De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

CELF-4-NL | Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen

De opvolger van de CELF-4-NL, de CELF-5-NL, is nu beschikbaar. U kunt de CELF-5-NL hier aanschaffen.

Let op, de CELF-4-NL wordt per 1 september 2022 gestaakt. Tot deze tijd kunt u nog antwoordformulieren bestellen, zolang de voorraad strekt.

Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Doelgroep Children
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Productline Language and Early Childhood Development
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Taal/Spraak

• Compleet onderzoek van de taalvaardigheid
• Breed leeftijdbereik

Doel
CELF-4-NL is een individueel af te nemen taaltest voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.

Doelgroep
Voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar.

Beschrijving
CELF-4-NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering van vier niveaus om te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen.

Niveau 1 – Is er een taalprobleem? U neemt eerst de vier meest discriminerende subtests af om de zogeheten Kernscore te verkrijgen.Op deze manier kunt u snel en betrouwbaar vaststellen of er sprake is van een taalprobleem.

Niveau 2 – Op welk gebied heeft dit kind een taalprobleem? U kunt de aard van het taalprobleem nader onderzoeken door aanvullende subtests af te nemen. Naast normscores voor elke subtest afzonderlijk geeft CELF-4-NL Indexscores voor prestaties op verschillende deelgebieden: de Receptieve Taal Index, Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index, Taalvorm Index en Werkgeheugen Index.

Niveau 3 – Zijn er mogelijk ook problemen op andere gebieden? Op dit niveau onderzoekt u een mogelijk verband tussen taalprobleem en onderliggende (klinische) problematiek met subtests als: Fonologisch bewustzijn, Snel Benoemen, Cijfers Herhalen, Reeksen opsommen, en Woordassociaties

Niveau 4 – CELF-4-NL bevat verder twee niet-genormeerde vragenlijsten: De Pragmatieklijst en de Observatieschaal, die de leerkracht of therapeut behulpzaam kunnen zijn bij de observatie en beoordeling van de communicatieve en sociale vaardigheden van het kind in de klas. 

De CELF-4-NL bestaat uit 16 subtests en 2 vragenlijsten: 1. Begrippen en Aanwijzingen Volgen, 2. Zinnen Herhalen, 3. Zinnen Formuleren, 4. Definities van Woorden, 5. Tekstbegrip, 6. Woordstructuur, 7. Woordcategorieën, 8. Zinnen Begrijpen, 9. Actieve Woordenschat, 10. Zinnen Samenstellen, 11. Semantische Relaties, 12. Woordassociaties, 13. Cijfers Herhalen, 14. Reeksen Opsommen, 15. Snel Benoemen, 16. Fonologisch Bewustzijn, 17. Observatieschaal en 18. Vragenlijst Pragmatiek.

Normering
Normering is gebaseerd op een steekproef onder 1560 kinderen verdeeld over 13 leeftijdsgroepen. Gezien het karakter van de test zijn allochtone kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs nadrukkelijk in de steekproef meegenomen. Van de bijzondere groepen zijn extra gegevens verzameld, waaronder allochtone kinderen, kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis, kinderen met gehoorproblemen, dyslectische kinderen, kinderen met autismespectrum stoornissen.

Afname
Individueel via de pen-en-papiermethode. De afname duurt 30 tot 60 minuten.

Jaar van uitgave
Derde herziene druk 2010

De complete set bestaat uit:
CELF-4-NL Handleiding
CELF-4-NL Antwoordformulieren 5-8 jaar (pak à 25 stuks)
CELF-4-NL Antwoordformulieren 9 jaar en ouder (pak à 25 st)
CELF-4-NL Opgavenboek 1
CELF-4-NL Opgavenboek 2
CELF-4-NL Observatieschaal (blok à 50 vel)
CELF-4-NL Pragmatieklijst (blok à 50 vel)

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.