Verwerkersovereenkomst AVG / GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 is gaan gelden is de Nederlandse versie van de Europese General Data Protection Regulation (ofwel GDPR).

Via onze digitale platformen verwerkt u persoonsgegevens. Dit betekent dat wij voor u als verwerker optreden. In deze situatie is een zogeheten verwerkersovereenkomst verplicht. Deze overeenkomst legt vast op welke manier wij u kunnen ondersteunen  om aan uw verplichtingen uit de AVG te voldoen.

Binnen Pearson heeft de juiste omgang met, en veilige verwerking van persoonlijke data altijd de hoogste prioriteit. Om u een helpende hand te bieden, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld die voldoet aan de eisen van de AVG. Het sluiten van deze overeenkomst is een van de stappen die u moet nemen om aan  uw wettelijke  verantwoordingsplicht te voldoen.

De overeenkomst in PDF is hier te downloadenWij verzoeken u deze te ondertekenen en een kopie van de overeenkomst getekend te retourneren naar:

Pearson Benelux B.V. 
Betreffende verwerkersovereenkomst
Antwoordnummer 9041
1000 VT Amsterdam

Of ingescand per e-mail naar dataprivacy-nl@pearson.com

Aanvullende informatie m.b.t. compliance, voorwaarden, privacy en subverwerkers is beschikbaar op:

 -  Platform security privacy voor Clinical Assessment 

 -  Platform security privacy voor Talent Assessment 

Mocht u vragen hebben omtrent de overeenkomst dan kunt u deze ook richten aan dataprivacy-nl@pearson.com.