Een prachtig 2023 gewenst namens Pearson Clinical Benelux.

Logopedie en Ouderparticipatie

  • Leer hoe je ouders kunt betrekken bij de logopedische behandeling
  • Leer hoe je de stap kunt maken van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie
  • Vanuit theoretisch kader naar praktisch toepassingsniveau
  • Aandacht voor inbreng van eigen casuïstiek
  • Deze training wordt ook als online training aangeboden 

 

Voor meer informatie ↓↓

X

Specificaties

Type training Op locatie
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Onderwerp Logopedie
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Inhoud
Hoe kun je ouders betrekken bij je behandeling? Welke therapeutische vaardigheden kun je inzetten om ouders actief te laten deelnemen tijdens een behandeling? Op welke manier kan ouderparticipatie bijdragen aan het vergroten van het logopedisch behandeleffect? Welke modellen zijn er om gedragsverandering te bevorderen? Hoe kun je motiverende gespreksvoering inzetten om tot gezamenlijke besluitvorming te komen?
Vanuit een theoretisch kader wordt er gewerkt naar praktisch toepassingsniveau. Hierbij wordt tijdens het middaggedeelte gebruik gemaakt van beeldmateriaal en rollenspellen. Ook is er aandacht voor eigen inbreng van casuïstiek.

Leerdoelen
Na afloop van je training ben je:
- Bekend met de begrippen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie;
- Bekend met verschillende modellen om gedragsverandering te bewerkstelligen;
- Bekend met de term shared decision making;
- In staat om motiverende gespreksvoering in te zetten tijdens het gesprek met ouders;
- In staat om gedragsverandering bij een ouder in gang te zetten en te gebruiken in de logopedische behandeling;
- In staat om middels een stappenplan ouderparticipatie tijdens de logopedische behandeling in te zetten;
- In staat om te verwoorden en te beargumenteren wat er nodig is om de ouderparticipatie te vergroten, gebruik makend van eigen casuïstiek.

Trainingstijd
10.00 uur - 17.00 uur (inclusief koffie/thee en lunch)

Trainer
Ilona Silderhuis

Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen tussen de 0-18 jaar.
 
Accreditatie
De training is geaccrediteerd met 6,5 punten bij St. ADAP voor logopedisten.

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal
-Koffie/thee en lunch

Trainers

Ilona Silderhuis
Ilona Silderhuis
Ilona Silderhuis is in 2002 afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim als logopedist. Direct daarna is zij gestart met haar eigen praktijk. Haar eigen praktijk heeft zich verder ontwikkeld en tegenwoordig heeft zij een team van logopedisten en meerdere locaties verspreid over Nederland. In de loop van de jaren heeft zij vele cursussen en nascholing gevolgd, dit heeft geresulteerd in verschillende specialisaties gericht op de logopedie, maar ook op het gebied van coaching en psychologie. Tevens heeft zij als docent en ontwikkelaar een lange staat van dienst. Vanaf 2002 is zij betrokken geweest bij Hogeschool Windesheim/ Windesheim Flevoland en later als zelfstandig docent en ontwikkelaar ook bij verschillende (post-)HBO opleiders.
6 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.