De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

CDI | Childhood Depression Inventory

De Nederlandse versie van de Child Depression Inventory (CDI) is vanaf heden niet meer beschikbaar bij Pearson Benelux. Voor een goed alternatief wijzen u graag op de BYI-2-NL. In deze Beck Youth Inventories vindt u naast een depressievragenlijst voor kinderen en jongeren (7 t/m 18 jaar), ook vragenlijsten voor angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld. Deze vijf vragenlijsten kunnen los of samen afgenomen worden

Auteur: M. Kovacs Nederlandse vertaling: B. Timbremont & C. Braet
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Doelgroep Children
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Productline Emotional Health and Well Being
Uitvoer type Manual
Toepassingsgebied Persoonlijkheid en Psychopathologie

De Nederlandse versie van de Child Depression Inventory (CDI) is vanaf heden niet meer beschikbaar bij Pearson Benelux B.V.. Voor een goed alternatief wijzen u graag op de BYI-2-NL. In deze Beck Youth Inventories vindt u naast een depressievragenlijst voor kinderen en jongeren (7 t/m 18 jaar), ook vragenlijsten voor angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld. Deze vijf vragenlijsten kunnen los of samen afgenomen worden

• Een screeningsinstrument voor het vaststellen van een depressieve stemming
• Voor kinderen en adolescenten van 8 t/m 17 jaar
• Korte afnameduur

Doel
De CDI test heeft als doel het screenen van depressies.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en adolescenten van 8 tot en met 17 jaar.

Beschrijving
De CDI is een efficiënt screeningsinstrument voor het vaststellen van een depressieve stemming. De zelfrapportage-vragenlijst bestaat uit 27 items over cognitieve, affectieve en gedragsmatige depressiesymptomen. Er wordt geantwoord op een driepuntsschaal.  De totaalscore geeft een indicatie van de ernst van de zelfgerapporteerde depressieve symptomen. Binnen de klinische praktijk kan de CDI kinderen detecteren die risico lopen op een depressieve stoornis. Tevens blijkt de CDI ook sensitief om de effectiviteit van therapeutische interventies na te gaan.

Normering
Er zijn normen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar (N= 886) afkomstig uit een niet-klinische populatie en een klinische populatie. In 2008 is de CDI herzien omdat er een extra normonderzoek is geweest. Hierdoor is het leeftijdsbereik uitgebreid: van 7 jarigen tot 18 jarigen (de hele middelbare school). Daarnaast zijn er extra  Nederlandse data (1361 deelnemers), extra vlaamse data (1729 deelnemers en is de bestaande norm voor klinische groepen uitgebreid (naar 380 deelnemers).

Afname
De CDI kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Een individuele afname verdient echter de voorkeur. De afname duurt ca. 15 minuten.

Scoring
De CDI-totaalscore wordt verkregen door de scores van de afzonderlijke items op te tellen. De ruwe totaalscore kan worden omgezet in een percentielscore of een cut-off-score.

Jaar van uitgave
2008

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.