Deze site is onderdeel van Pearson Benelux B.V.
always learning

Verwerkersovereenkomst AVG / GDPR

Het kan u niet ontgaan zijn; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei 2018 gelden. Het is de Nederlandse versie van de Europese General Data Protection Regulation (ofwel GDPR).

Via onze digitale platformen verwerkt u persoonsgegevens. Dit betekent dat wij voor u als verwerker optreden. In deze situatie is een zogeheten verwerkersovereenkomst verplicht. Deze overeenkomst legt vast op welke manier wij u kunnen ondersteunen  om aan uw verplichtingen uit de AVG te voldoen.

Binnen Pearson heeft de juiste omgang met, en veilige verwerking van persoonlijke data altijd de hoogste prioriteit. Om u een helpende hand te bieden, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld die voldoet aan de eisen van de AVG. Het sluiten van deze overeenkomst is een van de stappen die u moet nemen om aan  uw wettelijke  verantwoordingsplicht te voldoen.

De overeenkomst in PDF is hier te downloadenWij verzoeken u deze te ondertekenen en een kopie van de overeenkomst getekend te retourneren naar:

Pearson Benelux B.V. 
Betreffende verwerkersovereenkomst
Antwoordnummer 9041
1000 VT Amsterdam

Of ingescand per e-mail naar dataprivacy-nl@pearson.com

Aanvullende informatie m.b.t. compliance, voorwaarden, privacy en subverwerkers is beschikbaar op:

 -  Platform security privacy voor Clinical Assessment 

 -  Platform security privacy voor Talent Assessment 

Mocht u vragen hebben omtrent de overeenkomst dan kunt u deze ook richten aan dataprivacy-nl@pearson.com.