-3

MMPI™-3 | De nieuwe standaard voor Persoonlijkheidsdiagnostiek anno Nu

Belangrijkste aanpassingen

De MMPI-3 is voorzien van representatieve nieuwe normen, en bevat enkele nieuwe schalen. De items zijn beter te begrijpen en toegankelijker voor cliënten waarbij de test wordt afgenomen, door simpeler en moderner taalgebruik. Inhoudelijk sluit de test weer optimaal aan op de meest recente wetenschappelijke inzichten en modellen op het gebied van psychopathologie, zoals het HiTOP-Model, en deze nieuwste versie kent een andere afnamewijze dan voorgaande edities van de MMPI.
Efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van afname, scoring en verslaglegging zijn hierdoor sterk verbeterd. 

Sneller en efficiënter 

De MMPI-3 bestaat in totaal uit 335 items en 52 schalen waarmee een compleet beeld van de cliënt gevormd wordt. Een digitale afname duurt 25-35 minuten, een afname met pen en papier 35-50 minuten. De afnametijd is daarmee aanzienlijk korter dan in voorgaande versies, terwijl de verkregen informatie weer optimale ondersteuning biedt voor diagnose, evaluatie en behandeling van individuele cliënten. 

Verouderde items zijn verwijderd 

Items die aansluiting met de belevingswereld van cliënten vandaag de dag zijn verloren, zijn verwijderd of bijgewerkt. Van de 335 items zijn er 72 nieuw en 24 geupdate in modern taalgebruik.

Herziene en nieuw toegevoegde schalen

Bestaande schalen uit eerdere versies zijn herzien, en daarnaast zijn de volgende vijf schalen nieuw toegevoegd: Antwoord inconsistentie (gecombineerd), eetproblemen, compulsiviteit, impulsiviteit en eigenbelang. 

Pen&papier afname met digitale scoring, of volledig digitaal

Om de huidige MMPI-2 en MMPI-2-RF digitaal af te nemen en/of te scoren, zijn een hoofdlicentie voor het benodigde softwareprogramma, afname-, scoring-, en optioneel rapportagecredits, en een dongel vereist. Deze dongel dient altijd ingeplugt te worden in de laptop of computer waarop je de test af wilt nemen. Na aanschaf ontvang je uitgebreide instructies voor het installeren en gebruik van de software.

Beschikbaar op Q-global 

De MMPI-3 kent voor het eerst een geheel andere afname- en scoringswijze. Het complexe softwareprogramma en de dongel worden vervangen door ons digitale platform Q-global. De afname en scoring van de test zijn hierdoor gebruiksvriendelijker, en kosten minder tijd. Na afloop genereer je automatisch een uitgebreide en overzichtelijke rapportage, met een druk op de knop.  


De MMPI-2

Sinds de publicatie in 1989 is de MMPI-2 wereldwijd uitgegroeid tot een van de meest gebruikte instrumenten om psychopathologie en persoonlijkheidskenmerken te beoordelen, in uiteenlopende contexten. Nu, 34 jaar later, kent de test een aantal beperkingen op het gebied van psychometrische validiteit en relevantie, en gebruiksvriendelijkheid. De afname- en scoringswijze zijn complex, het taalgebruik in de items niet meer van deze tijd en de visie op psychopathologie waarop de MMPI-2 gebaseerd is, is inmiddels verouderd. Als antwoord op deze beperkingen is in 2013 een herziene versie gelanceerd: de MMPI-2-RF.

De MMPI-2-RF 

De MMPI-2-RF heeft een verkorte afnameduur, verbeterde psychometrische eigenschappen en een betere aansluiting met moderne wetenschappelijke inzichten en modellen op het gebied van psychopathologie, zoals het HiTOP-Model.  

Is overstappen naar deMMPI-3 urgent als je werkt met de MMPI-2-RF?

De benoemde verbeteringen in de MMPI-2-RF zijn nog verder doorgevoerd in de MMPI-3. Dat betekent niet alleen dat de pscyhometrische kwaliteit en relevantie in deze nieuwste versie geoptimaliseerd zijn, maar ook dat de test voor zowel de professional die hem afneemt, als de cliënt die hem maakt, toegankelijker geworden is. De overstap naar de MMPI-3 betekent werken met de meest actuele test die op dit moment beschikbaar is voor het beoordelen van persoonlijkheidskenmerken en psychopathologie. Daarnaast levert de MMPI-3 meer informatie op door het toevoegen van vijf nieuwe schalen.

Wanneer kies je voor de inzet van de MMPI™-3?

De  MMPI™-3 levert net als zijn voorgangers uitgebreide, waardevolle informatie op over persoonlijkheid en psychopathologie, die relevant kan zijn binnen verschillende onderzoekscontexten. 

Voor welke doelgroep is de MMPI™-3 geschikt?

De test kan worden ingezet bij personen vanaf 18 jaar in klinisch-, medisch-, en forensisch psychologisch onderzoek, maar wordt in Amerika bijvoorbeeld ook gebruikt om geschiktheid voor risicovolle beroepen in de publieke sector te beoordelen.  

MMPI™-3 gebruikerskwalificaties

Onder andere basispsychologen, GZ-psychologen, Klinisch psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals met kwalificatieniveau B en ervaring in gebruik en interpretatie van de test in klinische setting kunnen de MMPI™-3 afnemen en scoren, na het volgen van de introductietraining die tegelijkertijd met de test verschijnt.

De MMPI™-3 bij de identificatie van mentale problemen

De structuur van de MMPI™-3 vanuit het HiTOP-Model

Whitepaper: HiTOP als nieuwe gouden standaard?

Literatuuroverzicht MMPI-3 | bronnen, boeken & artikelen

Aanmelden MMPI™-3 interesselijst

Meld je hier aan om als eerst op de hoogte te zijn van relevante updates over de MMPI™-3 en gebruik te maken van het exclusieve introductievoordeel bij de lancering in 2024. 

top