Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.
Selecteer

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Veelgestelde vragen over de WPPSI-IV-NL

Waarom worden er verschillen gevonden tussen Nederland en Vlaanderen wat betreft de scores?

Waarom zijn de subtests Woord Redeneren en Onvolledige Tekeningen verwijderd?

Hoe kan het dat de fluide redeneren index, die het dichtsbij de G factor staat, niet als index wordt meegenomen voor 2;6 tot 3;11 jarige?

Volgens de ontwikkelingspsychologie ontwikkelt het werkgeheugen zich gedurende de basisschoolleeftijd. Wat maakt dat er voor is gekozen om dit op zo'n jonge leeftijd in een IQ-test te voegen als onderdeel? En hoe betrouwbaar zijn deze resultaten?

Ik zie bij de 4 tot 7 jarigen dat voor het berekenen van het TIQ beide taken van de VBI en de VRI worden meegenomen, maar slechts eentje van de FRI. Bij de WISC-V is dit anders, daar worden de taken van de VBI en FRI helemaal meegenomen voor berekening TIQ. Waarom is dat nu anders?

Zijn er aparte normtabellen voor Nederlandse en Vlaamse kinderen?

Wat zijn de veranderingen aan de teststructuur?

Waarom zijn de Werkgeheugensubtest puur visueel/ visueel-ruimtelijk en niet ook auditief/ verbaal, zoals in de WISC en de WAIS?

Waarom zijn de subtests voor de Verwerkingssnelheid aangepast?

Is de WPPSI-IV-NL zo ontworpen dat hij aansluit bij het Cattell-Horn-Carroll (CHC) model?

Is de afnameduur van de WPPSI-IV-NL korter dan die van de WPPSI-III-NL?

Wat wordt aangeraden voor kinderen tussen de 6:0 en 6:11 jaar; de WPPSI-IV-NL of de WISC-V-NL?

Waarom is Woordenschat, een subtest die meestal hoge correlaties heeft met algemeen cognitief funcitioneren (g), vervangen door Informatie, wat een meer ‘crystallized’ subtest is die beïnvloed wordt door o.a. omgeving en onderwijs?

Waarom is Woord Redeneren als subtest verwijderd?

Hebben jullie overwogen om de tijdslimiet bij Figuur Leggen te verwijderen, of een scoretabel te maken waarmee figuren die buiten de tijdslimiet af waren te kunnen scoren — in wezen een processcore voor snelheid en voor nauwkeurigheid?

Waarom is Onvolledige Tekeningen als subtest verwijderd?

Indien er significante verschillen zijn tussen de primaire indexscores, mag het TIQ dan nog geïnterpreteerd worden?

Wat meet de Fluïde Redeneren Index (FRI)?

Wordt de NVI aanbevolen voor kinderen met verschillende soorten communcatie-stoornissen?

Waarom is vervanging door aanvullende subtests niet toegestaan in de VBI, VRI, FRI, WgI of VsI?

In de WPPSI-III-NL werd er een potlood gebruikt bij Substitutie (hiermee werd ook de fijne motoriek getest). Het lijkt dat het moeilijker gaat zijn om de fijne motoriek te beoordelen als kinderen alleen maar de dauberstift gebruiken. Klopt dit?

Is / wordt WPPSI-IV-NL ingediend bij COTAN ter beoordeling? Wanneer kan deze worden verwacht?

In hoeverre is WPPSI-IV-NL geschikt om in te zetten bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand?

Wanneer je WPPSI-IV-NL inzet bij een ouder iemand met een vermoedelijke licht verstandelijke beperking? Met welke normgroep vergelijk je deze dan?

Hoe verhoudt WPPSI-IV-NL zich tot hoogbegaafde peuters en kleuters?

Bij de overgang van WISC-III naar WISC-V werden lagere (T)IQ-scores waargenomen. Is dit bij de overgang van WPPSI-III naar WPPSI-IV ook het geval?

Hoe correleert de non-verbale index met de SON-8?

Wat is er bekend over de relatie tussen de score WPPSI en de Bayley?

Op welke manier worden de instructies bij de non-verbale onderdelen gegeven? Zijn deze ook geschikt voor kinderen met TOS of een taalbegripsstoornis?

Is WPPSI-IV-NL geschikt om af te nemen bij kinderen met een motorische beperking?

Op welke wijze is de Q-interactive editie van WPPSI-IV-NL genormeerd?

Hoe ziet de non-verbale schaal van WPPSI-IV-NL er ongeveer uit?

Waarom is er gekozen voor het opnemen van leeftijdsequivalenten in de test?

Bestaat er een equivalentiestudie naar de normen tussen de schriftelijke en digitale afname van WPPSI-IV-NL?

Na hoe lang mag je hertesten met de WPPSI-IV-NL?

Mag je een afname van WPPSI-IV-NL opsplitsen in verschillende delen? Wat is hiervan de mogelijke invloed op de scores?

Moet er ook een vol jaar tussen de afnamen zitten wanneer er eerst een WPPSI is afgenomen, en de tweede keer een WISC?

Welk advies geldt wat betreft het gebruik van betrouwbaarheidsintervallen? 90% of 95%?

Is er voor het kind de mogelijkheid tot verbeteren van het antwoord wanneer het zelf ontdekt een stempel verkeerd te hebben gezet?

Wat is de afnameduur van de WPPSI-IV-NL?

Op basis waarvan kies je er bij een kind van 6 of 7 jaar voor om ofwel een WPPSI ofwel een WISC in te zetten?

Gaat een digitale afname altijd gepaard met automatische digitale scoring?

Zijn jonge kinderen fysiek wel in staat tot digitale testafname?

Hoe lang is de inzet van de WPPSI-III-NL nog verantwoord?

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze klantenservice staat voor u klaar.