De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Golden Personality Profiler (GPP)

Auteur: John P. Golden Dit product kan worden besteld via ons digitale platform Pearson Online.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Digitaal platform PAN
Doelgroep Adult
Productline Talent and Career Readiness
Uitvoer type Manual

De Golden Personality Profiler (GPP) is een type persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel. In tegenstelling tot de vier traditionele hoofddimensies die Jung definieert, bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op iemands prestaties op de werkvloer is.

Doel en doelgroep
De Golden kan ingezet worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’ training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies, relatie counselling en teambuilding. Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden, motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven.

Beschrijving
Het invullen van de vragenlijst resulteert in het toewijzen van een persoon aan een bepaald persoonlijkheidstype. Het type is samengesteld uit de scores op de hoofddimensies en bestaat uit 4 letters. Iedere hoofddimensie bestaat uit twee tegengestelde karaktereigenschappen. Iemand valt in een van beide categorieën. Bijvoorbeeld ESTZ (Extraverting (Extravert), Sensing (Taakgericht), Thinking (Denken) en OrganiZing (Georganiseerd). Hieronder staat een tabel met de hoofddimensies en de subschalen die daaronder vallen.

Hoofddimensies en subschalen

- Extraverting (Extravert)/Introverting (Introvert)
1. Spraakzaam/Rustig
2. Aanwezig/Gereserveerd
3. Sociaal/Terughoudend
4. Actief/Bedachtzaam

- Sensing (Feitelijk)/iNtuiting (Intuïtief)
1. Concreet/Abstract
2. Praktisch/Innovatief
3. Conventioneel/Vooruitstrevend
4. Traditioneel/Trendsettend

- Thinking (Denken)/Feeling (Voelen)
1. Rationeel/Empathisch
2. Autonoom/Meelevend
3. Analytisch/Hartelijk
4. Competitief/Verzorgend

- OrganiZing (Georganiseerd)/Adapting (Flexibel)
1. Geordend/Onsystematisch
2. Betrouwbaar/Nonchalant
3. Weloverwogen/Spontaan
4. Inschikkelijk/Eigenzinnig

- Tense (Gespannen)/Calm (Kalm)
1. Bezorgd/Optimistisch
2. Onzeker/Zelfverzekerd

Afname en scoring
De Golden bestaat uit 125 items die worden gescoord op een 7-punts Likert schaal. Afname van de Golden vindt plaats via het online testplatform P2O. Dit kan groepsgewijs zijn of individueel. Scoring geschiedt eveneens via het P2O platform. Enkele ogenblikken nadat een persoon de vragenlijst heeft afgerond is een individueel rapport in de omgeving beschikbaar.

Training
Om ervoor te zorgen dat de afnemer van de Golden het rapport goed kan interpreteren en een goed feedbackgesprek met een werknemer/coachee/deelnemer kan voeren, wordt u getraind. Dit betreft een interessante en leerzame eendaagse training waarin afnemers bekend raken met de inhoud van de vragenlijst en met de mogelijkheden van interpretatie. Tijdens een training kunnen meerdere afnemers tegelijk getraind worden en deze kan zowel in-company als op locatie aangeboden worden.

Dit product kan worden besteld via ons digitale platform Pearson Online.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
GOLDEN Handleiding
Art.nr. 3855.01 B
€ 150,29
GOLDEN: Boundless Diversity (10 stuks)
Art.nr. 3855.02 -0-
€ 150,29
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Golden Personality Type Profiler
Art.nr. E7401.20_simple-1 -0-
€ 20,00