Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.

ZAREKI-R-NL

Het dyscalculie screenings instrument om handvatten te vinden voor het vervolg­ traject van het diagnostisch onderzoek en aanpak.

X

Specificaties

Kwalificatieniveau i 0
Doelgroep Children
Leeftijd 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)
Hoofdcategorie Onderwijs
Productline Academic Learning and Behavior
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Rekenen/Dyscalculie

Doel
Het screenen op het risico dat een kind dyscalculie heeft en handvatten vinden voor het vervolg­ traject van het diagnostisch onderzoek en aanpak.

Doelgroep
Leerlingen met rekenproblemen uit groep 5 t/m klas 2, ook geschikt voor sbo-­leerlingen. Op het voortgezet onderwijs geschikt voor alle niveaus van praktijkonderwijs tot VWO.

Beschrijving
12 subtest, die allerlei deelvaardigheden op het gebied van rekenen en getalbegrip bestrijken. Dit zijn de volgende subtests:

1. Tellen
2. Achteruit tellen mondeling
3. Getallen schrijven
4. Hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen)
5. Getallen lezen
6. Getallenlijn
7. Getallen nazeggen voorwaarts/ achterwaarts
8. Getallen vergelijken (in woorden)
9. Perceptueel beoordelen van hoeveelheden
10. Cognitief beoordelen van hoeveelheden
11. Redactiesommen
12. Getallen vergelijken (cijfermatig)

Het instrument is geheel methode­onafhankelijk.

Het instrument biedt informatie zowel over de vaardigheid als de snelheid waarmee leerlingen de taken oplossen. Uit de ZAREKI­-R-­NL kunnen conclusies getrokken worden over welke deelvaardigheden een kind nog niet beheerst en welke vervolgonderzoeken gedaan zou kunnen worden of welke hulpmiddelen dit kind zouden kunnen helpen. Om de diagnose Dyscalculie te kunnen stellen moet een uitvoerig diagnostisch vervolg­ traject ingezet worden. Uit de totaalscore kan geconcludeerd worden of het kind in de risicogroep voor dyscalculie valt en welke vervolgonderzoeken ingezet zouden kunnen worden.

Normering
Het normeringsonderzoek is uitgevoerd bij 620 Nederlandse leerlingen, ongeveer 100 per groep/ klas. Er is een gezamenlijk percentielgroep voor groep 5 en 6 en een gezamenlijke percentielgroep voor groep 7 t/m de 2e klas.

Afname
Duur 30-45 min. Individuele afname. Kwalificatieniveau 0, dus af te nemen door zowel leerkrachten als IB’ers, RT’ers als orthopedagogen en psychologen.

Scoring
Voor de scoring van de ZAREKI-R-NL is het toegestaan de scoreformulieren te kopiëren of te printen. U betaalt namelijk voor de digitale scoring in plaats van voor de formulieren. De scoring vindt plaats middels ons platform Q-global. Klik hier voor meer informatie. De ruwe scores worden ingevoerd in een scoringsprogramma, waarbij de totaalscore omgezet wordt in een percentielscore. Op basis van deze percentielscores kan bepaald worden of de leerling op het totaal in het kritieke gebied van de laagst scorende 15% valt. Verder wordt er een kwalitatieve analyse van de subtests aanbevolen. In de handleiding wordt beschreven wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn bij bepaalde scorepatronen. U kunt op Q-Global kiezen voor een scoringspakket van 1 of 5 jaar: Dit bestaat uit een eenmalig betaling van een scoringspakket waarmee onbeperkt gescoord kan worden. 

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor een account op Q-global vindt u hier

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

De complete set bestaat uit:-
- handleiding voor de instructie van de subtests en psychometrische verantwoording
- pakket van 25 scoreformulieren
- pakket van 25 werkbladen
- scoremal om de subtest Getallenlijn te scoren
- stimulusboek met daarin de items van een aantal subtests

Voorbeeldrapportage
Bekijk hier het voorbeeldrapport van de ZAREKI-R-NL.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
ZAREKI-R-NL Basisset
Art.nr. 3850.00
€ 242,62
ZAREKI-R-NL Scoreformulieren (25 stuks)
Art.nr. 3850.02
€ 30,48
ZAREKI-R-NL Werkbladen (25 stuks)
Art.nr. 3850.03
€ 30,48
ZAREKI-R-NL Handleiding
Art.nr. 3850.01
€ 97,53
ZAREKI-R-NL Stimulusboek
Art.nr. 3850.04
€ 73,15
ZAREKI-R-NL Scoremal
Art.nr. 3850.05
€ 36,57