Beoordeel coping gedrag vanaf nu met de herziene UCL-R

Help je mee bij het onderzoek naar de BAYLEY-4-NL?

We hebben je hulp nodig!

bayleynieuw

Wij hebben jouw hulp nodig! Om ons onderzoek naar de Bayley-4-NL te kunnen afronden zoeken we nog kinderen in de leeftijd van 16 dagen oud tot 8 maanden oud.


Ken jij een kind dat deel zou kunnen nemen? Voor het aandragen van een respondent die binnen de steekproef past en deelneemt ontvang je een kadobon t.w.v. €20,- van Bol.com.

Hieronder lees je meer over het onderzoek en de respondenten die we zoeken!

BAYLEY-4-NL onderzoek

We zoeken de laatste kinderen om ons onderzoek naar de Bayley-4-NL te kunnen afronden.

We zoeken kinderen in de leeftijd van 16 dagen oud tot 8 maanden met een moeder met opleidingsniveau Midden of Laag*, in voornamelijk regio West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland). 

Voor de werving van een respondent (die in de steekproef past en daadwerkelijk deelneemt), ontvang je een kadobon van bol.com t.w.v. €20,- van Bol.com.

*Opleidingsniveau

Laag onderwijsniveau: Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1). Middelbaar onderwijsniveau: Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4). Hoog onderwijsniveau: Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

De Bayley wordt al ruim 40 jaar gebruikt in Nederland en is hét instrument om de vroegkinderlijke ontwikkeling te onderzoeken bij kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 30 dagen. Van de Bayley wordt nu een nieuwe versie ontwikkeld; de Bayley-4-NL. Met de Bayley-4-NL kunnen eventuele ontwikkelingsproblemen of -achterstanden bij jonge kinderen worden ontdekt. Hoe eerder achterstanden worden ontdekt, hoe beter een kind en de ouders geholpen kunnen worden. 

Voor het Bayley-4-NL onderzoek zoeken we deelnemers voor de normering. Het doel van de normering is het bepalen van de normen, de betrouwbaarheid en validiteit van de test. Dit wil zeggen dat als veel kinderen nu meedoen aan het onderzoek, er straks een eerlijke vergelijking gemaakt kan worden. In andere woorden; de scores krijgen waardes: een score kan laag zijn vergeleken met leeftijdsgenoten, gemiddeld of hoog.

Met de betrouwbaarheid van een test bedoelen we dat wanneer je de test nog een keer doet je dezelfde resultaten krijgt. De resultaten zijn dus niet toevallig.

Validiteit betekent dat de test ook meet wat je wilt meten. Met dit ontwikkelingsinstrument willen we ontwikkeling meten en niet bijvoorbeeld of het kind vermoeid is. Het is niet de bedoeling om uw kind te onderzoeken.

Wij geven geen uitslag van de test, er wordt geen betekenis gegeven aan de resultaten.

  De deelname van een kind aan het onderzoek duurt 30-60 minuten en kan in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden. Er komt een testleider bij de ouders thuis langs.

  Na afloop heb je als ouders een actueel inzicht in de prestaties van jouw kind op het gebied van taal, motoriek en cognitie. Daarnaast ontvang je een bol.com kadobon t.w.v. €20,-.

  Een respondent aanmelden kan door een mail te sturen naar onderzoek-nl@pearson.com met de volgende informatie:

  • Contactgegevens van de ouder(s)
  • Geboortedatum van het kind
  • Geslacht van het kind
  • Hoogst afgeronde opleiding van moeder
  • Woonplaats
  • Geboorteland moeder
  • Geboorteland vader
  • Evt. bijzonderheden

  Direct een respondent aanmelden?

  Mail naar onderzoek-nl@pearson.com.

  Om te kunnen beoordelen of de respondent die je aandraagt past binnen de profielen die we nodig hebben, vragen we je om de volgende informatie in je mail te verwerken: de contactgegevens van de ouders, de geboortedatum van het kind, de hoogst afgeronde opleiding van de moeder, de woonplaats van het kind, de geboortelanden van beide ouders en eventuele bijzonderheden. 

  Wanneer het kind geschikt is, nemen we contact op met de ouder(s) om een afspraak voor de deelname in te plannen.