Bestellingen vóór 16 december 2022 worden nog tegen de huidige prijzen gefactureerd en vóór 31 december 2022 uitgeleverd. Meer informatie? Klik hier.

ITSP | Infant/Toddler Sensory Profile Oudervragenlijst

Vragenlijst voor sensorische prikkelverwerking bij baby's en peuters (0-3 jaar).

De opvolger van de ITSP, de SP-2-NL, is nu beschikbaar. Daarom zijn de verkoop van de ITSP Complete set en handleiding gestaakt. Het is nog wel mogelijk om formulieren te bestellen. U kunt de SP-2-NL hier aanschaffen.

W. Dunn. Nederlandstalige vertaling in samenwerking met afdeling revalidatie van het AMC & A. Rietman.
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Doelgroep Children
Leeftijd Voorschools
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Taal/Spraak
Productline Cognition/Neurobehavioral
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Motorische ontwikkeling, Neuropsychologie, Persoonlijkheid en Psychopathologie, Sensorische informatieverwerking

• Vragenlijst voor sensorische prikkelverwerking
• Geschikt voor baby's en peuters (0-3 jaar)
• In te vullen door de ouders

Doel
Het inventariseren van en inzicht geven in de sensorische prikkelverwerking van baby’s en peuters.

Doelgroep
De test is bedoeld voor baby’s en peuters tussen de 0 en 3 jaar.

Beschrijving
De ITSP is een vragenlijst die het hele spectrum en niveau van sensorische prikkelverwerking van jonge kinderen (0-3 jaar) in kaart brengt. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/verzorger en behandelt sensorische aspecten als horen, zien, proeven, ruiken en aanraken. De ITSP kan voor zowel diagnostiek als interventie worden gebruikt en is interessant voor o.a. ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en kinderartsen.

De Infant/Toddler Sensory Profile bestaat uit een handleiding, vragenlijsten en scoreformulieren voor 2 leeftijdsgroepen. Er is een vragenlijst en scoreformulier voor baby's van 0 t/m 6 maanden (36 items) en een vragenlijst en scoreformulier voor baby's/peuters van 7 t/m 36 maanden (48 items). Voor oudere kinderen, adolescenten en volwassenen zijn er aanvullende vragenlijsten beschikbaar (de Sensory Profile en de Adolescent/Adult Sensory Profile).

Scoring
Op het scoreformulier worden de ruwe scores opgeteld en in 4 sensorische kwadranten en 6 sensorische categorieën geplaatst. Er ontstaat direct een vergelijking met de normgroep. De mate van betrouwbaarheid voor de test-hertest en interne validiteit worden in de handleiding besproken.

Normering
De handleiding van de ITSP-NL bevat normering-gegevens van 809 gezonde Amerikaanse kinderen van verschillende etniciteit tussen de 0 en 36 maanden. Klinische groepen zijn 221 kinderen met verschillende diagnoses (ontwikkelingsstoornissen, Down Syndroom, PDD, inclusief autisme).

Afname
De test kan thuis, met instructie, door de ouder/verzorger worden ingevuld of onder begeleiding van een professional worden afgenomen via de pen-en-papiermethode. Het invullen door de ouder/verzorger duurt ongeveer 15 minuten. Het verwerken van de gegevens op het scoreformulier door de professional duurt ook 15 minuten.

Jaar van uitgifte
2006

De complete test bestaat uit:
ITSP Infant/Toddler Sensory Profile Handleiding
ITSP Scoreform. (0-6 mnd) (pak a 25)
ITSP Scoreform. (7-36 mnd) (pak a 25)
ITSP vragenlijsten (0-6 mnd) (pak a 25)
ITSP Vragenlijsten (7-36 mnd) (pak a 25)

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
ITSP Scoreform. (0-6 mnd) (pak a 25)
Art.nr. 4161.02
€ 30,45
ITSP Scoreform. (7-36 mnd) (pak a 25)
Art.nr. 4161.03
€ 30,45
ITSP vragenlijsten (0-6 mnd) (pak a 25)
Art.nr. 4161.04
€ 62,29
ITSP Vragenlijsten (7-36 mnd) (pak a 25)
Art.nr. 4161.05
€ 62,29