De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

LinC Therapieprogramma Auditieve Verwerkingsproblemen

Stap-voor-stap aanpak voor het aanleren van aanleren van strategieën die auditieve verwerkingsproblemen compenseren

Patricia McAleer Hamaguchi. Vertaling en bewerking: Esther van Niel en Sjoeke van der Meulen
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Age Span Kinderen vanaf 6 jaar
Jaar van uitgave 2009
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

LinC | Luisteren in nieuwe Context.

• Stap-voor-stap aanpak voor het aanleren van strategieën voor het compenseren van auditieve verwerkingsproblemen
• Gestructureerde, hiërarchisch geordende opbouw in 60 lessen met werkbladen en huiswerkbladen
• Minimale voorbereiding nodig door systematische opzet

Doel
Het systematisch aanleren van luistervaardigheden bij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen.

Doelgroep
Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool met problemen op het gebied van de auditieve verwerking.

Beschrijving
Met het therapieprogramma LinC wordt het verwerken van auditieve informatie systematisch getraind aan de hand van strategieën. Het programma bestaat uit 5 onderdelen met in totaal 60 lessen. Achtereenvolgens komen aan de orde: Aandacht, Mompelen, Splitsen, Knippen en Visualiseren. Het kind leert in eerste instantie zich te richten op de spreker en diens boodschap. Daarna worden vaardigheden aangeleerd om beter te onthouden wat er gezegd is, door gebruik te maken van Mompelen en Splitsen. Ook leert het kind met Knippen de kern uit een auditieve boodschap halen. Tot slot kan Visualiseren bijdragen aan een juiste voorstelling en verwerking van de boodschap.

Het programma is hiërarchisch opgebouwd, omdat gebleken is dat kinderen met auditieve verwerkingsproblemen daar behoefte aan hebben. De opbouw van de lessen heeft een logische volgorde en elke nieuwe strategie bouwt voort op de voorgaande.Elke les is onderverdeeld in een aantal stappen. De therapeut maakt tijdens de lessen gebruik van werkbladen. Op elke werkblad staat de uit te voeren oefening en soms een verduidelijkende tekening. Aan de meeste lessen zijn ook huiswerkbladen toegevoegd, zodat ook thuis kan worden getraind.

Afname
Het therapieprogramma wordt individueel in sessies aangeboden via de pen-en-papiermethode.


Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

LinC Therapieprogramma Auditieve Verwerkingsproblemen
€ 255,33
€ 255,33
Op voorraad
Art.nr.
3837.00