Nieuwe trends, inzichten & ontwikkelingen in persoonlijkheidsdiagnostiek en psychopathologie

Persoonlijkheidsdiagnostiek anno Nu

Wat betekenen nieuwe wetenschappelijke inzichten, theorieën en modellen op het gebied van persoonlijkheid en psychopathologie? Hoe vertalen deze zich naar concrete ontwikkelingen in de beroepspraktijk, en welke gerenommeerde instrumenten kan je inzetten om kwaliteit en gebruiksgemak te optimaliseren? Hoe zorg je tot slot dat je jouw kennis en vaardigheden blijven aansluiten op persoonlijkheidsdiagnostiek anno Nu? Die informatie vind je hier!

Vergroot je expertise met de kennis van Nu.

In samenwerking met Paul van der Heijden (expert op het gebied van persoonlijkheidsdiangostiek en de MMPI-2) biedt Pearson Academy twee trainingen aan die zich richten op het uitbreiden van kennis over, en een optimale inzet van de MMPI-2-(RF). Bekijk het aanbod hier!

Vergroot je basiskennis van de MMPI-2 op jouw eigen tempo en moment - MMPI-2 Basistraining: afname, interpretatie en indicatiestelling (e-learning)

In deze basistraining, die je op je eigen tempo en moment kunt volgen, maak je onder leiding van Paul van der Heijden kennis met de achtergrond, ontwikkeling, afname, interpretatie en indicatiestelling van de MMPI-2.

Verdiep je verder in de interpretatie van de MMPI-2 - MMPI-2/MMPI-2-RF Verdiepingstraining: theoretische achtergrond, interpretatie en integratie

Samen met trainer en expert Paul van der Heijden en andere deelnemers ga je dieper in op de verschillende schalen van de MMPI, en de interpretatie en integratie daarvan. Dit gebeurt aan de hand van zelfingebrachte casuistiek waarbinnen afwijkende scores en bijzondere profielen centraal staan.

In samenwerking met Paul van der Heijden

De trainingen gericht op persoonlijkheidsdiagnostiek en de MMPI-2(-RF) zijn ontwikkeld door Paul van der Heijden. Paul is als bijzonder hoogleraar met een specialisme in onderzoek naar diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie verbonden aan de Radbout Universiteit Nijmegen, en expert op het gebied van de MMPI-2.

Download dit gratis whitepaper of raadpleeg het literatuuroverzicht voor meer interessante artikelen die relevant zijn voor persoonlijkheidsdiagnostiek anno Nu.

Wereldwijd het meest gebruikte instrument voor psychopathologie en gedragskenmerken: MMPI-2

De MMPI-2 (1989) is wereldwijdal tientallen jaren een gerenommeerd instrument voor het in kaart brengen van psychopathologie en gedrag, maar kent inmiddels enkele beperkingen. Het gebruikersgemak, het taalgebruik en de verouderde visie op psychopathologie waarop de test gebaseerd is, verliezen aansluiting met de huidige tijd. We informeren je daarom graag over het vernieuwde en verbeterde alternatief: de MMPI-2-RF.

De MMPI-2 wordt wereldwijd (dit geldt ook voor Nederland en Vlaanderen) nog steeds succesvol en vaak ingezet. Wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheidsdiagnostiek door de jaren heen, heeft echter geleid tot nieuwe inzichten en een verschuiving van de heersende visie op psychopathologie. Zo neemt HiTOP bijvoorbeeld afstand van psychische stoornissen als los te onderscheiden categorieën. De MMPI-2-RF sluit beter aan op moderne modellen en theorieen zoals HITOP. 

MMPI-2-RF: aangepast aan de huidige tijd met behoud van kwaliteit 
MMPI-2-RF is een herstructureerde versie van de MMPI-2 die de eerder genoemde beperkingen wegneemt. Deze vernieuwde versie heeft een kortere afnameduur, verbeterde psychometrische eigenschappen en een goede aansluiting met moderne wetenschappelijke modellen rondom persoonlijkheid en psychopathologie (zoals het HiTOP-model).  Kortere afnameduur
De MMPI-2 bestaat uit 574 waar/niet waar items. Een afname duurt gemiddeld 1.5 uur. In de MMPI-2-RF is het aantal items gereduceerd en zijn de 338 psychometrisch meest relevante behouden gebleven. Dit zorgt voor een tijdswinst van gemiddeld 45 minuten per afname.

Betere aansluiting op moderne wetenschappelijke literatuur en modellen
De MMPI-2-RF sluit aan op moderne modellen van persoonlijkheid en psychopathologie zoals het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen uit de DSM-5 en de Hierarchical Taxonomy of Pscyhopathology (HiTOP). 

De MMPI-2-RF is geschikt voor een bredere doelgroep
Het taalgebruik in deze vernieuwde, verkorte versie van de MMPI-2 is aangepast. Vaag-geformuleerde of dubbele items zijn verwijderd waardoor de test makkelijker leesbaar en beter te begrijpen is. De MMPI-2-RF is hierdoor beter geschikt om af te nemen bij mensen van uiteenlopende lees-, taal-, en opleidingsniveaus. 

MMPI-2-RF is geschikt om af te nemen bij mensen in de leeftijd van 18 tot 89 jaar, van uiteenlopende opleidingsniveaus.

De MMPI-2-RF helpt je bij:

  • De beoordeling van psychische stoornissen;
  • De identificatie van specifieke probleemgebieden;
  • Het ontwikkelen van een behandelplan.

Hoewel MMPI-2 oorspronkelijk bedoeld is om mensen te testen bij wie een psychische stoornis wordt vermoed, kan de test worden ingezet voor meerdere doeleinden.

Je kunt de MMPI-2-RF inzetten:

  • Om de belangrijkste uitingen van psychisch disfunctioneren te beoordelen;
  • Om een sterke empirische basis te geven voor getuigenverklaringen in forensische evaluaties;
  • Om te psychologische stabiliteit van mensen met risicoberoepen te beoordelen;
  • Om te helpen bij de beoordeling van psychologische en gedragsmatige disfunctie van onder andere mensen met chronische pijn;
  • Als ondersteuning voor beslissingen inzake behandeling en management in strafrechtelijke en correctionele setting;
  • Om mogelijke behandelingsmethoden te identificeren voor cliënten die kampen met misbruik van middelen;
  • Als ondersteuning bij bijvoorbeeld gezins- of relatietherapie

De MMPI-2-RF bestaat uit 338 items, welke een selectie zijn uit de 567 items van de MMPI-2. De test bevat niet langer de traditionele klinische schalen en inhoudsschalen. In plaats daarvan vormen de geherstructureerde klinische schalen (Restructured Clinical scales; RC-schalen) de kern van deze test. Daarnaast bevat de test één nieuwe en zeven gereviseerde validiteitsschalen, drie hogere orde factoren, gebaseerd op de RC-schalen, 23 schalen voor specifieke problemen en twee interesse schalen en vijf vernieuwde psychopathologie-5 schalen (PSY-5). 

De MMPI-2 bevat 10 klinische subschalen die het beantwoorden van bepaalde vragen op een specifieke manier vereisen. Hieronder lees je meer over deze schalen.

1. Hypochondriasis - Kijkt naar een grote verscheidenheid van vage en aspecifieke klachten over het lichamelijk functioneren.

2. Depressie - Meet klinische depressie, die wordt gekenmerkt door een slecht moreel, gebrek aan hoop in de toekomst, en een algemene ontevredenheid met iemands leven.

3. Hysterie - meet voornamelijk vijf componenten - slechte lichamelijke gezondheid, verlegenheid, cynisme, hoofdpijn en neuroticisme.

4. Psychopathic Deviate - Meet algemene sociale onaangepastheid en de afwezigheid van sterk aangename ervaringen.

5. Masculiniteit/Femininiteit - Meet interesses in beroepen en hobby's, esthetische voorkeuren, activiteit-passiviteit en persoonlijke gevoeligheid.

6. Paranoïa - meet voornamelijk interpersoonlijke gevoeligheid, morele zelfingenomenheid en achterdocht.

7. Psychasthenie - Is bedoeld om het onvermogen van een persoon te meten om weerstand te bieden aan specifieke acties of gedachten, ongeacht hun maladaptieve aard.

8. Schizofrenie - Meet bizarre gedachten, eigenaardige percepties, sociale vervreemding, slechte familiale relaties, moeilijkheden in concentratie en impulscontrole, gebrek aan diepe interesses, verontrustende vragen over eigenwaarde en zelf-identiteit, en seksuele moeilijkheden.

9. Hypomanie - Is bedoeld om mildere graden van opwinding te meten, gekenmerkt door een opgetogen maar onstabiele stemming, psychomotorische opwinding (bv. trillende handen) en vlucht van ideeën (bv. een onstuitbare reeks ideeën).

10. Sociale introversie - Meet de sociale introversie en extroversie van een persoon. 

De hierboven beschreven klinische schalen om pyschopathologie en gedragskenmerken in kaart te brengen zijn een belangrijk onderdeel van de MMPI-2. In de MMPI-2-RF zijn deze schalen hergestructureerd en wordt de kern van de test gevormd door zogenaamde RC schalen. In het kort betekent dit dat de belangrijkste informatie uit de originele schalen behouden blijft, maar op een betere manier geordend is.

Tot welke concrete verbeteringen leiden de RC-Schalen? 

• RC-schalen zijn beter van elkaar te onderscheiden dan de Klinische schalen;

• RC-schalen kennen minder (item)overlap dan de Klinische schalen;

• RC-schalen bevatten duidelijker geformuleerde items dan de Klinische schalen en veroorzaken daardoor minder ruis;

• RC-schalen zijn korter en duidelijker dan de Klinische schalen;

• RC-schalen hebben een hogere betrouwbaarheid en een betere discriminante, convergente en divergente validiteit dan de Klinische schalen;

De RC schalen resulteren kortom in een groter gebruikersgemak, verbeterde psychometrische kenmerken en eenvoudiger te interpreteren testuitslagen.

Je kunt de MMPI-2-RF zowel op papier als digitaal afnemen. Scoring vindt altijd digitaal plaats. De afnameduur van deze vernieuwde, verkorte versie duurt 30-45 minuten. Via de productpagina van de MMPI-2-RF schaf je licenties en credits aan.

Technische vereisten
De software werkt op iedere computer die op Windows draait.

De MMPI wordt beschouwd als een beschermd psychologisch instrument, wat betekent dat het alleen mag worden en geïnterpreteerd door een gekwalificeerd psycholoog. Je kunt de test niet online vinden. 

De MMPI-2-RF is een lastig te interpreteren instrument. Om de maximale waarde uit de inzet van de vragenlijst te halen adviseren wij de volgende trainingen, afhankelijk van de mate van ervaring die je hebt met de MMPI-2.

Basistraining: afname, indicatie en indicatiestelling

De MMPI-2/2-RF Basistraining richt zich op deelnemers die nog niet eerder gewerkt hebben met MMPI-2. Na afloop van deze zelfstandige e-learning ben je in staat tot afname, score en interpretatie van de MMPI-2-RF.

MMPI-2/MMPI-2-RF Verdiepingstraining: theoretische achtergrond, interpretatie en integratie

De verdiepingstraining is ontwikkeld voor ervaren MMPI-2 (of MMPI-2-RF) gebruikers en focust zich in de verdieping op de interpretatie van lastige profielen.

Ook werken met de MMPI-2-RF?

Start nu met de nieuwste versie van MMPI

Klik hier om door te gaan naar de productpagina van de MMPI-2-RF