Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Instelling/organisatie

Sampling is een kunst op zich. Het is een moeilijk, kostbaar en lang proces binnen de ontwikkeling van een test. Voornamelijk het vinden van alle en de juiste respondenten. Daarom kunnen we bij de dataverzameling voor instrumenten uw hulp goed gebruiken.

Wie?
Als u werkzaam bent op het gebied van:

• onderwijs
• gezin en ontwikkeling
• psychodiagnostiek
• spraak en taal
• talent (hr)

en soortgelijke sectoren, waarvoor wij instrumenten ontwikkelen.

Wat?
Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te werken aan onderzoeken van Pearson als instelling/organisatie. Van respondent, tot testleider, tot het vinden van respondenten binnen uw eigen clientèle. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden om de samenwerking vorm te geven.

Waar?
Afhankelijk van op welke manier u gaat meewerken aan een onderzoek, kan dit bijvoorbeeld zijn bij u op het werk, maar ook op een externe locatie.

Wanneer?
Afhankelijk van uw planning en van de planning van het onderzoek waaraan u wilt meewerken.

Waarom?

• meewerken aan de kwaliteit van een instrument
• als één van de eerste personen werken met een nieuw instrument
• ervaring opdoen met testontwikkeling en onderzoek
• vergoeding per afname

Hoe?
Als u zich aanmeldt als samenwerkingspartner, nemen wij uw gegevens op in ons partnerbestand. Wanneer er een onderzoek van start gaat, en de doelgroep van uw instelling/organisatie is dezelfde als die van onze onderzoeksgroepen, krijgt u van ons een uitnodiging per e-mail om mee te werken aan het onderzoek.

Uitgangspunt van de samenwerking is de dataverzameling voor een (nieuw) instrument. Bijvoorbeeld bij instrumenten met als onderzoeksdoelgroep kinderen, werken we graag samen met scholen. Bij spraak en taal instrumenten werken we graag samen met logopedisten. Maar we werken ook samen met organisaties als ziekenhuizen, reïntegratiebureaus, etc. Wanneer u geïnteresseerd bent om mee te werken aan een onderzoek, maken wij een samenwerkingsvoorstel op basis van de door u aangegeven mogelijkheden en leggen deze aan u voor. U bent nooit verplicht om mee te werken aan een onderzoek.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

top