ZAREKI-R-NL

Het dyscalculie screenings instrument

Wanneer u een kit aanschaft inclusief het online scoringspakket Q-Global, kunt u de ZAREKI-R-NL onbeperkt online scoren voor 5 jaar. Let op! Dit scoringspakket geldt voor maximaal 1 gebruiker.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.


 


ZAREKI-R-NL

Het dyscalculie screenings instrument

Wanneer u een kit aanschaft inclusief het online scoringspakket Q-Global, kunt u de ZAREKI-R-NL onbeperkt online scoren voor 5 jaar. Let op! Dit scoringspakket geldt voor maximaal 1 gebruiker.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.


 


Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 231,07
ZAREKI-R-NL Basisset
Het dyscalculie screenings instrument
Art.nr. 3850.00
€ 29,03
ZAREKI-R-NL Scoreformulieren (25 stuks)
Art.nr. 3850.02
€ 29,03
ZAREKI-R-NL Werkbladen (25 stuks)
Art.nr. 3850.03
€ 92,89
ZAREKI-R-NL Handleiding
Art.nr. 3850.01
€ 69,67
ZAREKI-R-NL Stimulusboek
Art.nr. 3850.04
€ 34,83
ZAREKI-R-NL Scoremal
Art.nr. 3850.05
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 20,60
Zareki-R-NL Q-global 1 jaar onbeperkte scoring
Digitale scoring van papieren kit.
Art.nr. 7600.25
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 235,00
Rekenproblemen en dyscalculie: van screening naar praktische begeleiding met de Zareki-R-NL - 11 oktober 2021
Locatie: Aristo meeting center Amsterdam, Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam ,
Datum: 11 okt. 2021 09:30
Duur: totaal 7:00 uren
Art.nr. E3554.00/course:324030_403065
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Academic Learning and Behavior
Hoofdcategorie
Onderwijs
Doelgroep
Children
Toepassingsgebied
Rekenen/Dyscalculie
Kwalificatieniveau
0
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

Doel
Het screenen op het risico dat een kind dyscalculie heeft en handvatten vinden voor het vervolg­ traject van het diagnostisch onderzoek en aanpak.

Doelgroep
Leerlingen met rekenproblemen uit groep 5 t/m klas 2, ook geschikt voor sbo-­leerlingen. Op het voortgezet onderwijs geschikt voor alle niveaus van praktijkonderwijs tot VWO.

Beschrijving
12 subtest, die allerlei deelvaardigheden op het gebied van rekenen en getalbegrip bestrijken. Dit zijn de volgende subtests:

1. Tellen
2. Achteruit tellen mondeling
3. Getallen schrijven
4. Hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen)
5. Getallen lezen
6. Getallenlijn
7. Getallen nazeggen voorwaarts/ achterwaarts
8. Getallen vergelijken (in woorden)
9. Perceptueel beoordelen van hoeveelheden
10. Cognitief beoordelen van hoeveelheden
11. Redactiesommen
12. Getallen vergelijken (cijfermatig)

Het instrument is geheel methode­onafhankelijk.

Het instrument biedt informatie zowel over de vaardigheid als de snelheid waarmee leerlingen de taken oplossen. Uit de ZAREKI­-R-­NL kunnen conclusies getrokken worden over welke deelvaardigheden een kind nog niet beheerst en welke vervolgonderzoeken gedaan zou kunnen worden of welke hulpmiddelen dit kind zouden kunnen helpen. Om de diagnose Dyscalculie te kunnen stellen moet een uitvoerig diagnostisch vervolg­ traject ingezet worden. Uit de totaalscore kan geconcludeerd worden of het kind in de risicogroep voor dyscalculie valt en welke vervolgonderzoeken ingezet zouden kunnen worden.

Normering
Het normeringsonderzoek is uitgevoerd bij 620 Nederlandse leerlingen, ongeveer 100 per groep/ klas. Er is een gezamenlijk percentielgroep voor groep 5 en 6 en een gezamenlijke percentielgroep voor groep 7 t/m de 2e klas.

Afname
Duur 30-45 min. Individuele afname. Kwalificatieniveau 0, dus af te nemen door zowel leerkrachten als IB’ers, RT’ers als orthopedagogen en psychologen.

Scoring
Voor de scoring van de ZAREKI-R-NL is het toegestaan de scoreformulieren te kopiëren of te printen. U betaalt namelijk voor de digitale scoring in plaats van voor de formulieren. De scoring vindt plaats middels ons platform Q-global. Klik hier voor meer informatie. De ruwe scores worden ingevoerd in een scoringsprogramma, waarbij de totaalscore omgezet wordt in een percentielscore. Op basis van deze percentielscores kan bepaald worden of de leerling op het totaal in het kritieke gebied van de laagst scorende 15% valt. Verder wordt er een kwalitatieve analyse van de subtests aanbevolen. In de handleiding wordt beschreven wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn bij bepaalde scorepatronen. U kunt op Q-Global kiezen voor een scoringspakket van 1 of 5 jaar: Dit bestaat uit een eenmalig betaling van een scoringspakket waarmee onbeperkt gescoord kan worden. 

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor een account op Q-global vindt u hier

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

De complete set bestaat uit:-
- handleiding voor de instructie van de subtests en psychometrische verantwoording
- pakket van 25 scoreformulieren
- pakket van 25 werkbladen
- scoremal om de subtest Getallenlijn te scoren
- stimulusboek met daarin de items van een aantal subtests

Voorbeeldrapportage
Bekijk hier het voorbeeldrapport van de ZAREKI-R-NL.

Meer weten over de ZAREKI-R-NL? Bekijk hieronder de ZAREKI-R-NL whitepaper

Whitepapers:

Kennismaking met de Zareki-R-NL

De Zareki-R-NL in te zetten door zowel leerkracht als IB’er/ RT’er als psycholoog/ (ortho)pedagoog

 

Voorbeeldrapportage:

Pearson Academy biedt een praktische training aan waarbij de theorie over rekenvaardigheden en het gebruik van Zareki-R-NL samenkomen: van rekengedrag tijdens de afname tot interpretatie van de resultaten.

U kunt ook gebruik maken van een combinatieaanbieding indien u de aanschaf van de test en de aanmelding voor de training gelijktijdig doet.

Meer informatie...

Scoren via ons platform Q-Global

Q-global is een online scoringsplatform waarmee u na een testafname een rapportage kunt genereren. U voert de ruwe scores die u verkregen heeft in, deze worden vervolgens omgezet naar geschaalde scores in een overzichtelijke rapportage. Waar u voorheen zelf alles uit moest rekenen en scores in handleidingen na moest zoeken, gebeurt dit nu automatisch.

Binnen Q-global kunt u kiezen om per jaar of per 5 jaar een product onbeperkt te scoren (de zogenaamde prepaid scoringspakketten).

De prepaid scoringspakketten zijn te koop via onze webshop.

Klik hier voor meer informatie 

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Is de test ook een valide middel om in aanmerking te komen voor de aangepaste rekentoets (2F)?
396
In hoeverre is deze test inzetbaar voor leerlingen klas 1-2 gymnasium?
444
Is de ZAREKI ook geschikt om af te nemen bij kinderen die erg langzaam werken?
Zijn de scores dan per definitie al laag door het lage tempo, of is het mogelijk een aparte score te verkrijgen voor de accuratesse?
529
Zijn er ook normen coor Vlaamse kinderen?
634
Kan de score van de verschillende onderdelen door software worden bepaald?
630