De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

DAT Onderwijs Oefentest (set 10 stuks)

DAT Onderwijs Oefentest (set 10 stuks)
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Doelgroep Children
Hoofdcategorie Onderwijs
Productline Academic Learning and Behavior
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Intelligentie/capaciteiten

• DAT Onderwijs meet intellectuele capaciteiten als hulpmiddel bij school- en beroepskeuze
• Zeer complete test, de DAT Onderwijs richt zich op uiteenlopende intelligentiefactoren en vaardigheden

Doel
De DAT geeft een globaal overzicht van de intellectuele capaciteiten van een kandidaat. De test meet negen belangrijke capaciteiten: Denken met Figuren, Woordenlijst, Denken met Getallen, Denken met Woorden, Ruimtelijk Inzicht, Taalgebruik, Snelheid en Nauwkeurigheid, Woordbeeld en Praktisch Inzicht.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen op de middelbare school. Versie A is bedoeld voor havo en vwo (klas 1 t/m 5). Versie B is bedoeld voor Vmbo, alle klassen. Scholen wordt aangeraden de DAT aan het begin of halverwege het schooljaar af te nemen, omdat de normtabellen gebaseerd zijn op afnamen in dezelfde periode.

Beschrijving
De DAT Onderwijs bestaat uit twee versies: A (Havo/Vwo klas 1 t/m 5) en B (Vmbo alle klassen). Elke versie heeft een eigen handleiding, testboek en antwoordformulieren. Deze kunnen niet door elkaar worden gebruikt. Daarnaast zijn oefentests ontwikkeld. Hiermee kan de kandidaat zich voorbereiden op de werkelijke testafname. Voor de oefentest is geen onderscheid tussen beide versies. Nieuw aan deze DAT is dat alle negen subtests in één testboek staan en op één antwoordformulier. U hoeft niet meer met negen verschillende testboekjes en negen verschillende antwoordformulieren te werken. De complete set bestaat uit: handleiding, 10 testboeken en 10 antwoordformulieren.

Normering
De DAT-A heeft twee soorten normeringen: percentielscores en stanines. Er zijn aparte normtabellen voor alle klassen (m.u.v. het vwo alleen t/m klas 5) en apart voor jongens en meisjes.
Afname omschrijving
De DAT kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen. Dat kan volgens de pen-en-papiermethode en online via P2O. De subtest S&N is alleen op papier af te nemen. De afnameduur bedraagt tussen de 6 en 20 minuten. De totale afnameduur (alle negen subtests) is voor Versie A 171 minuten.

Scoring
Alle subtests staan op een antwoordformulier. De subtests Snelheid & Nauwkeurigheid bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel wordt gebruikt om de kandidaat bekend te laten worden met de taak. Dit deel wordt op een apart formulier gescoord. De antwoordformulieren van de DAT zijn zelfscorend. Dit werkt snel en efficiënt en maakt het gebruik van mallen overbodig.

Betrouwbaarheid/Validiteit
De betrouwbaarheid van beide versies is goed te noemen. De validiteit van beide versies is goed te noemen. De scores op de DAT zijn vergeleken met een aantal andere tests of uitslagen (o.a. CITO-scores, GIVO scores, rapportcijfers).

COTAN-beoordeling
De Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN) heeft een definitief oordeelt geveld over de DAT NL A. Op criteriumvaliditeit na, waarvoor eerst longitudiaal onderzoek vereist is, zijn op alle beoordelingspunten voldoende of goed bevonden. Dit is ook goed nieuws voor de nieuwe DAT voor HRM welke uit dezelfde items bestaat als de DAT NL A. Samengevat ziet het COTAN oordeel er als volgt uit: I. Uitgangspunten bij de testconstructie: goed, IIa. Kwaliteit van het testmateriaal: goed, IIb. Kwaliteit van de handleiding: goed, III. Normen: voldoende, IV. Betrouwbaarheid: voldoende, Va. Begripsvaliditeit: voldoende, Vb. Criteriumvaliditeit: onvoldoende.

Jaar van uitgifte 2005

DAT Onderwijs Oefentest (set 10 stuks)
€ 27,77
€ 27,77
Op voorraad
Art.nr.
3798.00