De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Oplossingsgericht werken met ouderen

Oplossingsgericht werken met ouderen

Auteurs: René den Haan en Fredrike Bannink

X

‘Ouderdom komt met gebreken’ zeggen ze, maar dat is lang niet altijd het geval. En als er dan toch gebreken zijn, blijken ouderen veel meer te zijn dan hun ziekte of gebrek, terwijl daar in de (geestelijke) gezondheidszorg vaak wel de nadruk op wordt gelegd.

Hoe kunnen wij, professionals die met ouderen werken, de oudere mens centraal stellen en niet de ziekte of het gebrek? Hoe kunnen wij de focus leggen op hun mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden? Hoe kunnen wij de gezondheid en het welbevinden van ouderen en hun omgeving bevorderen?

Competentie- en herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de (g)gz. Een mooie vorm van competentiegericht werken is oplossingsgericht werken. In deze methodiek ligt de focus niet op wat er mis is en hoe dat hersteld kan worden, maar op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat wel werkt in het leven van ouderen. De focus is op hun dromen, wensen, hoop en mogelijkheden, waarbij eveneens hun naasten nauw betrokken worden.

In dit boek, een geheel herziene editie van Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen, beschrijven we de vele mogelijkheden van oplossingsgericht werken met ouderen aan de hand van theorie, praktische toepassingen en casuïstiek. Het heeft als doel om gespreksvoering positief en simpel te maken voor alle professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg die met deze mooie en bijzondere leeftijdsgroep werken.

Onderwerpen die specifiek met ouderen te maken hebben komen uitgebreid aan bod, zoals het behoud van veerkracht en optimisme, het zien van de oudere als co-expert, het goed omgaan met cognitieve beperkingen en het oplossingsgericht mediatief werken met zorgteams.

De vele toepassingen en casussen nodigen je uit om morgen al te starten – of verder te gaan – met oplossingsgericht werken.

‘Wat het verschil maakt ben jij. Jij kunt er niet voor zorgen dat er wonderen gebeuren, dat ik kan vliegen of weer kan lopen, maar je geeft me wel de moed en de kracht om zelf weer vooruit te komen.’

- Een oudere cliënt

 

Over de auteurs

René den Haan is gezondheidszorgpsycholoog, werkt in de ambulante ouderenpsychiatrie en heeft een praktijk voor training, supervisie en coaching. Daarnaast is hij docent aan instellingen voor postacademisch onderwijs en geeft hij (incompany)trainingen op het gebied van oplossingsgericht werken en suïcidepreventie, en is hij spreker en auteur.

www.renedenhaan.nl

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en jurist. Zij heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam. Bannink is opleider en supervisor van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en medeoprichter en voorzitter van de Sectie Positieve Cognitieve Gedragstherapie. Ook is ze docent aan instellingen voor postacademisch onderwijs en geeft ze (incompany)trainingen op het gebied van oplossingsgericht werken en positieve psychologie. Ze is een internationaal spreker, trainer en auteur van 40 boeken.

www.fredrikebannink.com

 

Aanbevelingen

‘Deze revisie van de eerste uitgave is een waardevolle bijdrage aan het behandelaanbod voor ouderen. De heldere beschrijving van de methodiek, in combinatie met vele gevalsbeschrijvingen en oefeningen, maken het een uitnodigend boek. Met toevoeging van de thema’s “positieve gezondheid” en “herstel” ligt de nadruk op de veerkracht en positieve elementen van de oudere. Kortom, een mooi opgezet, goed leesbaar boek, en zeer geschikt in de dagelijkse praktijk voor zowel psychiaters (i.o.), (GZ)psychologen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen.’

- Caroline Sonnenberg, ouderenpsychiater, opleider ouderenpsychiatrie GGZ inGeest

‘Oplossingsgericht werken met ouderen richt zich nadrukkelijk op het benutten en versterken van de kracht van mensen. René den Haan en Fredrike Bannink beschrijven hoe deze psychologische interventie in de ouderenzorg kan worden ingezet. Zij doen dat op een toegankelijke wijze, met praktijkvoorbeelden, toepassingen en gespreksprotocollen die uitnodigen om er vol optimisme mee aan de slag te gaan. Dit boek is een aanwinst in het onderwijs voor psychologen die in de ouderenzorg werkzaam zijn.’

- Marja Vink, klinisch psycholoog, hoofdopleider Profielopleiding Ouderenpsycholoog

‘De schrijvers zijn erin geslaagd om voor allen werkzaam in de ouderenzorg op een heldere, toegankelijke en onderhoudende wijze de principes en het belang van oplossingsgericht werken met ouderen te bespreken. De vele leerzame gevalsbeschrijvingen zijn steeds voorzien van praktische behandeltips waardoor het boek een grote waarde heeft voor de dagelijkse praktijk.’

- Piet Eikelenboom, emeritus hoogleraar Ouderenpsychiatrie, VU Medisch Centrum en GGZ inGeest

‘Dit boek voorziet in de leemte en biedt een praktische handleiding voor oplossingsgericht werken, speciaal voor professionals die met ouderen werken. Een boek dat je zal helpen om oplossingsgericht werken op de juiste wijze toe te passen.’

- Anne Margriet Pot , hoogleraar Ouderenpsychologie, VU Amsterdam


Fredrike Bannink is tevens (mede-)auteur van:

 • 101 oplossingsgerichte vragen voor hulp bij angst (ISBN 978 90 265 2289 5)
 • 101 oplossingsgerichte vragen voor hulp bij depressie (ISBN 978 90 265 2290 1)
 • 101 oplossingsgerichte vragen voor hulp bij trauma (ISBN 978 90 265 2291 8)
 • Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving in (g)gz en onderwijs (ISBN 978 90 265 430 3519 4)
 • Posttraumatisch succes. Optimaal functioneren met positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie (ISBN 978 90 265 2277 2)
 • Positieve congnitieve gedragstherapie. Van reduceren van distress naar bouwen aan succes (ISBN 978 90 265 2070 3)
 • Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering (ISBN 978 90 265 2261 1)
 • Oplossingsgericht leidinggeven. 101 tips voor optimale samenwerking (ISBN 978 90 265 2232 1)
 • Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplossingsgericht werken (ISBN 978 90 265 1803 4)
 • Handboek oplossingsgericht werken met lichtverstandelijke cliënten (ISBN 978 90 265 1806 5)
 • Oplossingsgerichte mediation (ISBN 978 90 265 1773 0)
 • Positieve Gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (ISBN 978 90 430 3563 7)

ISBN
978 90 430 3651 1

Jaar van uitgave
2019

Druk
2e druk

Pagina's
174 pagina's 

Doelgroep
werkenden in de ouderenzorg

NUR
777, 770

Fredrike Bannink is tevens (mede-)auteur van:

 • Oplossingsgericht leidinggeven (ISBN 978 90 265 2232 1)
 • Oplossingsgerichte mediation (ISBN 978 90 265 1773 0)
 • Gelukkig zijn en geluk hebben (ISBN 978 90 265 1803 4)
 • Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten (ISBN 978 90 265 1806 5)
 • Handboek oplossingsgerichte vragen (ISBN 978 90 430 3656 6)
 • 101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij angst (ISBN 978 90 265 2289 5)
 • 101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij depressie (ISBN 978 90 265 2290 1)
 • 101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij trauma (ISBN 978 90 265 2291 8)
 • Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving in (G)GZ en onderwijs (ISBN 978 90 430 3519 4)
 • Posttraumatisch succes. Optimaal functioneren met positieve psychologie oplossingsgerichte therapie (ISBN 978 90 265 2277 2)
 • Positieve cognitieve gedragstherapie. Van reduceren van distress naar bouwen aan succes (ISBN 978 90 265 2270 3)
 • Positieve Gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (ISBN 978 90 430 3563 7)


ISBN
ISBN 9789043036511

Jaar van uitgave
2019

Druk
2e druk

Pagina's
174 pagina's 

A / S / W
S

Doelgroep
werkenden in de ouderenzorg

NUR
777, 770

Oplossingsgericht werken met ouderen
€ 30,50
€ 30,50
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789043036511